Bevar Fjordlandskolen afdeling Dalby

Kommentarer

#2

Forslaget om at lukke skolen i Dalby ville få vidtrækkende negative konsekvenser for hele lokalområdet, og derfor ønsker jeg det ikke gennemført.

Stina Dieckmann Thomsen (Jægerspris, 2023-09-06)

#3

Skolerne er vigtige for lokalsamfundet og for diversiteten i kommunen.

Anne Hegestand (Skibby, 2023-09-06)

#4

Nok er nok! Ikke flere besparelser på velfærden. Børnene er vores fremtid!

Stinne Voldum (Skibby , 2023-09-06)

#5

Jeg skriver under fordi jeg er imod lukning af Dalby Skole, SFO og klub.

Pia Mortensen (Vejleby, 2023-09-06)

#6

Der skal ikke lukkes folkeskoler i Frederikssund kommune. Vi skal sikre at der er gode folkeskoler, go infrastruktur, foreningsliv, institutioner og et godt lokalt netværk, så børnefamilier gerne vil flytte til vores kommune og gerne ud i de små landsbyer. Så bevar Dalby skole.

Anja Bisp Pedersen (Jægerspris , 2023-09-06)

#8

Jeg kæmper for at bevare et levende lokalsamfund her på Hornsherred. Herunder den velfungerende Dalby skole, SFO og klub.

Monika Klingsbjerg-Besrechel (3630, 2023-09-06)

#9

At lukke skolen er et selvmål

Laura Poulsen (Slagelse, 2023-09-06)

#11

Vores børn skal være en fremtidssikret investering, ikke en besparelse i et budgetkatalog.

Heidi Mollerup (Jægerspris , 2023-09-06)

#12

Jeg gerne vil bevare skolen og de omkringliggende samfund.
Har boet i lokalområdet, arbejdet
på skolen i 24 år og leveret 4 børn til skolen gennem mange år.

Helle Dyhrberg (Silkeborg, 2023-09-06)

#13

Der er så meget brug for de små skoler. Nedlægges den vil i se flere børn i special skolerne og det er til en helt anden pris end gevinsten ved lukningen

steffen Hansen (Skibby, 2023-09-06)

#17

Hvis Dalby skolen lukker vil det gå meget slemt ud over byen og de små byer omkring den.

Annette Skotte (Dalby Huse, 2023-09-06)

#18

Skolen selvfølgelig skal bevares

Hellen Ulstrup (Skibby, 2023-09-06)

#19

Fjordlandskolen, sfo samt klub himmelblå er meget vigtige for lokalsamfundet, og ikke mindst for børnene og deres trivselsværdi. Der går børn her der har fået et løft opad fagligt og socialt, efter at have oplevet nederlag på begge områder i de Københavske store børnerige klasser.
Giv vores børn en succesrig fremtid.
BEVAR Fjordlandsskolen afd. Dalby

Vibeke Andersen (Kyndby Huse , 2023-09-06)

#20

Jeg mener, at det af mange grunde, er meget vigtigt at bevare Dalby skole, nu og i fremtiden

Heidi Iversholt (Vejleby, 2023-09-06)

#24

Børn der har brug for et mindre læringsmiljø skal have mulighed for det.
I forvejen er der mange elever i klasserne på de 2 andre afdelinger af Fjordlandsskolen.
Lokalområdet skal bevares og området fortsat være et attraktivt sted at bosætte sig.

Michella Exnov (Skibby, 2023-09-06)

#26

Min første tanke, da jeg hørte at skolen skulle nedlægges, var så kan vi lige så godt flytte!
Min datter er utrolig glad for den skole og de ansatte. Da vi er bosiddende i Kyndby Huse, har hun haft stor glæde af at cykle til og fra skole. Og ikke mindst, fordi at der er gå/cykelsti HELE vejen! En stor betrygghed.
Min datter er rigtig følsom, på flere områder, især overfor lyde.
Intet barn trives i overfyldte klasser.. tværtom stimulere det mistrives og uro! Desto mindre letter det bestemt ikke lærerens opgave, nemlig at lære!

Jenny Lundsbjerg (Kyndby huse , 2023-09-06)

#27

Fordi det er vigtigt at bevare de små skoler, min børnebørn skal vokse op herude! Min egne børn og jeg selv har os gået på de små skoler herude
Vh Mette Pedersen

Mette Pedersen (Skibby , 2023-09-06)

#30

Det var/er en fremragende arbejdsplads, eleverne kom tit forbi, længe efter de var gået ud, og fortalte hvor meget skolen havde betydet for dem. Bevar en skole, der giver trivsel og mening i et barneliv.

