Nyeste Underskriftindsamlinger

Nej tak til luksusferiepark i Ry

Firmaet Panteon fra Skanderborg og det multinationale ferieparkfirma Landal ønsker at bygge en luksusferiepark i Ry på det tidligere Holmes camping, som ligger naturskønt ned til Gudenå/Gudensø. Antallet af overnattende gæster forventes at 100.000 årligt. Ry er en meget afgrænset stationsby, som har trafikale begrænsning pga. søer, bebyggelse og jernbaneoverskæringer. Vejene mellem byens to jernbaneoverskæringer er ofte overbelastede, især i sommerperioden, hvor Ry i forvejen huser mange turiste

33 Oprettet: 2022-02-27 Statistik

Vi ønsker ikke ”Club Røs" på Røsnæs

Vi ønsker ikke et feriecenter og fritidsanlægget ”Club Røs” Club Røs skal blive til et ferie- og fritidscenter med fokus på aktivitet og natur. Det er berammet til 500 gæster ved fuld belægning. Centret skal indeholde 90-100 feriehuse med tilhørende sports- og velværeaktiviteter. Hvorfor skal Røsnæs belastes af endnu et prestigeprojekt, som i stedet for at gavne lokalbefolkningen og naturen, vil betyde, at vores lokalsamfund igen skal lide under bl.a. voldsom meget trafik, 90-100 feriehuse med 5

164 Oprettet: 2022-02-26 Statistik

Styrk det danske forsvar, indførelse af midlertidig forsvarsskat

Det danske forsvar er helt i knæ, der er blevet sparet alt for meget på det danske forsvar. Der kan gå 5 måske 10 år før vi kommer helt op på 2% af BNP. Jeg foreslår at vi indfører en midlertidig forsvarsskat på 0,5% - 1%, som så aftager i takt med at tilførelsen fra BNP stiger over de kommende år. Vi skal sikre den danske nation og leve op til vores allierede krav i NATO. Vi står i uholdbar situation og bliver nød til at handle nu!

12 Oprettet: 2022-02-26 Statistik

Dyrerøsten på Færøerne

Djórarøddin/Dyrerøsten vil være taknemmelig, hvis I vil hjælpe os med at samle underskrifter til at forbedre dyrevelfærden på Færøerne: Som nu er, er der alt for meget i vores Djóravælferðarlóg/Dyrevelfærdlov, der kan fortolkes på forskellige måder, og som derfor resulterer i, at det er svært at hjælpe dyrene. Derfor skal alle gråsonerne i loven væk, så at den bliver handlekraftig. I øjeblikket arbejder vi i Djórarøddini/Dyrerøsten på kundgørelser, som vi – sammen med underskrifterne – vil aflev

9 Oprettet: 2022-02-26 Statistik

Krig eller fred? For en ny arkitektur for sikkerhed og udvikling for alle nationer  

Indkaldelse til en international konference for at etablere en ny arkitektur for sikkerhed og udvikling for alle nationer   25. februar 2022: Følgende appel er endnu vigtigere i lyset af de seneste dages begivenheder i Ukraine. Se også videoen nedenunder. 23. februar 2022 — I lyset af den eskalerende Ukraine-krise spørger folk rundt om i verden indtrængende sig selv og deres politiske ledere, hvor det hele skal ende. Er dette på vej mod en meget stor, måske endda termonuklear, global konfrontat

21 Oprettet: 2022-02-25 Statistik

HA(Psyk) - Ryk eksamen i socialpsykologi

Vores eksamen i socialpsykologi er planlagt til at finde sted i uge 26. Derudover er undervisningen for alle andre fag slut i maj måned, og vi har derfor kun socialpsykologi undervisning i juni måned. Undervisningen er meget forskudt, så man for eksempel kun skal møde op ca 2 gange om ugen.  Vi ønsker derfor at undervisningen bliver komprimeret, så vi har mere intensiv undervisning i løbet af juni måned, og kan afslutte faget tidligere. 

