NEJ TAK til flere solceller og vindmøller i Ølstrup!

Vi håber, at I vil støtte vores underskriftindsamling mod opførelsen af Megaton hybridpark Nørhede-Hjortmose og Megaton solcelleanlæg ved Lyngsmose. Vi er bekymrede for de negative konsekvenser, som disse projekter kan have på vores natur, landskab og lokalsamfund.Solcelle_billede1.jpg

I de nuværende oplæg vil de to projekter samlet set betyde, at der kan blive opstillet 658 hektar solceller og 12 vindmøller med en højde på 150 m. Dette kommer ud over de allerede 275 hektar solceller, som der allerede er givet tilladelser til, samt de 25 vindmøller og 74 hektar solceller, der eksisterer i området. Hvis alt dette realiseres, vil vi i Ølstrup have udsigt til over 1000 hektar solceller og 37 vindmøller i alt. 9 ejendomme vil blive fjernet, og ca. 20 ejendomme vil blive voldsomt berørt, hvilket kan have store konsekvenser for vores lokalsamfund.

Det vil ikke være tilstrækkeligt at reducere størrelsen af de foreslåede projekter. Selv en mindre version af disse anlæg, f.eks. kun vindmøller, vil stadig have betydelige negative konsekvenser for vores lokalsamfund og natur. Vi mener derfor, at det er nødvendigt helt at standse disse projekter, da enhver version af dem vil være skadelig for vores område. Opførelsen af vindmølle- og solcelleparker vil have en markant visuel påvirkning på vores landskab og naturen omkring os. Disse store anlæg kan ødelægge det naturskønne og idylliske miljø, som vi værdsætter i vores lokalområde, og som kommunen selv kalder Naturens Rige. Vi mener, at der må være bedre, mere bæredygtige og lokalt støttede måder at producere grøn energi på, som ikke vil være så ødelæggende for lokalsamfundet og den lokale natur.

Vi håber, at I vil støtte vores underskriftindsamling og hjælpe med at standse dette projekt, der truer vores lokalsamfund og skønne natur.

På vegne af Sogneforeningen Ølstrup – Tak!

 

English version:

We hope that you will support our signature collection against the construction of Megaton hybrid park Nørhede-Hjortmose and Megaton solar cell park at Lyngsmose. We are concerned about the negative consequences that these projects may have on our nature, landscape and local communities.

In the current proposals, the two projects will collectively mean that 658 hectares of solar cells and 12 wind turbines with a height of 150 m can be established. This is in addition to the already 275 hectares of solar cells for which permits have already been granted, as well as the 25 wind turbines and 74 hectares of solar cells that exist in the area. If all this is realised, we will have a view of over 1000 hectares of solar cells and 37 wind turbines in total in Ølstrup. 9 properties will be removed, and approx. 20 properties will be severely affected, which could have major consequences for our local community. It will not be sufficient to reduce the size of the proposed projects. Even a smaller version of these facilities, e.g. only wind turbines, will still have significant negative consequences for our local communities and nature. We therefore believe that it is necessary to completely stop these projects, as any version of them will be harmful to our area.

The construction of wind turbine and solar parks will have a significant visual impact on our landscape and the nature around us. These large facilities can destroy the scenic and idyllic environment that we value in our local area, and which the commune itself calls Nature's Kingdom. We believe that there must be better, more sustainable and locally supported ways of producing green energy that will not be so destructive to the local community and the local nature.

We hope that you will support our signature collection and help stop this project that threatens our local community and beautiful nature.

On behalf of the Parish Association Ølstrup - Thank you!


Kenneth Søndergaard Lembcke    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Kenneth Søndergaard Lembcke vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg tillader Kenneth Søndergaard Lembcke at videregive oplysningerne jeg angiver i denne formular til følgende parter:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...