Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Red Huset Skt. Knudsvej 7

Hej Venner, Forældre, Børn, Gamle medlemmer og bekendte af Fritidsklubben Huset på Skt. Knudsvej 7.  Vi står i den situation at Frederiksberg Kommune endnu engang overvejer at lukke Huset, og dermed sprede børn og pædagoger ud til andre institutioner og fremmede beliggenheder. Vi er mange der elsker Huset. For dets atmosfære, for minderne, de mennesker og venner der arbejder der, og deres fantastiske åbne sind og personligheder. Vi vil simpelthen ikke lade en lukning ske! Derfor råber vi nu efte

Oprettet: 2016-08-23 Statistik

Bevar hestefoldene i Hvissinge øst

Bevar hestefoldene i Hvissinge øst Jeg ønsker at den lokale rideskole/rideklub bliver tilgodeset med så mange grønne områder som muligt i udbygningen af Hvissinge øst, således at hestene fortsat vil være en del af det naturskønne område når man færdes som gående, løbende, cyklende, børnefamilier, institutioner og hundeluftere. Lidt info Rideklubben forpagtede tidligere jord så der i alt var 10 græsfolde (5 ha). Der er nu stillet i udsigt at Rideklubben får ca. 5.000 m2 helt op ad rideskolen, hvi

Oprettet: 2016-07-07 Statistik

Bevar Humlebæk Syd som grønt område

Bevar Humlebæk Syd som grønt område Humlebæk Syd er med sit karakteristiske morænelandskab, smukke marker, læhegn og vandhuller et unikt rekreativt område til stor glæde for alle kommunens beboere i dag, og det ønsker vi, at det også er fremover. Men Fredensborg Kommunes strategiplan ”Fremtidens Fredensborg kommune” indeholder et konkret projekt om frem mod 2020 at bebygge store dele af Humlebæk Syd - det grønne område mellem Teglgårdsvej, Dageløkke og Langebjergvej. Det til trods for, at der i

Oprettet: 2015-12-29 Statistik

STOP Roundup i Vordingborg Kommune

Kære Borgere i Vordingborg Kommune   Kommunalbestyrelsen har besluttet at genindføre sprøjtegiften Roundup til ukrudtsbekæmpelse på kommunale områder. Giften ikke har været anvendt her siden 1996, altså i 20 år.   I EU-Parlamentet kunne man i forrige uge ikke blive enige om en ny godkendelse af Roundup. Frankrig, Italien, Holland og Sverige stemmer klart imod, mens Danmark stemmer for. Vi bruger da også flittigt Roundup i haver og landbrug – gad vide hvad det gør ved f.eks. bier, sommerfugle, fr

Oprettet: 2016-05-27 Statistik

Drop forslag om områdeledelse

Ved du, at Ringsted Kommune netop nu overvejer at indføre områdeledelse for skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere? Områdeledelse betyder, at vi ikke fremover vil have selvstændige institutioner med eget budget og egen selvbestemmelse. Beslutninger, som påvirker vores børns hverdag, vil fremover blive truffet langt væk fra børnene af en områdeleder, som ikke har sin daglige gang blandt børn og pædagoger. Det er et dårligt forslag. Derfor siger forældrebestyrelser, daginstitutionsledere og

Oprettet: 2016-10-19 Statistik

Bevar Klub Kærnehuset

Borgmester Steen Christiansen har præsenteret et oplæg vedrørende politisk forslag om ændring af klubstrukturen i Albertslund. Dette forslag indebærer bl.a. at Kærnehuset skal sammenlægges med Bakkens Hjerte i Galgebakken fra maj 2017. Hvis man vælger at sammenlægge Kærnehuset og Bakkens Hjerte, så vil det betyde, at Kærnehuset lukker som klub. Det skal understreges, at forslaget skal i høring, og intet er vedtaget på nuværende tidspunkt. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at skrive under på

Oprettet: 2016-04-19 Statistik

Læger siger stop besparelserne!