Martin Ljungmann (Frederikssund, 2023-09-06)

#32

Jeg er bekymret for Dalbys udvikling og elevernes trivsel.

Stina Hansen (Jægerspris , 2023-09-07)

#35

Dalby skole gør et stort inklusions arbejde med børn, som oftere end andre, er i en udsat position.
I Dalby skole, er alle kendt på fornavn. Og det har større betydning for børn, end man umiddelbart skulle tro.
I Dalby skole er du somebody i stede for nobody. Du har betydning i skolen og det lægges mærke til, om du er der eller ej.
Nye bliver modtaget med åbne arme og taget godt imod.

Noomi A Valinum (Dalby Huse , 2023-09-07)

#36

At jeg gerne vil bevare Fjordlandsskolen afd. Dalby.

Miriam Farcinsen (Dalby, Jægerspris, 2023-09-07)

#39

Hvis skolen lukkes, medfører det store konsekvenser for hele de omkringliggende landsbyer. Vi risikere at butikker og små erhvervsdrivende må lukke. Huspriser falder og det bliver svært at tiltrække børnefamilier.

Christina Ibsø (Jægerspris , 2023-09-07)

#41

Det vil være et selvmål for byrådet at nedlægge skolen i Dalby. Mit barnebarn går i skolen. Og mindste barnebarn starter i Kragebakken om et halvt år. Med efterfølgende skolegang i Dalby.
Hornsherred er IKKE udkantsdanmark, men det kan det hurtigt blive, hvis skolen nedlægges.
Hilsen en meget bekymret bedsteforælder.

Inga Birthe Hansen (4070 Kirke Hyllinge, 2023-09-07)

#43

Fordi Dalby Skole er fundamental for lokalområdets eksistens. Ingen skole, ingen børnefamilier.

Tommy Dahl (Jægerspris, 2023-09-07)

#45

Jeg skriver under fordi det er det eneste rigtige for vores lokal samfund

Heidi Lundgaard (Jægerspris, 2023-09-07)

#48

Bevar Dalby Skole

Daniel Dieckmann Thomsen (Jægerspris , 2023-09-07)

#49

Det er vigtigt for lokalsamfundet og børnene at der er en skole i Dalby. Dalby en en skole hvor børnene trives og som rummer dem, med de de kommer med. Derfor er der brug for Dalby skole.

Elin Andersen (Skibby, 2023-09-07)

#50

Der skal være tilbud for alle samfundets børn, også dem som har brug for et mindre miljø.
Lukker i Dalby, lukker i et samfund

Ea Vohs (Venslev, 2023-09-07)

#51

Understøtte en dejlig skole med gode værdier, pædagogik og resultater...Understøtte de små lokalsamfund, for det er en nødvendighed for demografisk spredte kommuner og for tiltrækning af skatteydere

Susan Salk (Lyngerup 3630 Jægerspris , 2023-09-07)

#52

Jeg er lokal i samfundet og finder at skolen har et positivt virke i lokalsamfundet.

Michael Lundgaard (Dalby, 2023-09-07)

#53

Skolelukning er ødelæggende for lokalmiljøet

Jeanette Masasila (Skibby, 2023-09-07)

#55

Vi skal bevare skolerne i de små landsbysamfund. Der skal være noget at vælge imellem, hvis man, som mine børn, har behov for et mindre læringsmiljø at gå i skole i, i stedet for de større samlede skoler. Det vil jeg også mene er en form for differentieret undervisning.
Et læringsmiljø hvor elever og lærere kender hinanden på tværs af årgangene.
Derudover er I ved at lukke Hornsherred ned. Det bliver mere og mere svært at få tilflyttere til, når alt bare lukker. Tilflyttere som kommunen har brug for, for at kunne overleve økonomisk.

Maria Smith (Skibby, 2023-09-07)

#56

Vigtigt at bevare skole, SFO og klub for et godt og sundt lokalmiljø for alle.

