Ophæv institutioners interne regler om forbud mod religiøs hovedbeklædning

Fjern restriktioner og forbud på religiøs hovedbeklædning i institutioner, heriblandt Sydkystens Privatskole

I januar 2023 blev en 11-årig elev på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg bedt om at forlade skolen, da hun nægtede at fjerne sin religiøse hovedbeklædning, da det var en stor del af hende, og ikke noget hun følte andre skulle bestemme over. Folk som hende fortjener respekt og bør have samme ret til en uddanelse, hvor valget af skole ikke begrænses af restriktioner vedrørende religiøs hovedbeklædning.

I Ekstrabladets interview fortæller datterens far således:

- Min datter sagde, at det er unfair, at hun ikke må have tørklæde på, når hendes veninder altid har gået med kors om halsen og i ørerne, og at der bliver holdt julearrangementer på skolen, fortæller faren.

Efterfølgende har flere eksperter i jura udtrykt stor bekymring for, at disse regler vil være på kant med grundloven og grundlæggende menneskerettigheder.

Birgitte Kofod Olsen, afdelingsleder på Institut fra Menneskerettigheder nævner bl.a. at forbud  “griber ind i menneskerettighedernes bestemmelse om religionsfrihed. Enhver borger har ret til at give udtryk for sin religion. “

Eksempler på denne religionsfrihed kan ses i Paragraf 67 som lyder: "Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden."

En anden paragraf er paragraf 70 som lyder: “Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.”

Hver skole, herunder privatskoler kan dog have egne regler. Dog skal de stadivæk respektere grundlæggende rettigheder, såsom retten til religionsfrihed.

Ifølge lektor i jura på Aarhus Universitet, Klaus Josefsen, er regel om forbud derfor i klar strid med loven.

- Det er ganske enkelt ulovligt. Det er en indskrænkning af grundlovens religionsfrihedsbestemmelse, og den kan du ikke bøje. Vi er i Danmark og ikke i Frankrig, og her må man ikke lave en materiel begrænsning af ytringsfriheden, siger Klaus Josefsen.

 

Hos Sydkystens privatskole har man efter oprettelsen i 1975 forbyddede næsten alt hovedbeklædning inklusiv religiøs hovedbeklædning. Selvom skolen er en privatskole, skal privatskoler som beskrevet ovenover dog også respektere grundloven og de grundlæggende rettigheder. De er underlagt lovgivning og skal operere inden for rammerne af dansk lov. Enhver politik eller regel, herunder dem vedrørende religiøs hovedbeklædning, skal således være i overensstemmelse med gældende love, herunder grundloven.


Reglen kan findes på skolens hjemmeside under “skolens regler” og lyder:

IMG_3972.jpeg

I Skolens regel nr 10 kan det ses at reglen ikke er baseret på blot at nævne  hovedbeklædning, men referer også til beklædninger som viser for meget hud. Dog mener vi ikke at en regel mod utildækket beklædning har samme negative effekt på individet som forbud mod religiøs hovedebeklædning har. Religiøs beklædning kan have en meget dybere symbolsk og personlig betydning for individet, idet den afspejler ens tro, identitet eller overholdelse af religiøse forskrifter.

Andet beklædning som skolen referer til som værende useriøs påklædning afspejler dog ikke individets værdier, identitet og overbevisninger på samme måde og er derfor ikke lige så betydningsfuldt. Denne regel og krav om seriøs påklædningen påvirker derfor ikke individet negativt og går heller ikke i mod grundloven. Det ville en regel om forbud mod hovedbeklædning, herunder religiøs hovedbeklædning dog indirekte gøre.

Skolen har dog som forsvar sagt at deres regel er oprettet for at undlade at forældre til elverne ikke indrager i negativ social kontrol mod eleverne. Men dog påføre skolen netop samme kontrol og tvang overfor eleverne, der frivilligt ønsker at bære tørklæde eller anden form for religiøs hovedbeklædning.

Sydkystens Privatskole er en grundskole med elever fra 0. til 9. klasse. Elever er  gennemsnitteligt 14 og 15 år, når de går i 9 klasse. I denne alder har Mange udviklet gradvist mere selvstændighed, selvbevidsthed og modenhed til selv at træffe valg. Mange af disse valg som individet træffer i denne alder er derfor i stor grad baseret på individets egne ønsker og valg. At fratage dette personlige og betydningsfulde valg fra individet pålægger derfor store begrænsninger i personens beslutningskompetence og tvinger individet til ikke at udvise sin religiøse identitet. Ikke nok med dette ville denne regel på ingen måde forbygge en negativ social kontrol, da de få forældre som kunne indgå i dette sandsynligvis blot vil flytte deres barn hen på en anden institution, som måske ikke er lige så god for barnet. Denne regel mener vi derfor ikke virker til at have en intention om beskyttelse for eleven,  men blot en intention om eksklusion med bagvedlækkende fordomsfulde tanker.

Vi kræver derfor stærkt at skolen reviderer deres regel og fjerner forbuddet om religiøs hovedbeklædning

 

Den nye regel kan eksemplevis lyde således:

 

"Alle elever møder i skole i “seriøs påklædning“. Hvis moden kræver bare maver, synligt undertøj,  meget nedringede trøjer/bluser o.a., betegnes det ikke som “seriøst”. Hovedbeklædning i skoletiden frarådes undtagen med særlige undtagelser, religiøs hovedbeklædning eller huer i vinterhalvåret.“

 

 

Kilder, som er brugt til information: 

https://www.information.dk/2004/06/toerklaede-forbud-offentligt-ansatte-ulovligt

 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/privatskole-bortviste-11-aarig-elev-for-at-gaa-med-toerklaede/9903265

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/skole-bortviste-elev-baere-toerklaede-nu-laegger-foraeldrene-sag


Elev på greve gymnasium    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Elev på greve gymnasium vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:



Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...