Nej tak til 24.000 m² materialeplads midt i landsbyen Rude Eskilstrup - og ja tak til at Sorø Kommunes 16.000 beboere i landområderne tages alvorligt

Er du en af de ca. 16.000, der bor uden for de større byer i Sorø kommune - altså i vores landområder?

Har du oplevet at hverken du eller dit lokalråd har fået information om beslutninger, der er afgørende for dit lokalområde? 

Tænker du, at os der bor i landsbyerne, mindre stationsbyer og det åbne land i Sorø kommune – altså os ca. 16000 – kan hjælpe hinanden med at blive hørt af politikere og den kommunale administration?

Vil du hjælpe os nu?

24.000m² materialeplads til højspændingsmaster midt i en landsby
I Rude Eskilstrup, en lille landsby mellem Munke Bjergby og Vedde planlægges der – med Sorø Kommunes godkendelse – at etablere en 24.000m² stor materialeplads og skurby. Årsagen dertil er, at højspændingsmaster fra Asnæsværket (Kalundborg) til transformatorstationen i Bjæverskov skal udskiftes. Højspændingsmaster og luftledninger skal derfor køres først til Rude Eskilstrup, og derfra videre ud i landet. Dette vil medføre minimum 1200 lastbiler til og fra Rude Eskilstrup alene med master til projektet. Samlet skønnes trafikken at blive på 50 biler til og fra materialepladsen - hver dag hen over 2 år. Og dette på den skarpt svingende og smalle Veddevej.

Heftig lastbiltrafik, Solcellecellepark, transport af  højspændingsmaster og cyklende skolebørn – på samme vej, i samme landsby.
Sorø Kommunes planlægning af en materialeplads til højspændingsmaster sker samtidigt med etablering af en solcellepark - i det samme område, på den samme vej.  Byggeriet af solcelleparken er i gang nu – med øget tung lastbil trafik som konsekvens – og en besværlig og langsommelig dialog med Sorø kommune om dette.   

I administrationen af landzonebestemmelserne skal hensynet til miljøet indgå. Det indebærer at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper skal forebygges. Der er ingen tvivl om at der vil være en høj grad af støj fra en sådan plads, så også af miljømæssige årsager strider det mod planloven.

Et så lille område kan ikke klare to så store udfordringer. Har Sorø Kommune bare ikke forstået, at det er det samme område – med de samme mennesker, den samme smalle og snoede Veddevej, de samme skolebørn der skal cykle dér – også en november-morgen kl. 7:30. Eller ser Sorø kommune netop, at det er et område, der er så tilstrækkeligt tyndt befolket, at de ved, at vi er alt for få, til at få vores stemme hørt?

Beboere på Veddevej blev ikke orienteret om materialepladsen inden indsigelsesfristen
Sorø Kommune har udelukkende valgt at sende et orienteringsbrev til de 4 nærmeste naboer til den planlagte materialeplads. Energinet afholdt et dialogmøde for de fire husstande 5 dage inden indsigelsesfristen. De fire husstande blev inviteret til dette dialogmøde 2 dage før det fandt sted. Alle på Veddevej vil blive berørt af konsekvenserne af en eventuel materialeplads – men Sorø Kommune har valgt ikke at informere de resterede beboere herom. Så hvor mange kan nu nå at reagere inden indsigelsesfristen den 7. maj? Er dette mon blot dårlig planlægning fra Sorø Kommunes side?

Formanden for Rude Eskilstrup Landsbylaug deltog på Sorø Kommunes trafikrådsmøde den 25. april 2024 og fortalte (endnu engang) om trafiksituationen på Veddevej i forbindelse med etablering af Solcelleparken. På det møde nævnte repræsentanter fra Sorø Kommune, afd. vej og park, intet om planlægningen af en materialeplads på selv samme Veddevej – og heller intet om det orienteringsbrev til fire husstande på Veddevej – sendt fra Sorø Kommune, afd. Plan og Byg.    

Vil du hjælpe os med at gøre vores landsby-stemme mere tydelig?
Er dette en ordentlig måde hvorpå Sorø Kommune møder os ca. 16.000 bebeboere i landsbyer, mindre stationsbyer og det åbne land? Kan beslutninger som disse træffes hen over hovedet på os, fordi vi er så få hvert sted?

Skal vi blive ved med at være få hvert sted? – eller skal vi samlet løfte landområdernes 16000 stemmer, og gøre politikere og forvaltning i Sorø kommune opmærksom på, hvor mange vi i virkeligheden er?

Vil du være med til det? Så sig – sammen med os - nej tak til materialeplads i Rude Eskilstrup – for at vise administration og politikere, at de skal tage os - der bor i det åbne land, landsbyer og mindre stationsbyer i Sorø kommune – langt mere alvorligt.

Se mere på Rude Eskilstrups hjemmeside


Erik Sten Lundbye, Rude Eskilstrup Landsbylaug    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Erik Sten Lundbye, Rude Eskilstrup Landsbylaug vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...