Nej til nyt rådhus i Kerteminde

Vil du gamble med vores børns fremtid eller med servicen for vores ældre borgere?

Byrådet i Kerteminde Kommune er, med det smallest mulige flertal med 13 for og 12 imod, på vej til at beslutte opførelsen af et nyt rådhus i Kerteminde til næsten 80 mio. Det er 80 mio. der kommer til at mangle til kommunens kerneydelser i de kommende år. Kommunens økonomi er i forvejen under voldsomt pres. Kommunens likviditet styrtdykker og vælger man at bruge de 80 mio. på rådhuset, kan vi se frem til at kommunens likviditet når ned under 25 mio. kr.

Denne underskriftsindsamling er iværksat for at vise byrådsflertallet, at borgerne i Kerteminde Kommune ikke ønsker, at der bliver spillet hasard med vores børns fremtid. Vi ønsker ikke, at et snævert politisk flertal skal ødelægge det for alle os andre.

Der er ikke råd til et stort og dyrt prestigebyggeri nu og Hvis der skal bygges bør det vedtaget af et bredt flertal, projektet finansieret og den samlede økonomi være på plads så det ikke kommer til at gå ud over borgernær service.

Dit svar skal bruges til at påvirke Byrådsmødet torsdag den 26. maj 2016.


Det politiske liv i Kerteminde    Kontakt forfatteren af dette andragende