Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!.


Gæst

#76

2013-11-22 11:52

Har sat min

Gæst

#77

2013-11-22 11:54

Konsekvensen ved dette bliver, at mange ender op med at være singler resten af deres liv. Ingen tør satse på kærligheden i frygt for, at det økonomiske skal være grundlaget for at forholdet i længden kan holde. Jeg synes det er ærgerligt, at samfundet er blevet sådan, at vi ikke længere kan vælge noget til uden at skulle vælge noget fra.

Gæst

#78

2013-11-22 11:58

Dette vil jeg kæmpe for!! Logikken i denne reform findes ikke!!

Gæst

#79

2013-11-22 12:02

forkasteligt

Gæst

#80

2013-11-22 12:08

Rigtig grimt, når man via lovgivning endnu en gang gør det sværere for dem som i forvejen har det svært :-(

Gæst

#81

2013-11-22 12:09

Hvor er hjertet henne til danskerne. Det er så nemt når man har sit eget på det tørre.

Gæst

#82 Re:

2013-11-22 12:10

#5: -

fordi grundlovet siger at det er ulovligt: læs venligt det med fed skrift. den lov som rammer nu, er grundlovstridig!
Nedenstående er sakset fra folketingets hjemmeside:

§ 75 Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.

 

§ 75 (Forklaring)

Stk. 1. Grundloven fastslår, at enhver borger, der kan arbejde, skal have mulighed for det på rimelige vilkår. Hvis det altså kan lade sig gøre. Den sidste sætning er vigtig. Den betyder nemlig, at en arbejds­løs ikke kan kræve at få et arbejde med henvisning til grundloven. Stk. 1 er ikke en bestemmelse, der i sig selv giver borgerne rettigheder. Den har ingen direkte virkning. Man kan sammenligne den med en politisk formålsbestemmelse, der fortæller, hvad Folketinget skal arbejde hen imod.

Stk. 2. Denne del af § 75 har større praktisk betydning end stk. 1. Den siger nemlig, at enhver, der ikke kan forsørge sig selv, skal have hjælp af det offentlige. Inden det offentlige træder til, skal den enkelte have udnyttet sine egne muligheder.Det kan være gennem at arbejde eller ved at bruge sin formue. Men der kan også være tale om, at andre har en forsørgelsespligt. Ægtefæller eller registrerede partnere har pligt til at forsørge hinanden. Ligesom forældre har pligt til at forsørge deres børn, så længe de er under 18 år. Det er imidlertid ikke alle, der lever op til deres forpligtelser. Hvis en fraskilt far f.eks. ikke betaler børnepenge til moderen og barnet, betaler det offentlige. Det er bestemt i sociallovgivningen.Et par, der lever sammen uden at være gift, har ikke pligt til at forsørge hinanden. Børn har ikke pligt til at forsørge deres forældre. Og forældre har ikke pligt til at forsørge børn over 18 år. Den offentlige hjælp er fastsat i sociallovgivningen.Stk. 2. siger ikke noget præcist om, hvem der har ret til offentlig hjælp. Men skiftende love har bestemt, 50 at det er ‘enhver, der opholder sig lovligt her i landet’. Det står også i de seneste sociallove: lov om social service og lov om aktiv socialpolitik. Borgere, der er fyldt 18 år, har krav på hjælp. Og det har udlændinge også, da grundloven ikke kræver, at folk skal være danske statsborgere for at få hjælp. Studerende er tilmeldt en uddannelse og står derfor ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor har studerende som regel ikke krav på hjælp.


Gæst

#83

2013-11-22 12:11

Jeg synes det er for meget og det ender jo bare med at flere gå fra hinanden og at der slet ikke blir sparede på det som de gerne vil.

Gæst

#84 Re:

2013-11-22 12:12

#5: -

Hørt

Mik

#85

2013-11-22 12:13

Dette er enu en måde at udrydde danskerne på, for hvis der ikke er nogle parforhold kommer garanteret heller ingen børn. Så til jer der sider på magten prøv nu forhelved at brug det i har mellem ørene.
Henning

#86 Re: GF

2013-11-22 12:14

#7: Tina - GF

Godt skreve Tina. Du har helt ret. Du burde lægge det op på facebook.


