Nyeste Underskriftindsamlinger

NEJ til erhvervsområde ”særligt belastende for omgivelserne” i fredelig landbrugszone

Underskriftsindsamlingen er et forsøg på at hindre opførslen af erhvervsområde i det idylliske landområde omkring Gummesmarkvej.   Beboere i og omkring det fredelige område er stærkt chokeret over det pludselig kommunale forslag. Erhvervsområdets kvalitetsbestemmelse er beskrevet som ”særligt belastende for omgivelser” og vil dermed kraftigt påvirke natur, dyreliv og borgere.   Erhvervsstyrelsens egen ’Vejledning om Byvækst’ skriver: planloven lovfæster princippet om, at byudvikling skal ske ind

152 Oprettet: 2022-03-24 Statistik

frit for enhver at vælge MitID samt digital post. fjern nem konto gebyr

Det burde være gebyrfrit på en tvungen NemKonto og dermed gratis at have kontoen. vi danskere betaler kassen tilk banke for at have den obligatoriske konto men du kan ikke selv vælge eller bestemme over den. vi betaler for ALT hvad vi har eller bliver pålagt af staten, men får mindre og meindre ud af det. tilmed så styrer de også beslutningen om at man nu SKAL omsktille sig til det nye MitID og NemID udfases i løbet af året 2022. kan kan blive fritaget for alt digitale post, fra Borger sidens po

18 Oprettet: 2022-03-24 Statistik

Stop lokalplanen om boligbyggeri ved rådhusgrunden i Them

Den 11. marts har Silkeborg Kommune offentliggjort forslag til LOKALPLAN 40-009 vedrørende boliger ved Them-Centret. Hvis den fremlagte lokalplan bliver vedtaget, og rådhusgrunden omdannes til et boligområde, der ifølge planen skal indhegnes med en mur vendt mod butiksområdet og de resterende p-pladser, har centerområdet definitivt mistet sin mulighed for at blive det hele, som jo oprindeligt har været tilsigtet. At der skal rejses en mur, skyldes støjbegrænsningønske til beskyttelse af boligern

40 Oprettet: 2022-03-22 Statistik

Stop for erhvervsbyggeri på ACV!

Kære beboere på Alfred Christensens Vej,  Den nye ejer af Nærum Hovedgade 81 ansøgt kommunen om tilladelse til at bygge på den tomme grund, som har husnummer 2-4 på vores vej (Matrikel 2ex).  Bygherren vil helst bygge boliger, men kommunen fastholder, at der skal bygges til liberalt erhverv, fx. tandlæge, frisør, i stueetagen.  Vi har været i dialog med bygherren og forsøger nu at få et møde i stand med byplanudvalget for at se, om vi kan nå til enighed om bygning af boliger, fx. rækkehuse og un

39 Oprettet: 2022-03-22 Statistik

Støt kravet om en Miljøvurdering for Lynæs - INDEN vedtagelse af omfattende lokalplan.

LYNÆS HAVN er ALLES HAVN Vi siger nej til lokalplansforslag uden miljøvurdering Vedrørende forslaget til lokalplanen for Lynæs Havn. Halsnæs Kommune vurderer : - Ingen øget trafikbelastningen - Ingen øget støj - Ingen ændrede forhold for fredede arealer samt natur- og fuglebeskyttelsesområder - Ingen ændrede forhold i habitatområdet (natura 2000) ud for Lynæs havn - Ingen ændringer af kulturmiljøet men - DET PASSER IKKE   Vi borgere, der har interesse for området og naturen i og omkring havnen,

233 Oprettet: 2022-03-21 Statistik

Jægere og skytter vil behandles ordentligt.

”Våbenejere i Danmark i form af jægere og skytter forlanger at blive behandlet ordentlig. Vi har krav på rimelige sagsbehandlingstider, når der skal udstedes tilladelser til vores våben. Problemerne rammer også forhandlere af våben, der ikke kan sælge våben uden lange ventetider. Vi forlanger derfor politiske initiativer, der kan løse de problemer PAC har været plaget af de seneste år. En udlicitering af udstedelsen af tilladelser til jægere bør overvejes privatiseret a la systemet til SKV-tilla