Rikke Jensen (Dalby, 3630 Jægerspris , 2023-09-07)

#60

Det er vigtigt at bevare skolen så området ikke uddør

René Røndbjerg Larsen (Kyndby, 2023-09-07)

#61

Jeg selv har gået på skolen. Jeg har familie der forsat er på skolen. Skolen har betydning for lokalsamfundet, familiers hverdage, vækstværdi, geografisk værdi og bolig markedet.

Mahnoor Rehman (Kyndby-huse , 2023-09-07)

#62

Det handler om vores lokalsamfund, vores børn og vores fremtid. Og for at vores hverdag hænger sammen - det gør den ikke hvis vi skal kører land og rige rundt for at aflevere børn om morgenen og igen om eftermiddagen.. derudover sætter vi enormt stor pris på de små klasser - da den ene af vores børn virkelig har brug for at det ikke er en stor klasse..

Janni Nielsen Corneliussen (Kyndby, 2023-09-07)

#63

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil støtte den gode sag, og finder det urimeligt at Frederikssund Kommune vil lukke Dalby Skole.

Jonas Mollerup (Jægerspris, 2023-09-07)

#64

Skolen er vigtig for hele området. Vi skal have børnefamilier til området, det vil en skole lukning modarbejde. Påvirker også hussalg i området. Hornsherred skal Ikke ned prioriteres!!

Rita Hansen (Kyndby, 2023-09-07)

#65

Vi skal bevare de små skoler og det nære miljø. Ikke alle børn har det gost i store klasser og hvor skal de være i Skibby? I mine børns klasse på Skibby er de 25 elever som er maks antal og der er dårligt lokaler til de klasser som er der… hvorfor skal alt lukkes i Hornsherred? Hvorfor skal en velfungerende skole lukke?

Jeanette Nielsen (Skibby, 2023-09-07)

#66

Det er en dejlig skole. Har selv gået på den og begge mine piger. Hvorfor skal alle de små samfund lukkes ned fordi altid skal være så stort.

Stina Due (Landerslev , 2023-09-07)

#67

Fordi den lokale folkeskole er så vigtig for det lokale bysamfund, sammenhængskraften i området, er et kæmpe socialt samlingspunkt og et incitament for flere børnefamilier til at flytte til Hornsherred. Der skal ikke spares mere på Hornsherred!

Ina Koch Røpke (Kyndby Huse, 2023-09-07)

#68

Stordrift for skolebørn duer ikke, de mistrives!
Vi skal have færre børn i klasserne, det giver et langt bedre miljø og øjner indlærings evnen.

Martin Thomsen (Skibby, 2023-09-07)

#69

Jeg skriver under fordi de ikke må lukke verdens bedste skole hvor der ret faktisk er plads til alle og børn med udfordringer ikke bliver tabt men hjulpet fordi der er tid til det og ordentlige mennesker der brænder for sit arbejde på Dalby skole. Jeg gik i kragebakken børnehave og den gang Solbakkeskolen som senere hen blev til fjordlandskolen, fra 0-6 klasse fordi de startede med at lukke overbygningen, hvilket var en kæmpe fejl. Der vidste man allerede at kommunen ikke går op i trivsel men kun tænker på penge.

Der findes intet sammenhold som det man får på Dalby med sin klasse og med lærerne. Jeg er nu 18 år gammel og vi er alle fra min klasse på Dalby gået hver til sit men mine bedste venner er stadig dem jeg gik i klasse og børnehave med. Selvom vi alle sammen lever et forskelligt liv ser vi stadig hinanden ca. 1 gang om ugen til fx grill hygge eller en by tur. Det er trykt og hjemligt at være sammen med dem fordi man får så stærkt et sammenhold på Dalby. Mine bedste år i mit liv er dem jeg havde på Dalby så det ville gøre mig så ked af det hvis de lukker skolen fordi så ved jeg at der ikke er nogen andre som kommer til at få min fantastiske skole oplevelse. Dem som går på Dalby skole bor også tæt på hinanden så det er nemt at lege med sine venner efter skole. Det kan man ikke hvis man lige pludselig skal gå i skole i Skibby eller Skuldelev.

De må ikke lukke en skole hvor der ret faktisk er plads til børnene.

Freja Iversholt (Vejleby , 2023-09-07)

#70

Det vil afvikle byen hvis skole m.v. lukkes. Det vil blive svært at tiltrække nytilflyttere til området.
Fra området er det nemt at komme til både Hillerød, Roskilde og Kbh. Hvorfor ikke bygge huse i stedet og få folk til at flytte til byen? Så vidt jeg ved, så er der lavet planer for udstykninger.
Udvikling frem for afvikling.

