Bevar Kongsvang Station


Anonymous

/ #1 Debatindlæg, bragt i bl.a. Århus Stiftstidende

2014-06-03 20:27

Perspektivløs nedlæggelse (Århus Stiftstidende 27/2-2014)

Jeg blev noget forbløffet, da jeg for kort tid siden så, at Midttrafik seriøst overvejer at nedlægge bl.a. Kongsvang Trinbræt. Angiveligt fordi der ikke er passagerer nok.
Det ligner ikke god timing, at man kort tid før Letbanens åbning vil nedlægge et standsningssted med et stort potentiale.
Der er da givetvist sandt, at passagertallet ikke i øjeblikket er prangende, men det er passagergrundlaget til gengæld.
Prangende er også langtfra trinbrættets stand, adgangsforhold og skiltning: Den eneste væsentlige ændring, der er sket siden åbningen for ca. 20 år siden, er, at billetautomaten er fjernet. Inventaret er forfaldent, adgangsforholdende kræver, at man har et stort lokalkendskab, og for at komme til trinbrættet skal man forcere en mørk cykelsti.
Med simple midler vil det være muligt at give trinbrættet nyt liv, også inden Letbanen kommer:
En nedgang i trinbrættets sydlige ende, der vil lette adgangen for stort set samtlige brugere.
En trappe fra Skanderborgvej, der vil give mulighed for et skiftested mellem busserne og Letbanen/Nærbanen. Det vil med ét betyde, at passagererne i stedet for at skulle sidde i bussen ind gennem en stoppet Skanderborgvej/Frederiksalle vil kunne være i midtbyen i løbet af 2-3 minutter.
Og så måske et skilt, der viser vej til trinbrættet, der faktisk er ukendt selv for mange lokale!
Det store trafikspring får vi så i 2017, hvor der er planlagt 15-minuttersdrift på Letbanen. Så skal der nok komme passagerer!Indsendt af: Jesper Sejersen, Lindevej 8, 8260 Viby J