Gæst

#87 Re:

2013-11-22 12:24

#51: -

men der er intet velfærdssystem fra 2014 i DK. Er du så uheldig at blive syg vil du nu blive ligestillet med raske. det er kommunerne som sylter de syge på bistanden istedet for at afklare dem til flex eller pension, mange har ventet i 8-15 år på afklaring. Og hoppe ud af systemet er jo heller i muligt når du ikke vil kunne klare et 37 timers job om ugen. de er tvunget til at vente og nu bliver deres partner så påkrævet at forsørge dem, ud af deres ene løn, også de som ikke er gift, selvom grundloven siger det ikke påhviler andre end ægtefæller og forældre at påtage et forsørger ansvar. 
dette er et ulovligt indgreb, som bør have alles bevågenhed ! man er ikke heldig når man er syg i DK, der er intet at være misundelig over. fra 2015 vil syge ikke modtage 1 krone i hjælp hvis de bor sammen med en partner som tjener 23.000 kr før skat

og så kan jeg sige at jeg generelt gerne så reformen blive fjernet for alle grupper. vi skal have råd til at tage hånd om de som er syge hvadenten de har kærlighed i deres liv eller ej. man kan ikke leve af kærlighed alene.


Gæst

#88

2013-11-22 12:34

Simpelthen for langt ude!!!!!!!

Gæst

#89

2013-11-22 12:56

Nu kører det endeligt i livet, så skal det ikk gå i stykker igen på grund af nogen 'kloge hoveder' har fået en god ide

Gæst

#90

2013-11-22 13:04

De har lort i hovedet i den regering! De tænker fandeme ikke før de handler!

Gæst

#91

2013-11-22 13:12

syntes at have læst at denne lov er grundlovs stridig.....

Gæst

#92

2013-11-22 13:16

Nu stopper i sku vi er mange som ikk er i stand til
At have et arbejde pga psykisk og fysisk sygdom
Skal man virkelig blive skildt eller gå fra sin kæreste
Fordi man bor sammen tror nok i lige skal
Tænke over det en ekstra gang inden i
Klokker i det hvad vil i selv gøre hvis i måtte gå fra jeres kære fordi i har
Lavet den her sindssyge lov

Gæst

#93

2013-11-22 13:20

Jeg syntes det er forkert at sætte folk i denne her situation.
Ideen er god men på nogle områder rammer man de forkerte.


Gæst

#94

2013-11-22 13:23

Kun når vi står sammen kan vi håbe på, at gøre en forskel.

Gæst

#95

2013-11-22 13:24

Vi har siddet i den her situation siden 2010, fordi vi blev gift...! Fordi at det at blive gift betyder jo at man kun spiser for én...og bruger strøm, vand og varme for én...det siger da sig selv! Altså.

Gæst

#96

2013-11-22 13:26

Kom så folkens! Underskrive:-)

Gæst

#97

2013-11-22 13:51

Ingen bør forpligtes til at forsørge andre, hverken som gift eller samlevende. Og det er ydmygende at blive forsørget af andre.

Gæst

#98

2013-11-22 13:53

I er med til at gør folk mere syge , ved at fratage folk penge ... Som så de ikke har råd til medicin .. F: Mig selv ... Jeg vil iik have råd til at købe noget som helst medicin .. !

Gæst

#99

2013-11-22 13:59

Vi skal jo hjælpe hinanden og støtte hinanden det hjælper jo ikke tag fra de fattige af eller gøre de syge mere syge
Merethe

#100

2013-11-22 14:00

Denne underskrift indsamling har været forsøgt før og lige lidt hjalp det, nu er den bare udvidet til også at omfatte kontanthjælps modtagere, men måske det er nemmere at råbe dem op nu end da det kun var pensionister der blev ramt.