85 Oprettet: 2022-02-24 Statistik

Modstand mod anlæggelse af vej henover strandengen

Der ligger i øjeblikket en ansøgning hos Viborg Kommune om dispensation til anlæggelse af en vej, der går fra parkeringspladsen forbi kroen, hen over strandengen til skrænten ved siden af kroen.Med ansøgningen er der vedlagt tegninger, der viser 3 sommerhuse på skrænten.Et sommerhus er allerede muligt ifølge lokalplanen uden dispensation, og kommunen har i juni 2020 bekræftet denne mulighed, hvis det sker via et hjulspor fra Søndersiden.Vi er flere i Hjarbæk, der er meget bekymrede over den even

145 Oprettet: 2022-02-24 Statistik

Udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn ved Glatved uden landtransport mellem havne

Gør som Stockholm, udbyg Aarhus midi-havn som en maxi-havn 50 km væk ved Glatved. Så undgås miljøskadelig landtransport til og fra en MAXI-havn. Nutidens 3E maxi-skibe med ca. 19.000 containere stikker 16 meter, og Evergreens nye Ever Ace med 24.000 stikker 17 meter. Altså skal ca. halvdelen af- og på-læsses før og efter skibet har været i Aarhus midi-havn, hvor dybden er 14 meter. Typisk i maxi-havnen Rotterdam med 24 meters dybde, hvorfra de så sendes med lastbiler til og fra Aarhus midi-havn.

61 Oprettet: 2022-02-21 Statistik

Forbud mod partiskifte og løsgængeri i offentlige hverv

Vi er imod, at offentlig valgte kan opstille  og blive valgt for et parti og efterfølgende skifte til et andet parti eller blive løsgængere uden et nyvalg. Det gælder både kommune, region og folketing. Dem der skifter mening eller standpunkt i forhold til hvad/ hvem de er opstillet/ valgt for, skal træde tilbage og overlade pladsen til suppleanten.

7 Oprettet: 2022-02-21 Statistik

Nej tak til udvidelse af Odense havn i Kerteminde kommune

Hvad siger du nej til ?  Nej tak til udvidelse af Odense Havn i Munkebo.     -Vores børns sikkerhed omkring Munkebo skole pga. den massive tunge trafik.  -Plan om 4 sporet Kerteminde landvej mellem Odense Havn og Ring 3.  -Udrydelse af alt natur på Dræby fed. -Udvidelse mod Boels Bro og Bregnør havn.  -Støjpåvirkning i dele af Munkebo og opland. -Markant øgning af lyspåvirkning omkring havnen. -Opfyldning af vådområde på Dræby fed med jord fra Odense kommune.  -Ødelæggelse af dyrelivet. -Udgravn

384 Oprettet: 2022-02-21 Statistik

Errorsivinnik aaqqiiniaaneq

Errorsiviup ataasiinnaanera Qummut kollegiami sivitsortumik ajornartorsiugaarput. Tamanna tunngavigalugu attavigisagut iluameertumik akissuteqarneq ajormata misiginarsimmallu iliuseqartoqarneq ajortoq atsiornernik katersuiniarpugut tamanna aaqqiivigerusullugu.    Atsiornerit tamakkerpata ilinniarfiup pisortaanut aammalu kollegielerisunut tunniunneqassaaq.    /Qummumi ineqartut 

7 Oprettet: 2022-02-19 Statistik

Sussie Bahn

Underskriftsindsamling Århus, opstartet December 2021.     SIKKERHEDSHEGN OP LANGS ÅRHUS Å OG HAVNEBASSINET I INDRE BY,                                                     NU TAK!   Ikke flere skal opleve at miste deres kære til Århus Å eller Århus Havn. Og ikke flere skal opleve at falde i vandet.     Det er hovedløs gerning, og dybt uansvarligt, at vi i hjertet af Århus har en å og et havnebassin der ikke er ordentligt afskærmet.   Alle bør kunne færdes trygt i indre by. Både børn, unge mennes

21 Oprettet: 2022-02-18 Statistik

Sundeved 4, som misbrugscenter Nej Tak!