De sidste uger har vi set adskillige modige udmeldinger fra læger, der siger fra over for yderligere besparelser i sundhedsvæsenet. Disse udmeldinger er et kærkomment forsvar for et offentligt sundhedssystem under pres, og vi er enige: Det er på tide at sige stop. Det er ikke kun på landets fødeafdelinger, at besparelserne nu går ud over både patienternes sikkerhed og de ansattes trivsel. Vi genkender fuldt ud, at der nu ikke kan løbes hurtigere af hverken læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter

Oprettet: 2016-12-12 Statistik

Bevar Gasværket og Slottet

  Bevar Gasværket og Slottet i Hareskovby Furesø Kommune har præsenteret et forslag om at flytte Hareskov Børnehus til området i Hareskovbys nordvestlige ende ved Gasværket, som er fritidsordning for 4.-6. klasse (FFO2). Flytningen indebærer også en nedrivning af Slottet, som ligger tæt op ad Gasværket og huser fritidsordningen for 7.-9. klasse (FFO3). Denne løsning vil dog være forbundet med en række alvorlige ulemper: - det vil pulverisere det vigtige miljø Gasværket og Slottet tilbyder de ung

Oprettet: 2016-08-24 Statistik

Bevar Dyreklubben i Frederikssund kommune

Denne underskriftsindsamling er henvendt til uddannelsesudvalget i Frederikssund kommune, som har til hensigt at lukke blandt andet dyreklubben i Frederikssund kommune. Vi indstiller til at kommunen genovervejer deres beslutning, som virker kortsigtet og med en meget ubetydelig besparelse, set i forhold til  de personlige omkostninger, det vil have for dyreklubbens børn, samt de forventede afledte økonomiske omkostninger, det vil have at forsøge at integrere disse børn i Klub Mixs hovedfacilitet

Oprettet: 2016-04-08 Statistik

Bæredygtig hvalfangst med plads til turismeudvikling

Bæredygtig hvalfangst i et moderne Grønland der ønsker at satse på turisme/Kalaallit Nunaanni nutalisaasumi takornariartitsisarnermik naatsorsuuteqarnissamik kissaategqarmui piujuartitsiviusumik arfanniarneq                         Hvalfangst er en del af den grønlandske kultur og denne her underskriftsindsamling støtter fuldt ud traditionel hvalfangst i Grønland. Hvalfangst på såkaldte stedtro hvaler skader dog turismen! Det er i hvert fald konklusionen på et studie gennemført af Grønlands Na

Oprettet: 2016-04-19 Statistik

Nej til ferielukning af sfo og klub!

Forældre i Albertslund kommune siger NEJ til ferielukning af sfo og klub! Vores børn skal passes i vante rammer og af personale de kender og føler sig trygge ved. Vi forældre skal kunne gå på arbejde med god samvittighed og ikke efterlade vores børn til fremmede i fremmede omgivelser. Det er ikke rimeligt! 

Oprettet: 2016-11-03 Statistik

sporjylland.dk

Læg en mere visionær ”ny jernbanestrækning” langs E45’s trafikkorridor Læg en mere visionær ”ny jernbanestrækning” langs E45’s trafikkorridor, og lav en alternativ banegård til Aarhus H ved ”firkløveret E45 - Herning-motorvejen”, hvor den også kommer til at krydse den kommende letbane til Harlev. Det vil gavne folk i Aarhus og hele Østjylland med større tilgængelighed til de kommende Højhastighedstog - mindre rejsetid - og der vil også være mulighed for at parkere.

Oprettet: 2015-06-13 Statistik

NEJ TAK til lukning af Lokalpolitiet I Nyborg!

*NEJ til lukning af Nyborgs Lokalpoliti!*   - NEJ til mindre politi   - NEJ til mere kriminalitet   - JA til SYNLIG politi i byen   - JA til TRYGHED for borgerne   - I disse tider skal man heller ikke   centralisere Lokalpolitiet!   Vi skal også huske på at vi har et Statsfængsel! ( mm ).   - Asylcenter ( hvor der kan opstå interne/eksterne opgaver,      der skal løses.  -  Storebæltsbroen ( Hvor der her også af og til forekommer     uheld.     Alt bliver efterhånden centraliseret   uden den enk

Oprettet: 2016-08-08 Statistik

Elite elever fra Afd. Vita til afd.Bakke NEJ TAK!

