Støt trafiksikkerheden ved Haunstrup

Den planlagte rute fra Snejbjerg til Haunstrup er udfordret. Især i lyset af den forventede trafikmængde og sikkerhedsproblemer på strækningen. Det foreslåede forskudte T-kryds ved Haunstrup indebærer en høj risiko for uheld. Den manglende overskæring af Tothøjvej vil øge mængden af tung landbrugstrafik også igennem Haunstrup by.

Trafik: ·        

  • Det forventes at passere 10.300 køretøjer på ruten pr. døgn med en forventet stigning på 14% over de næste få år.
  • Opgørelser viser, at der vil blive mere end 15.000 landbrugskørsler igennem Haunstrup by om året.
  • De cyklende og gående bliver udsat for en stor farer, når de skal kryds den nye A15 vej på Fjelstervangvej.         
  • På den nuværende strækning skal hastigheden reduceres fra 90 km/t til 70 km/t tre gange på grund af passager på tværs af vejen. Dette kan føre til øget risiko for uheld og trafikpropper især på grund af tung landbrugstrafik.

Løsningsforslag: ·        

  • En broforbindelse på Tothøjvej vil sikre den lokale trafik samt lede landbrugsmaskiner uden om rundkørslen ved Snejbjerg og Haunstrup by.        
  • Et Hanke-anlæg ved Fjelstervangvej vil øge sikkerheden for trafikanter. Det vil også reducere CO2-udledningen, da der ikke er behov for gentagne stop and go kørsel.       
  • Et mere sikkert og effektivt trafikdesign vil forbedre trafikflowet, hvilket er særligt vigtigt i sommerperioden med den ekstra trafik til Jyllands Park Zoo. Det er afgørende at implementere en løsning, der kan håndtere den fremtidige belastning uden at gå på kompromis med sikkerheden.  

Vi opfordrer dig til at støtte hankeanlægget på rute A15, da det giver en mere sikker og miljøvenlig løsning uden at reducere hastigheden. Dette vil både mindske risikoen for ulykker og reducere CO2-udledningen, hvilket er vigtigt for vores miljø og fremtidige generationer.  

Ved at underskrive støtter du et hankeanlæg på rute A15 syd for Haunstrup og en broforbindelse på Tothøjvej.

 

På vegne af Haunstrup Borgerforening og Herning-Ikast Landboforening


Jørgen Nørgaard, Fmd. Haunstrup Borgerforening og Jes Berg Andersen, Herning-Ikast Landboforening    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Jørgen Nørgaard, Fmd. Haunstrup Borgerforening og Jes Berg Andersen, Herning-Ikast Landboforening vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...