Bevar Kongsvang Station


Gæst

/ #13

2014-06-12 17:03

Ungdomscentret i Århus er flyttet til Viby på Skanderborgvej tæt ved Kongsvang station og mange af dem fra sydbyen, beder, Malling osv. Har nemt ved at nå frem ved at tage toget. Alternativet vil være at de skal skifte bus, hvilket er svært for nogle, hvorfor det vil besværliggøre behandlingen. Det er svært nok med kun 1 buslinie til døren der kører hvert 20. Minut.
Skal den kollektive trafik styrkes er det ikke stoppesteder der skal nedlægges. Så køber jeg en bil, det koster ikke så meget som det besvær nedlæggelse af stoppesteder vil give.