Bevar Kongsvang Station

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Kongsvang Station.


Anonymous

#1 Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

2014-06-03 20:27

Perspektivløs nedlæggelse (Århus Stiftstidende 27/2-2014)

Jeg blev noget forbløffet, da jeg for kort tid siden så, at Midttrafik seriøst overvejer at nedlægge bl.a. Kongsvang Trinbræt. Angiveligt fordi der ikke er passagerer nok.
Det ligner ikke god timing, at man kort tid før Letbanens åbning vil nedlægge et standsningssted med et stort potentiale.
Der er da givetvist sandt, at passagertallet ikke i øjeblikket er prangende, men det er passagergrundlaget til gengæld.
Prangende er også langtfra trinbrættets stand, adgangsforhold og skiltning: Den eneste væsentlige ændring, der er sket siden åbningen for ca. 20 år siden, er, at billetautomaten er fjernet. Inventaret er forfaldent, adgangsforholdende kræver, at man har et stort lokalkendskab, og for at komme til trinbrættet skal man forcere en mørk cykelsti.
Med simple midler vil det være muligt at give trinbrættet nyt liv, også inden Letbanen kommer:
En nedgang i trinbrættets sydlige ende, der vil lette adgangen for stort set samtlige brugere.
En trappe fra Skanderborgvej, der vil give mulighed for et skiftested mellem busserne og Letbanen/Nærbanen. Det vil med ét betyde, at passagererne i stedet for at skulle sidde i bussen ind gennem en stoppet Skanderborgvej/Frederiksalle vil kunne være i midtbyen i løbet af 2-3 minutter.
Og så måske et skilt, der viser vej til trinbrættet, der faktisk er ukendt selv for mange lokale!
Det store trafikspring får vi så i 2017, hvor der er planlagt 15-minuttersdrift på Letbanen. Så skal der nok komme passagerer!Indsendt af: Jesper Sejersen, Lindevej 8, 8260 Viby J

Anonymous

#2 Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

2014-06-03 20:28

Pluk først de lavthængende frugter! (Århus Stiftstidende 27/3-2014)

Der tales meget om at gøre Hasselager til et trafikknudepunkt for kollektiv trafik, når eller hvis den kommende nye banestrækning mellem Hasselager og Hovedgård bliver bygget.
Det lyder spændende, men ligger givetvis nogle år og adskillige hundrede millioner ud i fremtiden.
En noget lettere plukbar og lavere hængende frugt vil på den korte bane - undskyld udtrykket - være at lave et ”miniknudepunkt”, hvor Skanderborgvej og den kommende letbane skærer hinanden ved Kongsvang Trinbræt. To trapper, en på hver side af Skanderborgvej, vil gøre det let at skifte mellem de hyppige busser på Skanderborgvej, der så skal stoppe i umiddelbar nærhed af de to trapper.
Jeg har deltaget i flere konferencer om letbaner og lokaltrafik, og her lyder det enstemmigt, at en nødvendig betingelse for succes for den kollektive trafik er optimale skiftemuligheder mellem transportformerne. Det vil man få med dette forslag, og med 15-minuttersdrift på letbanen vil det være oplagt eksempelvis for banepassagerer sydfra med ærinde på Frederiksbjerg at skifte til bus og undgå at skulle ind i centrums mylder og tilbage igen. Ligeledes vil buspassagerer sydfra med fordel kunne skifte til letbanen, hvis de eksempelvis skal ned til det nye havnekvarter eller videre til Skejby Sygehus.
Der er naturligvis også skiftemuligheder ved Viby Station, men de ligger noget mere på afveje og rammer heller ikke nær det samme antal busser.
Der er ingen tvivl om, at dette ”miniknudepunkt” for små midler vil give den kollektive trafik i den sydlige del af byen et løft - og så kan vi jo - på den lange bane - håbe på, at der også kommer et superknudepunkt i Hasselager.

