Sundhedshuset Christiania skal ikke nedlægges!! Fjern Sundhedshuset fra sparekataloget!!

Københavns Kommune har planer om at fjerne det årlige tilskud til drift af Sundhedshuset Christiania. Dette vil medføre nedlæggelse af Sundhedshuset!!

København vil derved miste en uvurderlig ressource, der hjælper over 2000 mennesker om året. Mange af brugerne af Sundhedshuset vil have det meget svært ved at henvende sig andre steder for at få hjælp. 

Sundhedshuset er helt særligt, da der tilbydes anonym social og sundhedsfaglig hjælp alle hverdage mellem kl. 12-18,  samt mulighed for at få anonym lægehjælp 3 timer hver onsdag.

Lighed i sundhed er en vigtig værdi i et samfund, og det er afgørende, at alle borgere uanset baggrund og livssituation har lige adgang til sundhedsydelser og social støtte. Ved at nedlægge Sundhedshuset sender man et signal om, at disse menneskers behov og rettigheder ikke er lige så vigtige som resten af samfundets. 

Sundhedshuset med et beskedent budget på 750000 kr. holder huset åbent 30 timer om ugen af fire dygtige medarbejdere og en læge . Allerede i 2007 blev det beregnet at Sundhedshuset sparer samfundet for over 4 millioner kroner årligt.  Der vil derfor ikke være nogen besparelser ved at Sundhedshuset nedlægges -hverken økonomisk eller menneskeligt.

Sundhedshuset på Christiania har gennem årene bevist sin værdi og betydning for mange mennesker. Det ville derfor være katastrofalt, hvis det skulle lukkes ned. Det er afgørende, at politikerne tager ansvar og prioriterer lighed i sundhed, så vi kan sikre, at alle borgere i samfundet har adgang til den hjælp og støtte, de har brug for!

Fjern Sundhedshuset Christiania fra sparekataloget!!

Vi samler underskrifter frem til d.12 november. Det haster!


Sundhedshuset Christiania    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Sundhedshuset Christiania tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...