ang udvisning af Yen Ngoc

Christian Abildgaard, Svogerslev

/ #73 Re:

2013-08-18 13:21

#28: Christian Abildgaard - Roskilde -

Klart man harmes når lovlydige borgere, både dem der er så heldige aldrig at have haft brug for hjælp fra det offentlige men også dem som uforskyldt har fået eller måske stadig får hjælp fra det offentlige, bliver splittet med følger som i sidste ende sagtens kan ende med at blive dyrere for samfundet, især hvis den tilbageblevne i Danmark går ned mentalt og ikke kan passe sit arbejde mere

I øvrigt er det faktisk i mange tilfælde en økonomisk fordel for staten hvis eksempelvis danske førtidspensionister, flexjobbere og andre på overførselsesindkomster måtte gifte sig med udlændinge, især fra sydøstasien, for langt de fleste af dem der kommer derfra finder et arbejde ret hurtigt og bliver selvforsørgende, dette betyder så lavere offentlige ydelser til den herboende ægtefælle. Netværket mellem dem fra samme nationalitet fra sydøstasien fungerer langt bedre end mellem danskere, dette betyder også bedre chancer for arbejde. Og der er også en større chance for at den herboende dansker kommer ud på arbejdsmarkedet igen v hj af ægtefællen.

Men man harmes når kriminelle udlændinge får lov at blive og oven i købet ofte uden problemer sagtens kan få familiesammenføring, faktisk er alt dette i direkte modstrid med FN konventionerne, dels når lovlydige borgere IKKE kan få familiesammenføring og dels at der i den grad tages hensyn til kriminelle, må jeg igen henvise til FNs menneskerettigheder men nu til artikel 14

"Artikel 14.

1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.
2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper."

Læs nu pkt 2 nøje og det synes da klart at asyl IKKE skal gives når der er tale om brud på straffeloven, og det gælder vel også efterfølgende når personen bor i Danmark, at asyl-retten egentligt burde ophøre ved brud på straffeloven. Man kan så diskutere hvor grov overtrædelsen skal være, men mon ikke alle er enige om at når det gælder fysisk vold, brug af våben, true andre med dette så er det ud, derimod når det gælder økonomisk kriminalitet som sort arbejde o lign må de godt blive efter udstået straf, men her kunne man godt overveje om de først skulle have ret til familiesammenføring efter nogle år