 

Indsendt af: Jesper Sejersen, Lindevej 8, 8260 Viby J


Anonymous

#3 Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

2014-06-03 20:29

Rejsekortet på Aarhus Nærbane (Århus Stiftstidende 24/4-2014)

Der kan siges meget om Rejsekortet, og der bliver sagt meget om Rejsekortet! Men en ting ligger helt fast: Når der på afgangsstationen er mulighed for at checke ind, skal der også kunne checkes ud på ankomststationen.
Den paradoksale situation, hvor netop udcheckning ikke har været mulig, opstod, da togene på Aarhus Nærbane begyndte at køre igennem fra Grenå til Odder. En rejse på Rejsekortet påbegyndt i Hornslet kunne ikke afsluttes på reglementeret vis i Tranbjerg. Rejsekortstanderen manglede ganske simpelt!
Dette har Midttrafik heldigvis rådet bod på ved at sætte Rejsekortstandere på Odderbanens stationer.
Dog blev det administrativt besluttet, ifølge tilgængelige dokumenter fra Midttrafik, at der ikke skulle opsættes standere på stationerne Kongsvang, Vilhelmsborg, Egelund og Assendrup. Passagertallet skulle angiveligt være for lavt. Og besparelsen hævdes at være en halv million kr. pr. station.
Nu må man vist ikke kritisere en embedsmand i funktion, men det ligner et prokuratorkneb af de større, at netop denne halv million kr. pr. station - ligeledes ifølge dokumenter fra Midttrafik - er gået hen og blevet et af hovedargumenterne for at nedlægge de fire stationer. Så kan man lige pludseligt spare penge ved at nedlægge stationerne - penge, som ifølge al logik allerede skulle have været anvendt for at lukke hullerne i Rejsekortsystemet på Nærbanen.
Eller handler det om administrativ manipulation, så Midttrafiks perspektivløse ønske om nedlæggelse af de fire stationer kort tid før ibrugtagningen af Letbanen bliver gjort mere spiselig for de besluttende regionspolitikere.
Jeg føler mig bestemt ikke tryg ved denne form for administrative beslutninger.

 

Indsendt af: Jesper Sejersen, Lindevej 8, 8260 Viby J


Gæst

#4

2014-06-09 15:48

Underskriftindsamlingen er et godt initiativ, hvor så mange som mulig kan være med til at forhindre nedlæggelsen af Kongsvang Station.
Merethe

#5 Re: Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

2014-06-10 12:33

#1: - Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

Jeg arbejder nede på Bygholms Allé. Da Midttrafik lavede sin omlægning med A-busserne, blev der skåret i antal af busser, der holder ved Bygholms Alle/Skanderborg vej krydset, så der kun holder nr 14 nu. Derudover blev det sat ned til 3 stop i timen mod 4 før. Jeg har så benyttet Odder-toget og stået af/på ved Kongsvang i stedet og vil nødigt se dette stop nedlagt også.

Der ligger en masse virksomheder og boliger nede i området ved Bygholms Alle, så vi vil ikke miste flere stop :(

Det ville være perfekt, hvis der kom en trappe fra Skanderborgvej ned til Kongsvang trinbrættet og en trappefra gangbroen ved Rema1000. De er jo selv skyld i, at de er et usynligt stoppested. 

Håber virkelig at vi beholder dette stop.


Gæst

#6

2014-06-10 19:32

Som dårligt gående, er Kongsvang station meget vigtig for mig, da det er nemt at komme ind på Hovedbanegården, samt Viby station, hvorfra jeg kan skifte til Arriva.

Gæst

#7

2014-06-11 06:51

Hvis stoppet bevares, havde jeg tænkt mig at sælge min bil, når letbanen kommer, da jeg så vil ha' hurtig adgang til mit arbejde på Randersvej - hvis ikke - ja så vil jeg fortsætte med at sidde i kø med de andre på Ringgaden hver morgen. Sådan, tror jeg, vi er mange, der tænker :-)