280 Oprettet: 2022-03-18 Statistik

Bankoforeninger skal bestå

Der er lige vedtaget nye rammer for bankospil. Og det får hårde konsekvenser for bankoforeningerne i DK. De nye regler betyder, at bankoforeninger er forpligtede til én af to muligheder. Den ene mulighed er at udlodde 35 procent af salgssummen til godgørende formål. Den anden lyder på at betale 41 procent af bruttoindtægten i afgift til staten. Det vil i princippet betyde at langt de fleste bankoforeninger rundt om i DK, må lukke. Og det vil få store konsekvenser for de små lokale samfund, hvor

2711 Oprettet: 2022-03-16 Statistik

Færrest mulige ændringer i klasse sammenlægning på 4. klassetrin

Kære forældre til børn på 4. klassetrin på Ørestad Skole, vi kontaktforældre er meget enige om på de 4 klassers vegne, at den bedste løsning vil være at have så få ændringer som muligt, dvs at man nøjes med at splitte 1 max 2 klasser op, istedet for at omfordele alle eleverne. Såfremt du også ønsker mest mulig ro for dit barn, så bedes du underskrive denne erklæring fra forældrene. Mvh kontaktforældrene fra Ancher, Eckersberg, Sylvester & Alfelt

10 Oprettet: 2022-03-11 Statistik

NEJ til discount gigant, 93 p-pladser, tank og vask på Hjerting Strandvej

SAMMEN STANDSER VI PLANERNE OM ET STORT DISCOUNT KOMPLEKS MED TANKSTATION, 93 PARKERINGSPLADSER OG VASKEHAL MIDT PÅ HJERTING STRANDVEJ. Discountkæden REMA 1000 har planer om at overtage den tidligere Fakta butik på Havborgvej 4 - og gennem nedrivning af fire huse, åbne et stort butiks- parkerings- tank og vaskeanlæg direkte ud mod Hjerting Strandvej. Projektet vil ikke alene vil få store konsekvenser for beboerne på Hjerting Strandvej, Havborgvej, Ryttervænget og Østervænget, men for alle bruger

174 Oprettet: 2022-03-11 Statistik

Stop ALT import af russisk olie & gas NU!

>>English version below<< I dag tog krigen i Ukraine et nyt skridt. Rusland har bombet et børnehospital, hvor gravide kvinder og børn opholdte sig. I Danmark SKAL vi gøre alt vi kan for at stoppe denne massakre på uskyldige mennesker. Børn har intet med denne krig at gøre, men de bliver nu et bevist mål i krigen, og de har ingen mulighed for at forsvare sig. Vi SKAL stoppe alt handel med Rusland, hver eneste krone vi betaler til Rusland idag, er med til at finansiere Ruslands krig mo

8 Oprettet: 2022-03-09 Statistik

Farvel til burhøns

Det er vist ingen hemmelighed at burhøns lever en kummerlig tilværelse. Alt for lidt plads, ingen mulighed for naturlig adfærd, maskinelt dyrehold og profit i højsædet. Kan vi være det bekendt?  

26 Oprettet: 2022-03-08 Statistik

Gentofte skal have et 50 meter bassin, og de 100-årige egetræer ved Kildeskovshallen skal reddes!

Gentofte Kommunalbestyrelse har afsat 120 mio kr. til en ny svømmehal. Vær med til at sikre at den kommer til at ligge i Gentofte Sportspark! Skriv under! Der er 2 løsninger i spil: Nybygning i Gentofte Sportspark med et 50 meter bassin, et varmtvandsbassin og et øvelsesbassin Udvidelse af Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et varmtvandsbassin.   Baggrund: Gentofte Kommune ligger i dag som nr. 73 ud af 93 kommuner i forhold til hvor meget svømmebane der er tilgængelig per borger. Ser m

557 Oprettet: 2022-03-06 Statistik

Holstebro kommune skal have en samarbejdsaftale med kattens værn

Støt underskriftindsamlingen Vi kræver at Holstebro kommune laver en samarbejdsaftale med kattens værn om indfangning af Herreløse katte . Det koster kun et par kroner år indbygger i kommunen om året at gøre en stor forskel for de herreløse katte. Vi ønsker ,at vores lokalpolitikere tager ansvar og prioterer dyrevelfærd.    

