Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Protest mod udbygning af vejen og viadukten i Dalen Viby Sjælland

Roskilde kommune ved Plan og Teknikudvalget vil udbygge Dalen og dermed viadukten under banen. Mange af Viby borgerne ser IKKE denne løsning som værende optimal da den bl.a. vil medføre mere trafik gennem Dalen, forbi PederSyv skolen og de øvrige institutioner på Ørstedvej.I lyset af den planlagte udbygning på Skovsbogrunden ser vi, at en forlængelse af Damgårdsvej langs banen og så en bro over banen til Vibyvejen vil virke meget bedre. Eller En løsning som det gamle projekt med en omfartsvej ti

Oprettet: 2016-03-20 Statistik

Stop nedlæggelsen af professorat på Etnologi

Støtteerklæring fra tidligere studerende på Europæisk etnologi vedr. professor Thomas Højrups ufrivillige fratrædelse     Kære Ulf Hedetoft   Vi skriver til dig i håb om, at vores stemme vil medtages i de sidste overvejelser og drøftelser, der pågår vedrørende fyringen af Thomas Højrup.   Uden Thomas Højrup tilstedeværelse som underviser og inspirator på europæisk etnologi, var meget få af os blevet til de etnologer, vi er i dag. Thomas har været et fagligt forbillede for mange studerende lige f

Oprettet: 2016-02-19 Statistik

Bevar Korinth Kro

Denne underskriftsindsamling er til at bevare Korinth Kro, Korinth dådsattest, og et bevaringsværdig perle som skal bevares for eftertiden. Stop politikernes nedrivningsplaner med en underskrift.

Oprettet: 2016-04-07 Statistik

Vi støtter op om Cheanne Nielsen

Grundet at alle mennesker kan begår fejl, er denne underskriftindsamling startet for at vise vores støtte til Cheanne Nielsen, man er under stort pres når man første gang står over for omkring 1300 mennsekser og skal holde sin første politiske tale, så det er beklageligt at der kommer til at mangle ét ord, så folk tror der genneraliseres.   Det har jo aldrig været hendes mening at generalisere indvandre, derfor støtter vi op i denne sag om Cheanne Nielsen's udskyld.   Vis din støtte ved at skriv

Oprettet: 2016-09-20 Statistik

Ja til moskeen i Århus. Nej til kollektiv afstraffelse

Skriv under for at påvirke borgmesterens beslutning den 30. marts vedrørende ny stormoske i Gellerup.   Hver eneste understrift tæller.   Del og vær med til at sætte fokus på problemet.   Vi vil ikke alle skæres over en kam.    Vi vil dialog , men det vil Bundsgaard ikke.    

Oprettet: 2016-03-14 Statistik

Forældelsesfristen for seksuelt misbrugte skal ændres

Er du enige i at loven som den er idag , burde laves om Loven  skal ændres så det ved lov bliver muligt at retsforfølge i sit voksne liv- idag siger alle statestikkerne at mennesker udsat for seksuels misbrug , de kommer først når de bliver voksne , det viser tal og statestikker. 65 % af alle misbrugte  som har været udsat for overgreb  er  voksne før de søger hjælp .  At du ved at  skrive denne her under, så hjælper du mig og andre i samme sitiuration  . ide den skal i folketinget med 10.000 un

Oprettet: 2016-03-19 Statistik

Pension udenfor Europa

Hvis en dansk førtids- eller folkepensionist, som er berettiget til pensionstillæg, vælger at bosætte sig udenfor Europa, mister pensionisten dette beløb, og skal klare sig for pensionens grundbeløb på under 6237 DKr. pr. md. minus skat til Danmark, mister sin stemmeret og skal selv tegne sygeforsikring. Hvis man derimod flytter til et land indenfor Europa, får man alle tillæg og sygesikring med. Det er urimeligt, at der skal være den forskel, så en pensionist, der har været med til at skabe det

Oprettet: 2015-12-03 Statistik

ET VÆRDIGT LIV FOR FLYGTNINGE I DANMARK (dansk-engelsk-arabisk عربي)

