Ja til udvikling af Saksild med omtanke og rettidig omhu - nej til forhastede beslutninger og ødelæggelse af vores natur og dyreliv

Kære naboer og medborgere,

Den 18. juni er der ekstraordinært udvalgsmøde i Klima og Plan-udvalget. Her bliver der indstillet til, at lokalplanlægning for den nordlige del af Saksild kan igangsættes. Dette er en kritisk beslutning, der vil påvirke os alle fremover. Vi mener ikke, at konsekvenserne af projektet er tilstrækkeligt belyst.

DERFOR: Støt op om kravet om, at beslutningen udskydes, indtil der foreligger et velplanlagt og oplyst grundlag for udvikling af Saksild som en god by for os alle.

Hvad er problemet?

I sidste kommuneplan blev et nyt større område nordøst for Østerlunden udlagt til by omkring det grønne rekreative område. Dette område skal nu bebygges. Men planlægningen af denne udbygning er ikke tænkt sammen med den øvrige udvikling af byen, og det har store konsekvenser for det fremtidige Saksild.

Hvad betyder det for mig?        

  1. Dyr vejføring: Kommunen planlægger at asfaltere grusvejen i nord og føre den ned gennem både Saksild Skoles område og det grønne rekreative område, i modstrid med Strukturplan for Saksild. Vejen i nord kræver ekspropriation og betyder, at kommunen (skatteyderne) skal bekoste anlæggelsen.
  2. Naturen ødelægges: En nordlig vejføring vil medføre henved 1000 kørsler dagligt og vil påvirke naturen negativt. Vejen og bebyggelsen går igennem et område med fredede flagermus, grævlinger, orkideer, våd- og lavbundsarealer samt en §3-beskyttet sø.
  3. Trafikkaos: Trafikken til og fra det nye boligområde ”Saksild Strand Huse” med 156 nye boliger samt yderligere 24 boligenheder længere inde i området, vil skabe kaos i Saksild, Rude, Nølev og Assedrup. De mange ekstra kørsler vil belaste små veje, der ikke er egnet til tung trafik og øge risikoen for uheld for gående, cyklister og bilister.       
  4. Ødelagte rekreative og historiske områder Asfaltering og udvidelse af grusvejen vil skære gennem området ved Kulturhuset, skolen og idrætsanlægget og adskille byen fra naturen. Fodboldspillende børn vil skulle krydse en stærkt trafikeret vej på vej til idrætsanlægget, og vi mister vores natursti gennem området.
  5. Ingen miljøvurdering af området Der foreligger ingen konkret og tilbundsgående miljøvurdering af området. Det er afgørende at forstå de fulde miljømæssige konsekvenser, inden der træffes en beslutning.

Vi ønsker: At den konkrete lokalplanlægning ikke forhastes, og at alle konsekvenser er grundigt vurderet og belyst, så vi, der allerede bor i Saksild, ikke skal betale prisen.

Sådan kan du støtte sagen:

Underskriv denne indsamling: Vis din støtte ved at underskrive nedenfor. Din stemme er vigtig! Vi tager den med til det politiske udvalg.

Del budskabet: Fortæl dine naboer, venner og familie om underskriftsindsamlingen. Jo flere vi er, desto stærkere står vi.

Udtryk din mening: Kun sammen kan vi påvirke beslutningen.


Anders Kristian Krogager Andersen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Anders Kristian Krogager Andersen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...