Bevar Kongsvang Station


Anonymous

/ #2 Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

2014-06-03 20:28

Pluk først de lavthængende frugter! (Århus Stiftstidende 27/3-2014)

Der tales meget om at gøre Hasselager til et trafikknudepunkt for kollektiv trafik, når eller hvis den kommende nye banestrækning mellem Hasselager og Hovedgård bliver bygget.
Det lyder spændende, men ligger givetvis nogle år og adskillige hundrede millioner ud i fremtiden.
En noget lettere plukbar og lavere hængende frugt vil på den korte bane - undskyld udtrykket - være at lave et ”miniknudepunkt”, hvor Skanderborgvej og den kommende letbane skærer hinanden ved Kongsvang Trinbræt. To trapper, en på hver side af Skanderborgvej, vil gøre det let at skifte mellem de hyppige busser på Skanderborgvej, der så skal stoppe i umiddelbar nærhed af de to trapper.
Jeg har deltaget i flere konferencer om letbaner og lokaltrafik, og her lyder det enstemmigt, at en nødvendig betingelse for succes for den kollektive trafik er optimale skiftemuligheder mellem transportformerne. Det vil man få med dette forslag, og med 15-minuttersdrift på letbanen vil det være oplagt eksempelvis for banepassagerer sydfra med ærinde på Frederiksbjerg at skifte til bus og undgå at skulle ind i centrums mylder og tilbage igen. Ligeledes vil buspassagerer sydfra med fordel kunne skifte til letbanen, hvis de eksempelvis skal ned til det nye havnekvarter eller videre til Skejby Sygehus.
Der er naturligvis også skiftemuligheder ved Viby Station, men de ligger noget mere på afveje og rammer heller ikke nær det samme antal busser.
Der er ingen tvivl om, at dette ”miniknudepunkt” for små midler vil give den kollektive trafik i den sydlige del af byen et løft - og så kan vi jo - på den lange bane - håbe på, at der også kommer et superknudepunkt i Hasselager.

 

Indsendt af: Jesper Sejersen, Lindevej 8, 8260 Viby J