Stop nedskæringerne på børne- ungeområdet i Odense kommune.

 Nu må det være nok!

Børnene, forældrene og personalet, kan ikke klare mere. De udsatte børn betaler den højeste pris, men også deres forældre og personalet, bliver ramt af børnenes mistrives og af stress.

Det kan ikke være rigtigt at børn skal blive syge af at gå i institution, og pædagoger og medhjælpere af at gå på arbejde. 

Flere besparelser/ "omprioriteringer" på bøne- ungeområdet er politisk selvmål. Det bliver en meget dyr løsning på den lange bane.