Bevar Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen

Med din stemme er du med til at signalere, at du ønsker at bevare Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen!

Foto: Give Avis

Give Sygehus med Friklinikken og Røntgenafdelingen er lukningstruet i forbindelse med et Sparekatalog, der siger at Region Syddanmark skal spare 210 mill. kr. på sundhedsområdet.

Dette betyder, at Give Sygehus vil blive lukket helt og at dele af Friklinikken flyttes til Grindsted.

Hvis Sparekataloget bliver vedtaget mister Give by sit 110 år gamle sygehus og mange patienter bliver henvist til andre sygehuse i regionen.

For at kunne overholde ventelister vil det offentlige gøre mere brug af private sygehuse/klinikker, hvilket betyder at f.eks operationer kan blive 4 gange dyrere, end hvis de kunne klares lokalt.

".....Dermed hentyder Christian Nielsen til den kendsgerning, at Friklinikken i sin tid blev etableret som en slags buffer for den behandlingsgaranti, som regeringen indførte i 2002. Her hed det sig, at Friklinikken skulle tage sig af de opgaver, som de almindelige sygehuse ikke kunne effektuere inden for den lovede behandlingsgaranti. Alternativt kunne amterne lade privathospitalerne klare opgaverne, men det ville være en meget dyrere løsning, og derfor opstod Friklinikkerne. De skulle spare penge på det amtslige sygehusbudget!"

Den 25. april vedtager politikerne det endelige sparekatalog, og det træder i kraft løbende frem mod 2017.

http://denoffentlige.dk/sparekatalog-region-syddanmark-vil-lukke-flere-sygehuse

http://vafo.dk/article/20160109/ARTIKLER/160109294

 


Janne Hvilsted-Carlsen, 7323 Give    Kontakt forfatteren af dette andragende