ang udvisning af Yen Ngoc

Christian Abildgaard - Roskilde
Gæst

/ #28

2013-08-18 02:38

Igen overtræder Danmark FNs artikel 16

http://www.menneskeret.dk/menneskerettigheder/historie/kilder+til+historen/fn's+verdenserkl%C3%A6ring+om+menneskerettigheder

"Artikel 16.


1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.
3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. "

Desværre er der indenfor de sidste ca 20 år kommet en konkurrence mellem marionetterne på Slotsholmen om hvem der er mest brutal og kynisk når det gælder systematiske overtrædelser af FNs menneskerettigheder
Det er desværre ikke kun artikel 16 der overtrædes i dag, det bliver en lang række andre af artiklerne også, læs eksempelvis artikel 23 og 25