Gæst

#8 Debatindlæg, bragt Århus Stiftstidende

2014-06-11 09:36

Styrk nærbanen


Det er med nogen forundring, at man kan læse, at Midttrafik overvejer at ville nedlægge nærbanen Odder-Grenaas stoppested i Kongsvang næste år.
Hele øvelsen skulle gå ud på, at man ved at nedlægge fire små stationer kan spare fire minutter på strækningen.
Når man tænker på, at man om få år vil have en letbane kørende samme sted, virker det hul i hovedet at begynde at nedlægge stationer i byarealer med potentielt rigtigt mange brugere til en letbane.
I området har man i forvejen fået forringet antallet af busafgange markant. Og forunderligt nok har man samtidig givet tilladelse til at bygge en ny REMA 1000 lige ved siden af busstoppestedet og nærbanens stoppested, hvilket også vil forøge behovet for offentlig transport.
Man må håbe, at Midttrafik besinder sig, eller at Region Midt og lokale politikere får sat stopper for denne kortsynethed, der vil forhindre rigtig mange brugere i fremtiden til den nye letbane i Viby for at kunne spare et minut på køretiden.

Steen Devantier, Gl. Kongevej 3, Viby J.
Århus Stiftstidende, 19. februar 2014


Gæst

#9

2014-06-11 16:07

Dette er utroligt at de kan gøre sådan nogle ting som dette. Okay hvis der var ingen det brugte stationen så okay men der er mange og det er et meget vigtigt stop for det fleste fx. Mig.
Kongsvang skal stå

#10 Lad kongsvang station stå

2014-06-11 16:11

For min datter er dette stop et meget vigtigt stop især om vinteren da hendes hest er opstaldet ved stoppet "Vilhelmsborg" og da mig og min kone ikke har fri er det meget vigtigt at hun skal kunne komme der op. "Lad Kongsvang station stå"

Gæst

#11

2014-06-12 11:19

Det er meget vigtigt for den kommende letbanens succes, at der er mange steder, hvor man kan stå af og på. Kongsvang bør være ét af stederne, især efter en opgradering med direkte let adgang til Skanderborgvej,eventuelt etablering af parkeringspladser på ikke benyttet vejbane (Chr. X´s Vej) og synliggørelse af stationen m.m.

Gæst

#12

2014-06-12 11:40

Busserne og deres hyppighed er blevet væsentligt reduceret.
Toget er en væsentlig del af den lokale, offentlige trafik.
Det er svært at se en mening med, at man vil forbedre infrastrukturen i byen og så samtidig kobler et bynært område af fra et transportmiddel, der kører lige forbi os (jeg er nabo til banen).
Hvor er overblikket???!!
Man har set det samme ske i landområder, hvilket selvsagt er endnu værre, men har man intet lært af det?1-2 minutters forsinkelse i køreplanen.
I forhoæd til de gener, en lukning vil medføre, mener jeg, det er en meget lille pris.
Der skal hverken ryddes huse eller laves nye anlæg for at bevare Kongsvang Station.Det eneste, det koster, er
Bevar og udbyg de muligheder, der er, hvis det er meningen, at passagerer lader bilen stå og tager offentlig transport.

Gæst

#13

2014-06-12 17:03

Ungdomscentret i Århus er flyttet til Viby på Skanderborgvej tæt ved Kongsvang station og mange af dem fra sydbyen, beder, Malling osv. Har nemt ved at nå frem ved at tage toget. Alternativet vil være at de skal skifte bus, hvilket er svært for nogle, hvorfor det vil besværliggøre behandlingen. Det er svært nok med kun 1 buslinie til døren der kører hvert 20. Minut.
Skal den kollektive trafik styrkes er det ikke stoppesteder der skal nedlægges. Så køber jeg en bil, det koster ikke så meget som det besvær nedlæggelse af stoppesteder vil give.

Gæst

#14

2014-06-12 18:46

Det var helt fantastisk dejligt da trinbrættet kom for ca. 18 år siden? Jeg havde en stor tvillingebarnevogn dengang. Den kunne ikke komme i bybusserne. Det betød at Kongsvang station var min chance for ikke at være isoleret til min gådistance, men at jeg kunne komme ind til city. Området er stadig rigt med børnefamilier og vi andre bliver ældre og ønsker stadig at kunne komme til centrum nemt hurtigt og sikkert...med plads til rollatoren på sigt ;0)

Yderlig vil jeg personligt ikke kunne undvære at letbanen ikke stopper her rent jobmæssigt når Århus universitets hospitaler de næstre år lukker flere afdelinger som flytter på Skejby. Cykle til kommunehospitalet? Ja. Cykle til Amtsygehuset? Ja. Cykle til Skejby ? det kommer ikke til at ske.


