Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

GASOLIN - BARE EN GANG TIL.

Oprettet: 2016-07-12 Statistik

Bevar retten til hjemmeinseminering. Bevar vores ret til at købe og få leveret sikker sæd fra en sædbank i Danmark

  Underskriftindsamlingen er startet af Signe Fjord fra www.SelvvalgtSinglemor.dk i håbet om at oplyse Folketinget om de katastrofale følger, det vil have for mange mennesker i Danmark, EU og resten verden, hvis lovforslag L 76 vedtages.   Sundhedsministeren har fremsat et lovforslag - L 76 - der vil gøre det ulovligt for de danske sædbanker at levere sæd direkte til private kunder. De vil påtvinge et unødvendigt og besværligt mellemled via en sundhedsperson. Hvis dette lovforslag bliver vedtag

Oprettet: 2016-11-27 Statistik

Hadsprederen Joachim B. Olsen og de ikke folkevalgte ud af folketinget.

Det danske demokrati er spillet fallit, lige nu sidder der nogle stykker i folketinget, som ikke er folkevalgte, og andrefolk som ødelægger livet for en masse af de svageste mennesker i dagen Danmark,folkevalgte Joachim B. Olsen kører faktisk en had kampagne mod de svageste i samfundet, og de ikke folkevalgte er med ham.Hvad skal vi med et demokrati hvis alle dem der sidder og bestemmer alligevel ikke er folkevalgte,det skal vi have lavet om, og jeg håber vi kan samle en masse underskrifter til

Oprettet: 2016-04-12 Statistik

Nej til højhus på Bi-Lidt grunden i Frederikssund

Nej tak til planerne om et højhus på Bi Lidt grunden Som nærmeste naboer til Bi Lidt grunden vil vi gerne bede om din støtte til at protestere mod planerne om et højhus.                   Kommunens tekniske udvalg har den 2. dec. 2015 med 4 stemmer mod 3 accepteret et skitseforslag til et højhus på 15 etager (50 meter) med 43 lejligheder. Den detaljerede skitseplan kan ses på kommunens hjemmeside, som bilag til møderreferatet fra Teknisk udvalg. Vi finder, at huset bliver meget dominerende og br

Oprettet: 2015-12-30 Statistik

Vi protesterer mod separatkloakering på privat grund i Hillerød

Jeg ønsker med min/vores underskrift at tilkendegive, at Hillerød byråd bør omgøre beslutningen om tvungen separatkloakering på egen grund fordi: Det påfører de enkelte husejere store udgifter - op til kr. 90.000 eller mere. Det er forskelsbehandling af borgere, at man udvælger 3.200 husejere, som pålægges at separatkloakere for egen regning, da de øgede regnmængder skyldes klimaforandringer, som vi alle er ansvarlige for. De 3.200 husstande er lig med ca. 15% af alle husstande i kommunen. Tidli

Oprettet: 2016-03-24 Statistik

Luk Etisk Råd!

Hvorfor skal vi tvinges til at betale skat til et socialistisk propagandaorgan som Etisk Råd. Det er da en uhørt frækhed at vi skal tvinges til at finansiere nogen højt hævede klaphatte til at fortælle os hvad vi selv skal mene. Seneste skud på stammen fra dette propagandaorgan er forslag om en afgift på oksekød. Mere tydeligt bevis på at dette råd ikke længere ejer nogen eksistensberettigelse finder man vist ikke. Luk dette UETISKE foretagende!

Oprettet: 2016-04-25 Statistik

ingen barnebrude i danmark

Der er dokumenteret 27 barnebrude under 15 og tallet stiger stille og rolig hvilket uacceptabelt iflg dansk lov men som folk ved at der bliver gjort forskel menllem muslimer og dansker for dansk siger at pædofili er ulovlig men alligevel er der asylcenter der gemmer dem men Loven skal være ens uanset hvad kultur det er et stigende problem for vores egen regering vil ikke rigtig gøre noget ved det så må vi sørge for at de kommer til at høre os i stedet for   man at skal starte et sted og en under

Oprettet: 2016-02-11 Statistik

Stop forbuddet mod abort i Polen!

Et nyt lovforslag i Polen vil forbyde abort fuldstændigt. Det vil betyde, at abort bliver ulovligt i alle tilfælde, selv når den gravide kvinde har været udsat for voldtægt, selv når kvinden har risiko for sygdom med døden til følge eller selv når barnet er alvorligt sygt og vil ikke overleve efterfødslen. Kvinder, der mistænktes for at abortere, vil sandsynligvis blive undersøgt og forfulgt af det polske retssystem. Polen er et naboland til os. – Og det sker lige ved siden af os. Forslaget MÅ i

Oprettet: 2016-09-27 Statistik

Bevar linie 420R igennem Dianalund og Tersløse

Bevar linieføringen af rute 420R igennem Dianalund og Tersløse. Efter d. 11/12-2016 vil Dianalund og Tersløse blive ramt af massive forringelser på transporten til og fra byerne. Det daglige antal afgange til og fra Slagelse vil blive over halveret. Rejsetiden vil for næsten samtlige brugere blive forlænget. Et effitivt transportsystem er afgørende for at bevare området som et attraktivt sted at bosætte sig i.Vi frygter at beslutningen vil medføre butiksdød og nedgang i indbyggertallet.  

Oprettet: 2016-10-27 Statistik

Lars Løkke Rasmussen, træd tilbage som Statsminister

Det må stoppe nu, før det løber af sporet, Statsministeren  ødelægger mere end han gavner. Det er Danmark ikke tjent med. Så Lars Løkke RRasmussen træd tilbage som Statsminister. 

Oprettet: 2016-02-22 Statistik