Kamilla Larsen (Jægerspris , 2023-09-07)

#71

Jeg har en dreng på skolen, og min anden dreng skal starte til næste år.
Jeg foretrækker de små skoler i nærområdet, hvor klasserne er mindre og der er flere ressourcer til børnene.
Jeg er meget glad for Dalby skole, og deres store faglighed og engagement.

Cecilia Larsen (Skibby, 2023-09-07)

#73

det vil ødelægge hele lokal samfundet at nedlægge skole. Skolen er et samlingspunkt, for flere foreninger. Livet på landet vil blive meget tomt, for ingen vil flytte hertil. og hvorfor skal alt dreje sig om Frederikssund, og det på den anden side af broerne, vi her over har vel også betydning for kommunen. Om vi kører til Frederikssund eller folk fra Frederikssund kører her over det er vist lige fedt

Lone Bergmann (Kyndby, 2023-09-07)

#74

Jeg har to børn på skolen som bruger både skole og sfo. Vi som forældre er enormt tilfredse med både skole og sfo som tilbyder et trygt og velfungerende læringsrum og understøtter børnenes sociale kompetencer.

Allan Viktor Bait (Jægerspris, 2023-09-07)

#75

Jeg bor i kommunen og mener det er vigtigt med en lokal skole

Helle Andersen (Slangerup, 2023-09-07)

#76

Fordi man "lukker" lokalsamfundet og de nære landsbyrelationer. Det vil være en katastrofe at lukke Dalby Skole.

Hansen Pernille (Dalby, Jægerspris , 2023-09-07)

#77

Udkanten af kommunen, har brug for Dalby skole. Ro og nærhed for børn. Sammenhæng i udkantsmiljøet. Mangfoldighed i tilflytning. Bibeholde børn der vokser op, med ansvarsfølelse for nærområdet.

Mettte Foged (Jægerspris, 2023-09-07)

#81

Alle børn er ikke ens og de store skole vil tabe en masse børn på gulvet samtidig med at det ødelægger vores små samfund

Nina Ventrup (Skibby, 2023-09-07)

#83

Jeg underskriver, fordi jeg under ingen omstændigheder ønsker en lukning af Dalby Skole.

Mie Højholt (Ferslev, 2023-09-07)

#85

Jeg bor ved Dalby og har børn i skolen.

Mira Illeris (Jægerspris, 2023-09-07)

#87

Bevar Fjordlansskolen Afd. Dalby.
-Bevar Børn - Arbejdspladser
-Bevar en mulighed for vækst i nærområdet.

Eva Marie Hansen (Jægerspris, 2023-09-07)

#88

Vi støtter op da vi selv har skolebørn tilknyttet. Da vi i 2007 flytte herud var det kun fordi der netop var en skole , som dengang gik til 9. klasse hvilket vi vægtede meget højt, det forringede frederikssunds kommune da de nedlagde 7-9. kl. Det kan ikke møtte at man hele tiden fjerner de ting der gør at Der flytter børne familier her ud på landet. Måske man skulle opprioriter aktiver her ude på landet og ikke kun inde i frederikssund by og vinge området.

Mette Køppen (3630, 2023-09-07)

#89

Jeg selv har der og mine nevøer går der nu. At have en skole, SFO og klub og de tilhørende aktiviteter i nærheden er altafgørende for Trivsel og muligheder

Wajeha Rehman (København , 2023-09-07)

#91

Det er en ond spiral at lukke skolen og en af grundene til at vi er flyttet hertil, er pga det gode lokalmiljø med bl.a. en skole.

Ronja Sørensen (Venslev , 2023-09-07)

#94

Der er mange børne familier, der ville få det svært, hvis man lukker alle de små landsby skoler og de vil så heller få flere tilflytter.

Bettina Madsen (Skibby, 2023-09-07)

#95

Jeg er imod Frederikssund kommunes manglende interesse for landsbyerne i Horns Herred. Lukning af Dalby skole er en katastrofe for lokalsamfundet. Byrådet har kun øje for investeringer iFrederikssund og Vinge

Kent Ustrup (Dalby 3630, 2023-09-07)

#96

Jeg har børnebørn, som går/har gået på skolen. De trives rigtig godt dér.

