ang udvisning af Yen Ngoc

Quoted post

Christian Abildgaard - Roskilde
Gæst

#28

2013-08-18 02:38

Igen overtræder Danmark FNs artikel 16

http://www.menneskeret.dk/menneskerettigheder/historie/kilder+til+historen/fn's+verdenserkl%C3%A6ring+om+menneskerettigheder

"Artikel 16.


1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. "

Desværre er der indenfor de sidste ca 20 år kommet en konkurrence mellem marionetterne på Slotsholmen om hvem der er mest brutal og kynisk når det gælder systematiske overtrædelser af FNs menneskerettigheder
Det er desværre ikke kun artikel 16 der overtrædes i dag, det bliver en lang række andre af artiklerne også, læs eksempelvis artikel 23 og 25

Svar

Christian Abildgaard, Svogerslev

#73 Re:

2013-08-18 13:21:20

#28: Christian Abildgaard - Roskilde -

Klart man harmes når lovlydige borgere, både dem der er så heldige aldrig at have haft brug for hjælp fra det offentlige men også dem som uforskyldt har fået eller måske stadig får hjælp fra det offentlige, bliver splittet med følger som i sidste ende sagtens kan ende med at blive dyrere for samfundet, især hvis den tilbageblevne i Danmark går ned mentalt og ikke kan passe sit arbejde mere

I øvrigt er det faktisk i mange tilfælde en økonomisk fordel for staten hvis eksempelvis danske førtidspensionister, flexjobbere og andre på overførselsesindkomster måtte gifte sig med udlændinge, især fra sydøstasien, for langt de fleste af dem der kommer derfra finder et arbejde ret hurtigt og bliver selvforsørgende, dette betyder så lavere offentlige ydelser til den herboende ægtefælle. Netværket mellem dem fra samme nationalitet fra sydøstasien fungerer langt bedre end mellem danskere, dette betyder også bedre chancer for arbejde. Og der er også en større chance for at den herboende dansker kommer ud på arbejdsmarkedet igen v hj af ægtefællen.

Men man harmes når kriminelle udlændinge får lov at blive og oven i købet ofte uden problemer sagtens kan få familiesammenføring, faktisk er alt dette i direkte modstrid med FN konventionerne, dels når lovlydige borgere IKKE kan få familiesammenføring og dels at der i den grad tages hensyn til kriminelle, må jeg igen henvise til FNs menneskerettigheder men nu til artikel 14

"Artikel 14.

1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.
2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper."

Læs nu pkt 2 nøje og det synes da klart at asyl IKKE skal gives når der er tale om brud på straffeloven, og det gælder vel også efterfølgende når personen bor i Danmark, at asyl-retten egentligt burde ophøre ved brud på straffeloven. Man kan så diskutere hvor grov overtrædelsen skal være, men mon ikke alle er enige om at når det gælder fysisk vold, brug af våben, true andre med dette så er det ud, derimod når det gælder økonomisk kriminalitet som sort arbejde o lign må de godt blive efter udstået straf, men her kunne man godt overveje om de først skulle have ret til familiesammenføring efter nogle år

 

Christian Abildgaard, Svogerslev

#112 Re:

2013-08-18 18:13:09

#28: Christian Abildgaard - Roskilde -

Jeg blev selv gift med en udlænding tilbage i 1995 og allerede dengang oplevede jeg flere bevidste tiltag fra kommunen og den daværende udlændingestyrelse på at min kone skulle smides ud af landet, bla gav kommunen helt bevidst forkerte oplysninger om en større forsørgerpligt for et barn som min kone altså bare ikke havde, og det selvom jeg pointerede at der ikke var et barn i et brev til kommunen tilsendt to måneder før afgørelsen i udlændingestyrelsen. Jeg måtte ringe til kommunen og fik det rettet, først herefter fik hun opholdstilladelse
Jeg ved at kommunen havde modtaget mit brev ved efterfølgende at have fået aktindsigt i sagen
Hun fik opholdstilladelsen og dengang fik man fast opholdstilladelse efter tre år
Kort tid efter opstod foreningen "ægtefæller uden grænser" og jeg prøvede så mange gange at overbevise dem om at der skulle føres retssager ved menneskerettighedsdomstole omkring alle de efterfølgende groteske sager hvor som i denne sag at FNs menneskerettighedsartikel 16 i den grad overtrædes. Jeg havde og har ikke ressourcer eller midler til selv at føre en sådan sag derfor troede jeg ganske naivt at foreningen ville gøre det, men desværre gjorde de det aldrig, hvorfor ikke ved jeg ikke....
Men det eneste DJØF'ferne/aristokraterne på Slotsholmen har respekt for er hvis Danmark udstilles når det gælder FNs menneskerettigheder ved en international domstol
Desværre.....
Og at de borgelige skulle være mere anstændige i sådanne sammenhænge kan jeg kun henvise til
Bertel Haarders uforskammede omtale af Europarådets menneskerettighedskommissær tilbage i 2004

http://www.leksikon.org/art.php?n=5088

"Ministeren var - som i 80'erne - kold, kontant og arrogant i sin afvisning af kritik. En historie skiller sig i den forbindelse særlig ud, fordi den ødelagde ministerens politiske fremtidsplaner. Europarådets menneskerettighedskommissær Alberto Gil-Robles udsendte i juni 2004 en rapport om den danske udlændingelovgivning, hvor det blev påvist, at mennesker i Danmark får krænket deres grundliggende menneskerettigheder som følge af den danske udlændingelovgivning. Haarder svarede således på kritikken:

«Vi er det eneste land, som har fundet et middel imod arrangerede ægteskaber, og det hedder 24-års reglen. Den er kvindeprogressiv, og det er måske det, en spanier ikke forstår så godt.»

Hvor Haarders kritikere i 80'erne og igen under hans tid som integrationsminister måtte finde sig i hans arrogance, forregnede han sig, for Gil-Robles var ikke hvem som helst. Haarder havde indtil da sigtet mod en udnævnelse til EU kommissær, men den internationale furore hans angreb på Europarådet vakte, gjorde med et slag disse planer umulige. Ministeren havde vist sig uværdig til en international politisk toppost."

Desværre er alle marionetterne på Slotsholmen enige om at overtræde menneskerettighederne, med et parti som troværdig undtagelse og det er Enhedslisten
Tror ikke meget på Liberal Alliance, det er valgflæsk uden indhold.....

Jeg håber at enten vinde millioner i Lotto eller på anden måde fremskaffe en sum penge og så overvejer jeg seriøst at emigrere til min kones hjemland, for med den udvikling i stadig mere fascistisk retning her i landet så tror jeg faktisk det er bedre i hendes hjemland....