Vi er blevet opmærksomme på at den røde gård, beliggende på Sundeved 4, er blevet solgt og skal bruges til misbrugscenter for stofmisbrugere og alkoholikere. Personkredsen hertil kan være personer som er afhængige af et eller flere rusmidler i en sådan en grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og nærtstående samt samfundet.   Dette kan være et tilbud om behandling af personer, hvis misbrug har et sådant omfang, at borgeren ikke kan klare sin dagligdag på grund af misbr

215 Oprettet: 2022-02-17 Statistik

Fjernvarme til SøndergårdBo andelsforening

Kære alle i SøndergårdBo andelsforening. Bestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at gøre kommunen opmærksom på, at vi gerne så fjernvarme blive etableret i vores område.  Kommunen har nu lagt deres udrulningsplan for fjernvarme ud og vores område er ikke med i fase 1. Vi kan ifølge planen først forvente at komme med i fase 2, som først vil være år 2026-2030.For at nedbringe Ballerups CO2-udslip er det besluttet at skifte fra naturgas til fjernvarme flere steder i kommunen. Derfor giver det i

64 Oprettet: 2022-02-15 Statistik

Angst skal anerkendes som alvorlig psykisk sygdom

Angst er en alvorlig psykisk sygdom og rigtig mange lider af angst i størrer eller mindre grad. Man mener at mellem 350.000-400.000 voksne danskere lider af angst. Angst kan være så invaliderende at nogle ikke kan fungere på arbejdsmarkedet. Kun de allersværeste tilfælde bliver behandlet i psykiatrien, mens andre må nøjes med selv at betale behandling gennem psykologbehandlinger. Dette er ikke iorden. Alle med generende angst burde have krav på hjælp i psykiatrien. Desuden SKAL angst anerkendes

37 Oprettet: 2022-02-15 Statistik

SVINESTALD I GAMLØSE NEJ TAK

Holbæk Kommunes ja til mere svineproduktion på Orø er både en trussel mod øens grundvand og en hån mod naboer og lokalbefolkningen. Vi borgere på Orø, fastboende eller sommerhusejere, opfordrer Holbæk Kommunes politiske ledelse til at træde i karakter og være på miljøet og borgernes side i denne sag. Stop planerne om en ny svinefarm i Gamløse. Træk miljøgodkendelsen tilbage.

205 Oprettet: 2022-02-12 Statistik

BEVAR DET GRØNNE OMRÅDE SØVOLD

Vi er en kreds af borgere, der har startet denne underskriftsindsamling. Vi protesterer imod, og siger NEJ til, at Stevns Kommune vil udstykke vores grønne område. Området er givet som en gave af Hovedstadsrådet til Gammel Vallø Kommune i 1977. Gaven var betinget af, at det blev udlagt som et offentligt rekreativt område. Vi finder, at det er mangel på respekt for demokratiet, når Hovedstadsråd historisk har tildelt midler til køb af et rekreativt område, at en kommunalbestyrelse så 35 år senere

173 Oprettet: 2022-02-11 Statistik

Bevar nuværende regionalrute 130/131 (FynBus)

FynBus vil omlægge rute 130/131 (Assens/Haarby-Vissenbjerg-Odense) til pendlerrute. Det betyder, at afgange midt på dagen, om aftenen og i weekenderne vil blive fjernet. Vi ønsker at bevare den nuværende regionalrute 130/131. Dette ønsker vi blandt andet af følgende grunde: En nedskæring af antallet af afgange på ruten vil have store konsekvenser for dem, der arbejder på skæve tidspunkter og er afhængige af offentlig transport til og fra arbejde. Det vil have konsekvenser for unge, der er under

990 Oprettet: 2022-02-11 Statistik

Nej tak til amerikanske tropper på Dansk jord

Vi ønsker ikke en tilstedeværelse fra amerikanske tropper på Dansk jord. Vi bakker op om et bredt internationalt samarbejde og ser det som vejen frem.

15 Oprettet: 2022-02-10 Statistik

Brev til BFKU og KB i Dragørvvedr. 9. spor for årgang 2016

Kære BFKU og KB Vi, forældrebestyrelserne i Dragørs børnehaver, herunder forældre til børn fra årgang 2016, kvitterer hermed for modtagelsen af ”Vigtig information vedrørende brev om skoleplacering og indskrivning” af 1. februar 2022 samt offentliggørelsen af dagsorden for BFKU-mødet d. 10. februar 2022 og vil med dette brev fremføre vores holdning til spørgsmålet om, hvorvidt højere klassekvotient eller et 9. spor er den rette vej at gå, idet vi må anses for at have en væsentlig interesse heri.

489 Oprettet: 2022-02-09 Statistik