Nyeste Underskriftindsamlinger

Renere badevand i Vedbæk

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi har rent badevand i Rudersdals kommune og at vi værner om vores vandmiljø. Derfor opfordrer jeg Rudersdal kommune til at tage initiaver til at stoppe overløb af spildevand på kort sigt såvel som på langt sigt. 

175 Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Genetablering af klokken 02.00 som lukketid for festforeninger og fredagsbarer på Fakultetet Arts, Aarhus Universitet

Fakultetet Arts ved Aarhus Universitet bør genindføre muligheden for at fredagsbarer og festforeninger kan holde åbent til klokken 02.00 ved afholdelse af fester på campus på lige fod med andre fredagsbarer og festforeninger på Aarhus Universitet. Hvis du erklærer dig enig bedes du underskrive dette.    English: The Faculty of Arts at Aarhus University should reinstate the possibility for friday bars and party committees to keep their parties, on campus, open until 2am on Fridays. 

505 Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Mistillidsvotum til den siddende bestyrelse ved Sjællandsgade Bad

Ved Sjællandsgade Bads generalforsamling 7. juni 2021, fik flere personer uden tidligere tilknytning til foreningen valgt sig ind i bestyrelsen med rekruterede stemmer. Badets ansatte og øvrige bestyrelse er blevet mobbet ud og mange af foreningens frivillige er utilfredse med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Som medlem af Foreningen Sjællandsgade Bad, slutter jeg mig med min underskrift hermed til kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling for foreningen. Generalforsamlingens form

58 Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Lyskryds ved Axel Heides Gade, Artillerivej

Langt de fleste cyklister der skal fra Vesterbro til DR og KUA krydser Islands Brygge og Amager Fælled. På Islands Brygge er der forholdsvis få biler. Her går det nemmere da der er lavet rabatter, hvor cyklisterne kan holde, hvis der kommer biler. På Artillerivej er det meget mere kaotisk. Ingen rabatter eller lyskryds og i forvejen alt for mange biler. Jeg foreslår at der skal være lyskryds i krydset mellem Artillerivej og Axel Heides Gade da der kun er et fodgængerfelt i forvejen. Det ville gø

97 Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Kvindelige kollegaer i Københavns cykelbude

En underskriftsindsamling for et ønske om flere kvindelige i Bring cykelbude 

10 Oprettet: 2021-09-19 Statistik

Dokument ang. Arbejdsvilkår til regionspolitiker Lars Gaardhøj

Du erklære dig hermed enig i, det udfærdiget brev til Regionspolitikeren Lars Gaardhøj. Brevet er omhandlende vores arbejdsvilkår i Region H. Og et håb om forbedringer i fremtiden. Se brevets tekst nedenfor: Kære Lars. Tak for at vende tilbage. Det svært at vide hvor man skal starte, da det hele virker til at være en betændt byld der er ved at briste. Jeg vil gerne korrigere dig. Nej, det ikke hårdt at være redder; det er hårdt at være redder under de arbejdsvilkår Regionen har påført eller frat

410 Oprettet: 2021-09-18 Statistik

Bevar vores fælles klubtilbud i Stautrup på neutral grund

Denne indsamling skal sikre, at diversitet, samling og fællesskab sikres de bedste kår i Stautrup. Derfor har vi, bestyrelsen på Århus Friskole, sendt følgende brev til byrådet i Århus og bedt om, at der tages hensyn til de borgere, som rent faktisk direkte og indirekte bruger klubtilbuddet i Stautrup. Et tilbud, der indtil nu har haft til huse på et sted væk fra begge skoler i byen. Her har de klassetrin, som kan gøre brug af klub, haft mulighed for at gå hen efter skole. På den måde lærer de h

149 Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Mistillid til leder i Eventyrhaven i Lindved.

Efter forældremødet onsdag d 15/9-2021 i Eventyrhaven, har vi som forældregruppe svært ved at se hvordan tilliden til Daginstitutionsleder Georgette Gabel skal kunne genopbygges igen. Vi ønsker derfor at hun får sin afsked fra Eventyrhaven.  

38 Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Postnords urimelige transportør gebyr, for pakker uden for EU og deres generelle dårlige service.

Det handler om Postnords urimelige ekspeditionsgebyr af pakker fra ikke EU land, et er at vi skal betale moms, men at de tillægger et såkaldt transportør gebyr på 160,00 kr.  er ikke i orden, de pålægger også gebyret, selv om man har betalt told i det land, man handler i. De tilbageholder de vores pakker, og de kan ikke finde ud af de nye IOSS regler (det nye system for moms udenfor EU) og deres ekspeditionstid er meget lang. Og protest imod deres generelt meget ringe service.

39 Oprettet: 2021-09-16 Statistik

Afskaf Experts in Team Innovation ved SDU

Formålet med denne underskriftindsamling er at afskaffe det nuværende format af kurset Experts in Teams for ingeniørstuderende på 5. semester ved Syddansk Universitet. Baggrunden for underskriftindsamlingen skyldes, at kursister ved Tema 3 ikke oplever noget overordnet formål med kurset. Når man læser håndbogen for kurset, virker intentionen med kurset god, men realiteten lever ikke op til dette.  Vi har søgt vejledning ved temaets facilitator, men han oplyste, at han heller ikke ved hvad formål

91 Oprettet: 2021-09-16 Statistik