Bevar Kongsvang Station


Gæst

/ #12

2014-06-12 11:40

Busserne og deres hyppighed er blevet væsentligt reduceret.
Toget er en væsentlig del af den lokale, offentlige trafik.
Det er svært at se en mening med, at man vil forbedre infrastrukturen i byen og så samtidig kobler et bynært område af fra et transportmiddel, der kører lige forbi os (jeg er nabo til banen).
Hvor er overblikket???!!
Man har set det samme ske i landområder, hvilket selvsagt er endnu værre, men har man intet lært af det?1-2 minutters forsinkelse i køreplanen.
I forhoæd til de gener, en lukning vil medføre, mener jeg, det er en meget lille pris.
Der skal hverken ryddes huse eller laves nye anlæg for at bevare Kongsvang Station.Det eneste, det koster, er
Bevar og udbyg de muligheder, der er, hvis det er meningen, at passagerer lader bilen stå og tager offentlig transport.