BEVARKERTEMINDE

UNDERSKRIFTS INDSAMLING IMOD VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 303. Vi protesterer mod at byrådet vedtager lokalplan 303, da den vil få fatale følger for byen : Kerteminde by bliver en kulisseby. Kertemindes DNA står for skud. Et godt bymijø, som er til gavn for beboerne, er i fare. Det kommer til at gå ud over erhvervslivet i byen. De historiske bebyggelser risikeres at blive revet ned. (eksempel tidl. Hjemmeværnsgård) Byfortætning er mulig, med høje beboelses huse. Der er ikke taget hensyn til bæredygtighed i forslaget.  

uddybende bemærkninger:

50 års bevaringsarbejde smides ud med badevandet.     Lokalplan 303, der omhandler bymidten i Kerteminde, er en ommer, og skal gøres bedre. Den mangler faglighed, og er simpelthen ikke brugbar, hvis vi skal bevare Kertemindes DNA. Bevaring af gode bymiljøer bør primært ske for at skabe livskvalitet for de fastboende. Et godt fungerende bymiljø for de lokale kan så trække turister til som en sidegevinst – og dermed bliver byen ikke en kulisse by for turisterne, men en ægte levende by.   Kerteminde er ikke en museumsby, eller tom kulisseby – men den bliver det, såfremt lokalplanen bliver til virkelighed. Så bliver det muligt at ændre facader, der vender væk fra offentlig vej. Tænk over hvordan det kommer til at tage sig ud, set fra Lillestranden eller set fra de mange slipper, byen har som et særkende, når bagsiderne af husene er ændret uden sammenhæng med facaderne ud mod gaderne.   Hvad der i lokalplanen kaldes udviking kalder vi AFVIKLING. Bevaring en åbenlys mangel i planen. Man inddrager ikke kulturarvsmasterplanen, som Kerteminde kommune ovenikøbet har betalt 1,1 mio for, og som netop definerer byens miljø, arkitektur og kultur og blev udarbejdet for at forvaltningen med den havde et godt redskab at arbejde ud fra.   SAVE (bevarings)-registrering i kulturarvsmasterplanen, har registreret 1073 ejendomme, og inddeler dem efter en skala fra 1-9, hvor 1 er det mest bevaringsværdige. Den registrering indgår ikke i lokalplanen, så forvaltningen af 303 vil ske uden om de værdifulde oplysninger, der ligger i SAVE registreringen. Det vil blive meget vanskeligt at administrere lokalplanens umiddelbare intention, uden mere detaljerede beskrivelse af husenes bevaringsværdier og evt. potentialer!   Man lægger vægt på byfortætning, bla. ved at hæve bebyggelsesprocenten til 180% og tillade bebyggelseshøjde til 15 meter og 3 etager. Nedrivning vil man henlægge til en administrativ afgørelse, således at politikerne og hermed borgerne ikke får indflydelse på tilfældige nedrivninger   Alle underskrifter vil blive sendt ind til kommunen sammen med Bevaringsforeningens høringsbrev.   På bestyrelsens vegne Karin Meisl

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Karin Meisl vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...