  Integrationsydelsen har omfattende konsekvenser med fattigdom og svækkelse af integrationen. Vi opfordrer derfor regeringen til at annullere det varslede lovforslag om integrationsydelsen med tilbagevirkende kraft målrettet nytilkomne udlændinge, der ikke har haft ophold i landet mindst 7 ud af 8 år og at trække loven om integrationsydelsen, vedtaget 26.8.2015, tilbage. Styrk og overhold FN´s Verdenserklæring om Menneskerettighederne: Artikel 1, Alle mennesker er født frie og lige i værdighed

Oprettet: 2015-12-22 Statistik

Mountainbikespor_i_Knudskoven_Holbæk

 Vi fra Holbæk Cykelsport ønsker et mountainbikespor i Knudskoven i Holbæk. Med din underskrift, beder vi dig om at støtte op om følgende: Etablering af et mountainbikespor på knap 3 km. i d. syd østlige del af skoven – se billede længere nede. I dag kører mountainbikerne på samme stier som gående, hundeluftere, løbere og alle de andre brugere af skoven. Nogle gående føler sig generet af den hurtigere trafik, og de grusstier som er anlagt i Knudskoven, er absolut heller ikke det bedste underlag

Oprettet: 2016-05-16 Statistik

Naligiimmik pineqarusuppugut

Sermitsiaq.ag-mi nutaarsiassat danskisut saqqummeqqaartuaannarput, tamanna akuersaanngilarput. Aamma allagartalersuisarnermi piseqqusaarusiornernilu sumi tamani taamaappoq. Sooq kingulliutitaassaagut? Nutaarsiassalluunniimmi amerlasuut Sermitsiaq.ag-mi kalaallisoortaqanngivissortarput. Tamanna tamat oqartussaanerannik innarliineruvoq. Naligiimmik pineqarusuppugut. Danskisut oqaasillit assigalugit/naligalugit sullinneqarusuppugut - peqataatitaarusuppugut.     (Ilisimavisiuk 2003-mi Naatsorsueqqis

Oprettet: 2016-11-10 Statistik

Til minde om Finn Eigaard (Flaske Finn)

Finn Eigaard gik desværre bort den 29. September 2016. Han var kendt og vellidt af de fleste i Helsinge og bidrog til en pænere midtby gennem mange års oprydningsarbejde. Vi synes Finn har fortjent at blive æret i byen, og foreslår derfor at der bliver udtænkt en måde hvorved han kan blive mindet fremover. Det kunne f.eks. være en mindestavle, en navngivning af en lokalitet i byen eller lignende. Manden har været en institution i Helsinge og vi håber at kommunen kan realisere et permanent minde

Oprettet: 2016-10-18 Statistik

Stop brug af lægekonsulenter i jobcenter

Borgere nægtes førtidspensioner og fleksjob.  Skriv under i mens du er rask ! Vores børn og børnebørn risikere et liv i fattigdom pga jobcenters brug af lægekonsulenter.   Børn som fødes med alvorlige skavanker kan som reglerne er nu - risikere et helt liv på kontanthjælpsniveau pga regeringens sparepolitik og intensioner om af afskaffe førtidspension for værdigt trængende.    Borgere sendes ud i langvarige og invaliderende sygepraktik-forløb selv om de er diagnosticeret med alvorlige lidelser.

Oprettet: 2016-03-24 Statistik

Red Digital Media og Web-Integrator hovedforløbene.

Undervisningsministeriet har valgt at lukke for uddannelserne Digital Media og Web Integrator på Syddansk Erhvervsskole, dette betyder at i August 2017 vil alle dem som ikke er færdige endnu, bliver flyttet til enten Nordjylland, Djursland eller Sjælland (For digital media: Djursland eller Sjælland) Grunden til dette er at Undervisningsministeriet ønsker at give en bedre geografisk dækning, da der åbenbart er brug for 3 skoler i Nordjylland / Djursland og Sjælland, men ingen i Syddanmark. Denne