Annegrethe Jacobsen (Skibby, 2023-09-07)

#101

Jeg ikke ønsker Dalby skole, SFO og klub lukkes

Maria Thøgersen (3630, 2023-09-07)

#102

Jeg vil ikke havde at Dalby skolen skal lukkes, da man kommer til at ødelægge samfundet og muligheden for at ens børn kan gå i en skole, hvor der er plads til alle

Vibeke Klausen (Skibby , 2023-09-07)

#103

Jeg skriver under fordi jeg selv gik på Solbakkeskolen og var i SFO der. Selvom jeg trives bedst med mange mennesker omkring mig var det en dejlig start på skolelivet, at være i et nært og ikke for stort miljø. Nærheden og omsorgen giver børn med rødder - og det profiterer alle fra.

Sarah Faxe (München, 2023-09-07)

#105

Jeg synes,det er vigtigt for lokalsamfundet,at vore børn kan komme i skole tæt på, og dermed være sammen med kammerater,der også bor i nærheden.

Rikke Simon (Jægerspris, 2023-09-07)

#107

De små lokalområder skal ikke affolkes,det gør Danmark et fattigere land kulturmæssigt at leve i!

Nielsen Susanne (Venslev, 2023-09-07)

#108

Selvfølgelig skal vi bevare de lokale skoler

Vivi de Fries Pedersen (Skibby, 2023-09-07)

#111

I skal ikke ødelægge de små samfund i Hornsherred, men i stedet investere i fremtiden. Dalby er den by på Hornsherred (måske endda hele kommunen) , som rent logistisk ligger bedst i.f.t. Kronprinsesse Marys Bro og den kommende motorvej, hvorfor der er rigtig god mulighed for udvikling frem for afvikling!

Frank Fischer Nørby Nielsen (Jægerspris, 2023-09-07)

#112

skolen i Dalby skal bevares

erna ustrup (jægerspris, 2023-09-07)

#113

Jeg ønsker at bevare Fjordlandsskolen afd. Dalby.

Nicholas Bertelsen (Dalby, 2023-09-07)

#114

Den skole er RIGTIG vigtig for lokalsamfundet og alle de omkringliggende landsbyers børn.

Dina Fagerhøj (Jægerspris, 2023-09-07)

#115

Jeg skriver under fordi vi skal bevare skolen i Dalby, det er en god skole som også har stor betydning ikke kun for Dalby men for hele lokalområdet. Skolen har elever fra et forholdsvis stort område, lige fra Kyndby Huse og Kyndby til Venslev, Ferslev, Vejleby og Lyngerup. Hvis skolen lukker mister vi også SFO og Klubben, måske også børnehave og vuggestue. Idrætsforeningen vil blive hårdt ramt, da der kommer mange børn direkte fra skole eller institution, fordi børnene kan gå til deres idræt. Flyttes børnene til større skole f.eks. Skibby eller Jægerspris vil det blive svært at komme til idræt i Dalby. Uden skole vil der ikke komme nye unge familier til området, det vil også ramme de lokale forretninger, og vi vil få nogle pensionist byer tilbage, uden indkøbs muligheder og udvikling. Nogle i Byrådet sagde engang "Vi bakker op om de små skoler" vis nu, at I vil leve op til det.

Hanne Soendergaard (Skibby, 2023-09-07)

#118

Jeg selv har gået på skolen. Derudover er jeg selv uddannet lærer og ved hvilke fordele der har at være en lille skole.

Kamilla Hansen (3630, 2023-09-07)

#119

Jeg skriver under for vores børns skyld først og fremmest, dernæst for det lokale samfund. Vi kan ikke lukke skolen, for så dør byerne rigtig hurtigt. STOP DET NU. BEVAR SKOLEN OG DE SMÅ BYER.

Dennis Olsen (Dalby, 2023-09-07)

#121

Jeg tror på lokalsamfundet.
Mindre skoler vil give mere nærvær og højere trivsel både hos lærer og elever

Pia Pedersen (Slangerup, 2023-09-07)

#122

Vi skal bevare landsbysamfundet og de små skoler.