Gæst

#15

2014-06-18 18:28

Det er vigtigt for hele lokal samfundet.
Bedre forbindelse

#16 Alternativ til bus nr 16

2014-06-20 12:33

For beboere i Kongsvang/Rosenvang der skal på Hovedbanegården, er nærbanen et godt alternativ til bus nr 16, der holder i Bruunsgade. Efter at bussen er skåret ned 2 x i timen i timen at komme i gennem Bruunsgade, så er man hurtigt inde på Banegården og kan således hurtig komme videre med andet tog derfra.

Gæst

#17

2014-06-24 05:23

Godt initiativ, - Jesper
Steen

#18 Bedre adgangsforhold

2014-06-24 06:08

I stedet for at overveje nedlæggelse burde Midttrafik hurtigst muligt få opgraderet stationen med bedre adgangsforhold. Med den større synlighed ville man kunne mangedoble antallet af brugere. Og det har vi i den grad brug for i Danmarks mest trafikplagede by.

Gæst

#19

2014-06-29 19:20

Det er vigtigt for vores område at det fortsat bliver muligt at stå på toget her i Kongsvang
Steen

#20 Kolossal stigning i passagertal

2014-07-06 05:14

Stiftstidende kan her til morgen berette, at "passagererne er vilde med Grenåbanen". Fra 2010 til 2013 er passagertallet steget med 66%. Årsagen er hastighedsstigningen og samarbejdet med Odderbanen, hvor passagertallet også er steget. Et eksakt tal nævnes ikke her.
Det siger alt om, hvor stort behovet for velfungerende, offentlig transport er. Udvidelsen af køreplanen på den nordlige strækning sættes i værk allerede inden Letbanen kommer i drift. Nu mangler der bare, at man også tager fat på de nødvendige forbedringer på stationerne på Odderbanen med tidssvarende adgangsforhold og opstilling af rejsekortstandere på de mindre stationer.

Gæst

#21

2014-07-09 10:14

Jeg glæder mig til at kunne bruge Kongsvang Trinbrættet ifm med øget antal afgange.
Med en bedre skiltning vil der være en markant stigning i passagertal.
gæst

#22 Forringet service - igen?

2014-07-23 05:33

Bevar Kongsvang. Ryd op i krattet omkring perronen. Og få så lavet den trappe til Skanderborgvej! Vi her i det inderste af Viby betalte prisen da bussystemet for få år siden blev omlagt og der blev indført A-busser. Vi har nu kun en nærbus med 20-min-drift og timesdrift aften og weekend. Alternativt 800 meter til en A-bus. Jeg købte derfor en ny cykel, så jeg kører ikke længere kollektivt. Hvis der kom en nedgang til Kongsvang station fra Skanderborgvej, så ville jeg benytte toget.

Gæst

#23

2014-07-24 08:22

det afkorter min rejsetid at jeg har mulighed for at stå af i Kongsvang,vandre ned og tage bussen videre.Fremfor til Århus.
Steen

#24 Lokalpresse

2014-07-24 09:50

Hej Jesper. Med Lokalavisen fik du igen sat lidt fut i underskrifterne. Godt gået. Og så er jeg helt enig med "gæst" i indlæg 22: Adgangsforholdene trænger i den grad til at blive forbedret og fornyet. Det må vi på lokalt plan se at få rejst politisk.
SD

#25 Imponerende opbakning

2014-08-11 07:38

Kære Jesper og medunderskrivere

870 underskrifter er imponerende. Jeg ved jo godt, at dit mål er 1000. men vi må jo se, om der kommer lidt gang i den igen, når folk kommer tilbage fra ferie.

Og du har helt ret. Med biltrafikken på havnen får letbanen en helt afgørende betydning, hvis vi ikke skal drukne i endnu flere bilkøer. Og som bynær station er Kongsvang også central her.

Men lad os nu få de sidste 130 underskrifter for Jespers skyld. Men især for bevarelsen af Kongsvang Station.