611 Oprettet: 2022-03-05 Statistik

Trygge forhold i Familieretshuset

Dette er er et opråb for at beskytte vores børn mod et statsligt magtmisbrug i FRH. De børnesagkyndige er ganske enkelt ikke dygtige nok. Vi forlanger uddannede børnepsykologertil børnesagkyndige samtaler i FRH. Kan vi tillade vores børn den behandling de nuværende udsættes for i FRH ? Hvem er ansvarlig for de fejlvurderinger der sker? Rådgiverne består af pædagoger og socialrådgivere. Der er ingen dokumentation for deres faglige færdigheder. Vi forlanger uddannede børnepsykologer til børnesagky

59 Oprettet: 2022-03-04 Statistik

Søren Frichs vej 51, udbud af internet

Hej alle - Lejligheder på Søren Frichs vej 51 opgang B-F-K   håber i vil bruge 2 sekunder på denne.   [Hvis folk er enige, må i af hjertet gerne skrive under]    I forhold til udbud af netværk, på adressen Søren Frichs vej 51, B,F,K  Så tænker jeg at alle ved, vi kun kan få Stofa som WiFi udbyder. Jeg har været i kontakt med fx. Kviknet (datterselskab af TDC/ Yousee)   Og de er bekendt med at Stofa har eneret på vores adresse. Men andre udbydere ikke kan gøre noget. Det er simpelthe

15 Oprettet: 2022-03-04 Statistik

Bevar Naturbørnehaven Høndruphus

I forbindelse med ny dagtilbudsstruktur i Viborg Kommune, er der lavet forslag om strukturændring for Naturbørnehaven Høndruphus.  Forslaget lyder: "Sammenlægning af Daginstitutionen Tumlehøj (udvides) og Naturbørnehaven Høndruphus (driftsoverenskomst opsiges)" Hvis dette forslag går igennem, vil det i praksis betyde, at Naturbørnehaven Høndruphus vil blive lukket. Dette foreslag bygger på kriterier fra Viborg Kommune, om at der minimum skal være 60 børn i alle dagtilbud for at være økonomisk- o

621 Oprettet: 2022-03-04 Statistik

Nej tak til offentlig gennemgang fra Ny Ellebjerg Station via Pilestykket til Valby Idrætspark!

Københavns Kommune skildrer i deres visionsplan for Valby Idrætspark at de foreslår nye infrastrukturer, herunder at de vil åbne Pilestykket op til gennemgang for offentligheden. Visionen er at borgerne i Københavns Kommune og omegn kan færdes sikkert fra Ny Ellebjerg Station, igennem Pilestykket, til Valby Idrætspark. Således kan vi, beboerne i Pilestykket samt resten af A/B Lejren, forvente et massivt pres på vores boligområde i flere henseender. KK (Københavns Kommune) angiver i deres visions

191 Oprettet: 2022-03-01 Statistik

Færre eksamener til EUX-elever

Vi er blevet overset af politikerne, og vi vil dermed lave en underskriftindsamling, som vil sætte et lys på os! EUX-uddannelsen er blevet overset, og vi skal dermed stadig op i alle eksamerne, selvom EUX-vejen er en af de hårdeste og mest påvirkede uddannelser under corona, og vi har været hjemsendt under næsten hvert forløb vi har været på.

16 Oprettet: 2022-03-01 Statistik

Reel Covid-19 kompensation til små atypiske virksomheder

Mange atypiske små og mellemstore virksomheder bliver pålagt at tilbagebetale Covid-19 kompensation for tabt omsætning i de perioder, hvor servering og udskænkning har været forbudt under pandemien. Vores ramme er 45m2 butik, cafe'delen har plads til 10 gæster inde og 20 gæster ude.   Vores virksomhed er både butik, galleri og cafe'.  Cafe'delen har været lukket ned i perioder, og den del af omsætningen har vi tabt.  Vi har vækstet på alle andre parametre, med hårdt arbejde og nogle investeringe

16 Oprettet: 2022-02-28 Statistik

Fibernet til Hårlev

Jeg kan bekræfte at TDC Fiber gerne vil grave fibernet ned til byen. Tak for opbakningen.  Fibernet til Hårlev  Er du også træt af at være stavnsbundet til en udbyder? Træt af lav hastighed og dyre priser? Vil have mere end blot 200 mbit? Laaang ventetid på support? Så skriv under og lad os sammen få fibernet til byen  Må gerne deles på div. Facebook sider i lokalområdet.

207 Oprettet: 2022-02-27 Statistik