Rikke Fischer Larsen (Jægerspris, 2023-09-07)

#124

Jeg skriver under her fordi det ikke vil trække nye borgere til hornsherred, børnene på skolen er i trygge omgivelser som vil blive fjernet fra dem i skoleskift, ny fritidsordning, nyt idrætsliv…

Marianne Rasch (Jægerspris , 2023-09-07)

#127

Det er meget meget vigtigt for lokalsamfundet at skolen bevares.
Det gælder arbejdspladser, handelslivet, boligmarked og idrætsforeninger. Hvis skolen lukkes vil folk ikke længere bo på herred og dermed er der ingen børn og forældre der nyder godt af både brugs, idrætsliv og nærhed.

Det er vigtigtat bevare de små skoler både for elever, forældre og lokalsamfund.

Mie Pedersen (Venslev , 2023-09-07)

#129

De små lokale skoler skal bevares. Det giver så meget både for lokal samfundet og for børnene.

Malene Christiansen (København sv, 2023-09-07)

#131

Jeg er stærkt modstander af lukning af Dalby Skole.

Mathias á Rogvi (Jægerspris, 2023-09-07)

#132

Fordi jeg ønsker at bevare Dalby Skole, og på ingen måde kan se fordelene ved at lukke denne - hverken for børnene eller lokalmiljøet.

Henriette Møgelvang Nielsen (Skibby, 2023-09-07)

#133

DalbyIF dør - dagli Brugsen dør - det betyder landsbydød. Trenden er at unge fam. gerne vil på landet og bo med frisk luft og ro. Det gør ikke vores egn til et attraktivt sted at bo uden skole og indkøbsmulighed. Børn mistrives som aldrig før og derfor skal man også beholde de små miljøer og ikke drive stordrift i skolerne. Det var få at mine grunde.

Majken Rindholm (Jægerspris, 2023-09-07)

#134

Institutionerne er alle en vigtig del af lokalsamfundet. Lukning vil også påvirkee den lokale "dagli brugs", som også de ældre i Dalby og opland handler ind i.

Jytte Bengtsen (Kyndby, 2023-09-07)

#135

Vi skal bevare lokalsamfundet.

Solveig Mortensen (Roskilde, 2023-09-07)

#136

Jeg skriver under i sympati med borgene i Dalby. Helt urimelig at lukke den skole. Lukker skolen, lukker Brugsen sikkert også.
Løkkes og Hjorth Frederiksens Strukturreform 2007 slår mere og mere igennem ude i de små samfund. Resultatet bliver, at ressourcestærke forældre opretter friskoler, som så skal have statsstøtte.

Anita Jørgensen (3600, 2023-09-07)

#142

Det er min gamle skole... Den bedste skole jeg har gået på... HOLD FINGERNE VÆK FRA DALBY SKOLE...

Louise Pedersen (Frederikssund, 2023-09-07)

#146

Det lukker Dalby og skræmmende nytilflyttere væk

Ole Holm (Kyndby , 2023-09-07)

#148

Det betyder noget for mig at bevare skolen

Ditte Rolandsdatter (Nykøbing Sjælland , 2023-09-07)

#149

Fordi det vil ødelægge vores samfun herud på landet!!

David Egedal (Jægerspris/Dalby, 2023-09-07)

#153

Nærmiljøet er vigtigt

Janne Frederiksen (Vojens, 2023-09-07)

#155

At lukke en god fungerende skole og klub vil ødelægge så meget i vores lokalsamfund og handelsliv.

Monica Jørgensen (Jægerspris, 2023-09-07)

#156

Ved lukningen af Dalby skole vil man ødelægge et lokalsamfund, man vil fjerne vigtige samlingssteder, man vil gør det. Mere besværligt for børnene at komme i skole, man vil gør deres dag længere og deres vej i skole længere og mere usikker.

Kristian Hinge (Jægerspris , 2023-09-07)

#157

Vi skal beholde den skogle ellers er der ingen der vil bo her, hvis ikke der er en skole.

Monika Beck (Jægerspris , 2023-09-07)

#158

Fordi Dalby er en fantastisk skole, med nogle super dygtige lære. Jeg håber at skolen er der til når jeg får børn

Siff Olsen (Jægerspris, 2023-09-07)

#159

Jeg IKKE ønsker skolen i Dalby lukker

Susan Elmsted (Jægerspris , 2023-09-07)

#160

Det er vigtigt at der er mindre skoler i kommunen.

Malene Bruhn (Jægerspris , 2023-09-07)

#161

Vi kan ikke undvære flere skoler i Hornsherred !