Oprettet: 2016-10-06 Statistik

Ingen højspændingsledninger i Næsbjerg

Jeg tilkendegiver med min underskrift, at jeg er modstander af højspændingsledninger i og omkring Næsbjerg, 6800 Varde, og at jeg ønsker, at de eksisterende højspændingsledninger i og omkring Næsbjerg, 6800 Varde bliver fjernet. Underskrifterne bliver afleveret til Energinet.dk og politikere på Christiansborg.   Højspændingsledningerne i Næsbjerg betyder, at landsbyen ikke har mulighed for at udstykke flere grunde. Næsbjerg er en attraktiv landsby i Vestjylland. Næsbjerg har været i vækst igenne

Oprettet: 2016-11-01 Statistik

Bevar Hotel Pauli

Kommunen har modtaget en anmodning om tilladelse til at rive Hotel Pauli i Vojens ned!Bygningen er opført i 1877, kun 12-13 år efter byens grundlæggelse, og er dermed en af de allerældste bygninger i byen. Den er registreret som bevaringsværdig, men som vi alle så med P.N. Lagonis Vej 1 (det gamle kommunekontor / Bøgely) afholder det jo ikke nødvendigvis kommunen fra at rive bygninger ned.Efter sigende er det Lidl, som har planer om at anlægge en mastodont af en forretning, som skulle ligge hel

Oprettet: 2016-05-14 Statistik

Nej tak til fusion!!

Brøndby Kommune foreslår at fusionere de to institutioner, Hvidtjørnen og Glentebo. I forældrekredsen er vi sikre på, at det vil være til skade for børnene, for den faglige kvalitet - og for bredden af dagtilbud i Brøndby Kommune. Institutionerne er i dag meget forskellige og meget velfungerende - og en fusion vil fjerne mindst det ene af de to attraktive tilbud til familierne.  Skriv under, hvis du tror at børn har bedre af mindre institutioner og mere nærvær.

Oprettet: 2016-02-11 Statistik

Stop nedskæringerne på børne- ungeområdet i Odense kommune.

 Nu må det være nok! Børnene, forældrene og personalet, kan ikke klare mere. De udsatte børn betaler den højeste pris, men også deres forældre og personalet, bliver ramt af børnenes mistrives og af stress. Det kan ikke være rigtigt at børn skal blive syge af at gå i institution, og pædagoger og medhjælpere af at gå på arbejde.  Flere besparelser/ "omprioriteringer" på bøne- ungeområdet er politisk selvmål. Det bliver en meget dyr løsning på den lange bane.

Oprettet: 2015-12-15 Statistik

Klage over at kontanthjælpsloftet rammer enlige mødre

En undersøgelse Cevea har lavet for Kvinderådet viser at 35.000 enlige mødre og 5000 enlige fædre rammes af det nye kontanthjælpslofthttp://www.kvinderaadet.dk/files/Adam_og_Eva.pdfVi mener at kontanthjælpsloftet rammer kvinder uforholdsmæssigt hårdere end mænd og at der dermed er tale om indirekte diskrimination af kvinder, hvilket er i strid med Ligestillingslovens § 1 stk. 3§ 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af k

Oprettet: 2016-09-30 Statistik

Bevar programmet "Eldorado" på P4

  Danmarks Radio har besluttet at nedlægge programmet Eldorado på P4 FM.   Fra december 2015, er det slut med at kunne lytte til ’Eldorado’ med Jørgen de Mylius på P4. Programmet flyttes til DAB radioen på P5, men den nye teknologi med  DAB-Teknik er kun til et fåtal af lytterne – Eldorado bør høres på FM båndet, som alle lyttere har adgang til. Autoradioer er uden DAB-Teknik. Det betyder at DR dermed afskærer en stor gruppe fra at lytte til deres favoritmusik fra 60'erne. Det er specielt den æ

Oprettet: 2015-11-16 Statistik

TM nej tak

NEJ TAK til en religiøs sekt i baghaven (lokalplan 334 Boligområde, VastuHaven i Fredericia) Underskriftsindsamlingen henvender sig til alle borgere i Fredericia kommune. Hjælp os med at få overbevist politikerne i Fredericia om, at det er en rigtig dårlig ide at placere en religiøs sekt i baghaven – næste gang er det måske i din baghave – så står vi også parat til at hjælpe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprettet: 2016-04-25 Statistik