Ved denne underskrift, vil vi forsøge at råbe politikerne op på Esbjerg Kommune!!  At flytte 150 eliteidræts elever er IKKE løsningen på integration på afd. Bakke. Der skal noget helt andet til! Idræts klasserne er jo lukkede klasser som man er i, hvis din idrætsklub har indstillet dig til denne linje! Derfor vil der ikke komme mere integration af den grund, da det er børn som har rigeligt at se til med skole og deres sport!  Det er ikke okay flytte idrætslinlien for at undgå en lukning af Bakke

Oprettet: 2016-08-18 Statistik

Bevar Sorgenfri Nordtorv

              Sorgenfri Nordtorv ønskes bevaret  Byggeplanerne for Sorgenfri Nordtorv giver ikke plads til reel torvedannelse, og det historiske Sorgenfri Nordtorv er måske ved at se sit endeligt.  Torvet frygtes nedrevet på trods af fredningsforsøg og stor modstand fra lokale borgere og foreninger. Derfor starter foreningen VoresSorgenfri nu en underskriftindsamling for bevarelse af Nordtorvet med appel om nænsom restaurering. Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk kommune forhandler i disse dage med

Oprettet: 2016-11-27 Statistik

Stop skattely - Giv os pengene tilbage!

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) tager skarpt afstand fra den seneste tids afsløringer af omfattende skattesvindel. På verdensplan er 6000 milliarder dollar placeret i skattely. Det er de rigeste i denne verdens kyniske forsøg på at undgå at bidrage til fællesskabet. Den verdensomspændende skattetænkning er undergravende for vores velfærdssamfund, fattigdomsbekæmpelsen i udviklingslandene og forsøget på at begrænse den stærkt stigende ulighed. Derfor kræver DSU handling mod skattely. Nog

Oprettet: 2016-04-27 Statistik

Familiesammenføring så snart man får asyl

Vi er imod de nye regler for familiesammenføring og ønsker et nyt regelsæt, det stemmer overens med menneskerettighederne. Det er en grundlæggende rettighed, at kunne være sammen med sin familie. Den nærmeste familie er altafgørende for f.eks. børns udvikling og trivsel. Det er derfor skadeligt for integrationen i det danske samfund, hvis vi begrænser familiesammenføringerne. Det er imod alle medmenneskelige principper at efterlade børn i krigszoner, og det er i mange tilfælde konsekvensen af de

Oprettet: 2016-08-15 Statistik

Nej til højhuse i Gentofte

Nej til ghetto og højhuse i Gentofte siger:1. Vi ønsker at forslaget ændres således at boligerne spredes i Gentofte frem for at samle 250 boliger i en ghetto midt på vores nye Sportspark.2. Vi ønsker ikke højhuse eller boligblokke af så voldsom karakterer som oplæggets forslag A-F indikerer. Det hører ikke hjemme i en sportspark og slet ikke i et villakvarter.3. Vi ønsker at Gentofte Kommune tager de kaotiske trafikale forhold seriøst og sikrer bedre skoleveje og P-Plads forhold i området til sk

Oprettet: 2016-01-10 Statistik

Haver til Maver Odense skal bevares

Skolehavekonceptet Haver til Maver skaber glæde og læring for skolebørn.   I skolehaven dyrker vi livskvalitet. Normalt koster kvalitet mange penge, men i enkelte tilfælde kan man for små midler få et utrolig godt produkt. Skolehavekonceptet Haver til Maver er sådan et tilfælde.   Opskriften er simpel: Der skal bruges noget jord, der skal bruges frø, redskaber og en masse skolebørn med deres naturlige nysgerrighed og lyst til at være aktive. Og så skal der være en underviser, der kan hjælpe børn

Oprettet: 2015-12-29 Statistik

Alle nye familier har behov for et værdigt, offentligt barselstilbud

Rigshospitalets barselshotel spares væk - hvad nu? Vil andre hospitaler følge deres eksempel? Hvad bliver alternativet? Ved at skrive under her tilkendegiver du din støtte til, at alle nye familier bør tilbydes et offentligt og værdigt barselstilbud.   I Forældre og Fødsel mener vi, at ALLE nybagte familier har behov for et værdigt, offentligt tilbud i de første dage efter fødslen. Med dette mener vi: et tilbud, der sikrer faglig omsorg efter fødslen; herunder hjælp til amning, tilsyn af bristn

Oprettet: 2016-09-17 Statistik