Nancy Larsen (4050, 2023-09-07)

#162

Mine børn går i skolen, det er en skole hvor man lærer noget og der er respekt for lærerne. De kommer aldrig på marbæk skolen i Skibby. Den dur ikke.

Simon Boesen (Skibby, 2023-09-07)

#168

Fordi jeg virkelig ikke ønsker at man lukker en fantastisk skole og at man snart begynder at tænke på børn og trivelse og ikke kun penge. At spare på børn giver store udgifter senere i livet, da man får børn i dårlig trivelse som giver angst, pshd og andre lidelser i deres voksen liv. Med flere børn i en klasse kan man ikke hjælpe alle børn og flere og flere klare ikke en uddannelse. Lærer bliver syge med stress osv. og det koster også penge. Så hvor er det bedst at spare??

Janne Jørgensen (Jægerspris, 2023-09-07)

#171

Jeg ønsker at bevare skolen.
bor selv i dalby og mine børn går på skolen og de elsker deres skole.

Sussi Tudborg Olsen (Jægerspris , 2023-09-07)

#174

Vi skal bevar de små skoler.

Bettina Gelardi (Frederikssund, 2023-09-07)

#175

Jeg frygter især det bliver umuligt at tiltrække børnefamilier, hvis der ikke er en skole. Når vi ikke længre skal forbi skolen handler vi ikke længre lokalt. Vores fantastiske område ender i en nedadgående negativ spiral og det bliver umuligt at sælge boliger her i udkantsdanmark. Vi betaler til prestige projekter i Frederikssund, samtidig med hele vores område lukkes ned. Først tog i busserne (morgen og aften) så de kun er atraktive for pensionister og nu vil i tage vores samlingspunkt Dalby skole.

Birgit àRogvi (Kyndby Huse, 2023-09-07)

#178

Dalby er en hyggelig lille landsby med et fantastisk liv og sammenhold, brugs, børnehave/vuggestue, idrætsklub, skole mv. Hvis man begynder at lukke skole, sfo og klub, så lukker man samfundet, og der er ikke nye børnefamilier, der vælger at bosætte sig i Dalby eller omegn.

Trine Ringsing (Skibby, 2023-09-08)

#179

Det ikke er en holdbar løsning for de børn og familier, som benytter skolen. Det er en her og nu løsning med negative konsekvenser der rækker langt ud i fremtiden og langt ind i mange børns trivsel. Børn skal ikke blive ved med at betale for voksnes inkompetence/fejl.

Carina Jensen (Fuglebjerg, 2023-09-08)

#181

Mine børnebørn går på skolen som er en del af lokalmiljøet XTLW

Marianne Krogh (København, 2023-09-08)

#183

Skolen skal absolut ikke nedlægges. Den er et samlingspunkt for hele områdetDalby-Kyndby-Krogstrup

Annett Rylander-Hansen (Jægerspris, 2023-09-08)

#184

Sådan en skole skal bevares for at sammenholdet i byen kan bevares

Kenneth Nyqvist (3600, 2023-09-08)

#185

Det er helt uholdbar ide at lukke de små lokale skoler. Dårligt for både børnene og lokalområdet

ned6

Birgitte Simonsen (Skibby, 2023-09-08)

#186

Jeg skriver under fordi, en lokal skole er afgørende for bevarelse af området som et attraktivt sted at bo.

Karina Skjelmose (Skibby, 2023-09-08)

#193

Er fra Kyndby,og gik på skolen fra ‘68 og 7 år frem.En rigtig god skole

Henriette Olesen (Esbjerg ø, 2023-09-08)

#196

Det er vigtigt at beholde de små landsbyskoler for børnene, landsbyerne og forældrene - der er efter min mening ingen der vinder på at lukke dem. Det luner måske i kommune kassen for en kort stund men derefter er skaden jo sket.

Martin Jørgensen (Skibby, 2023-09-08)

#197

Jeg synes det er en rigtig dårlig idé at lukke skolen i Dalby. Det vil være ødelæggende for hele samfundet og samtidig gøre det mindre attraktivt for nye beboere at flytte til de omkringliggende byer.

Mie Andreasen (Frederikssund, 2023-09-08)

#198

Skolen i Dalby er vigtig for lokalsamfundet, for børnenes trivsel, for co2 udledning, transporttider, tryghed samt overlevelsen af landsbyerne i nærområderne!

Carsten Linf (Jægerspris, 2023-09-08)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...