afskaf pension til folketingsmedlemmer

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen afskaf pension til folketingsmedlemmer.


Gæst

#2201

2015-12-30 19:06

Lige for alle

Gæst

#2202

2015-12-31 08:32

Jeg mener at de både får eller nogle tager, mere en rigeligt mens de arbejder i folketinget. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at de skal have ekstra, når de går på pension. Der er mange andre mennesker der arbejder mindst ligeså hårdt som folketings medlemmer.Ligeledes er der mange andre, der også må rejse udenlands og undvære familien, og omvendt. Alle skal spare, og der tages hele tiden fra dem, der har mndst. Pensioneister og kontantmodtagere. Folketings medlemmer bør også miste nogle af deres goder. De får nok i forvejen.

Gæst

#2203

2015-12-31 11:57

Fordi alt andet ikke giver mening...

Gæst

#2204

2015-12-31 12:18

Lighed samme regler

Gæst

#2205

2016-01-01 14:02

Jeg er stor modstander af forskelsbehandling

Gæst

#2206

2016-01-03 14:12

Fordi reglen er absurd.

Gæst

#2207

2016-01-03 14:22

Det er ok med pesion vis man har sparet den op ligesom vi andre men når man er på lønningslisten andre steder eller får udbetalt vederlag /honorar skal det modregnes akurat som ved vi andre lønmodtager

Gæst

#2208

2016-01-03 15:33

Fordi det kun er ret og rimeligt. en stor del af den danske befolkning kæmper hver eneste dag for at have til dagen og vejen fordi der ikke er penge til hverken førtidspension eller en rimelig indtægt (arbejdeindkomst man kan leve af). - og de skovler bare ind.

Gæst

#2209

2016-01-03 16:53

Det er simpelthen ikke i orden at de får så meget bare fordi de sidder på de der taburetter og så selv kan bestemmer og vi andre skal arbejde længere og længere

Gæst

#2210

2016-01-04 06:15

De skal være på lige fod som os andre som arbejder.

Gæst

#2211

2016-01-04 08:30

Fordi jeg ser arbejdet som politiker, som et personligt valg og alt for afslappet i forhold til lønninger og pension. Ellers, til sammenligning, skulle eksempelvis en håndværker med almindelig arbejds tid og ansvar betales betydeligt bedre og være pensions berettiget allerede fra 50 års alderen.

Gæst

#2212

2016-01-04 12:59

Fordi politikerne ikke laver en skid for samfundet men alligevel for i hoved og røv!! De for meget mere end fortjent

Gæst

#2213

2016-01-04 14:30

De burde arbejde lige så lang tid som vi andre danskere og spare op til deres egen pension som vi andre skal. De sidder på deres dertil indrettede dagen lang. De bliver ikke slidt på deres arbejde som mange andre gør.

Gæst

#2214

2016-01-04 22:29

Det gjorde jeg fordi det ikke kan være rigtigt at der skæres ned for ydelser til alle andre, men folketinget har ikke tænkt sig at følge folket!

Gæst

#2215

2016-01-05 10:23

Fordi mennesker med magt, skal vise vejen som gode eksempler. Og det er de ikke, når de kold og kynisk tilgodeser sig selv med mulighed for at gå på pension mange mange år før resten af befolkningen.
Hvis politikerne hele tiden tilgodeser sig selv med tidlig pension, eftervederlag som i Carl Holts' eksembel, og tillader sig at købe privat for skatteydernes penge, bevæger magten sig længere og længere fra befolkningen, som de skal repræsentere og kæmpe for. En politiker skal være ydmyg, ærlig og taknemmelig og LYTTE!


Gæst

#2216

2016-01-05 13:14

Faktisk er jeg ikke imod en afskaffelse af pensionen, men for en regulering af den og en regulering af deres lukrative aftaler til deres børn m.m. så jeg har valgt at underskrive for at der forhåbentlig kommer en ordentlig debat der munder ud i en rimelig og fair lov ang. politikernes pensionsordning.

Mvh. Allan Larsen

Gæst

#2217

2016-01-05 19:41

For at få en retfærdighed. Der sidder mennesker i folketinget, der himler op om varme hænder og god mad og sundhed til alle mens de i den grad mener egen kage på væmmelige vis.

Gæst

#2218

2016-01-06 13:51

Afskaf pensioner til folkeTingsmedlemmer

Gæst

#2219

2016-01-06 23:35

Det er på tide, at offentligheden får af vide, hvor godt politikkere og embedsmænd sørger for sig selv, uanset hvor meget der bliver skåret i hjælp til de ældre, børnehaver, skoler, de hjælpende hænder, så har de den frækhed at højne sig selv, endda med 15% oveni nogle ganske pæne lønninger plus deres uforskammede favorable pensionsordninger, det er ikke givtigt for almindelige borgere tavse at se på hvad diverse afgåede folketingsmedlemmer, ministre, embedsmænd og borgmestre, rager til sig og mange af dem modtager ydelser fra flere forskellige poster. Et godt eksempel er Mimmi Jacobsen.
Der.er.få partier der helt har meldt fra bla. Enhedslisten og Dansk Folkeparti, ,ja de har faktisk gjort opmærksom på problemet i flere år men efter offentliggørelsen af forslaget I dag og efterfølgende folks reaktion, ser det ud til at stort set alle partier tager afstand fra forlaget.
Der trænger til en grundig oprydning og meget mindre indflydelse fra EU.

Gæst

#2220

2016-01-08 00:38

Jeg syntes det er ganske urimeligt at tidl. Ministre og andre af slagsen, skal have højere Pensioner end os andre...dere tidl.løn skal også reduceres gevaldigt...npr de har fratrådt deres stilling...

Gæst

#2221

2016-01-09 10:04

fordi, det kan ikke passe at folketingsmedlemmer, skal have fordele ud over det sædvanlige. de har selv søgt jobbet, og må så som andre der bliver ledige finde sig et nyt job. ang. pensionen, har de vel ikke behov for mere end andre mennesker.

Gæst

#2222

2016-01-09 10:40

Fordi jeg er træt af, at de rigeste altid udnytter samfundet og de fattigste betaler!!!

Gæst

#2223

2016-01-09 11:28

Fordi loven skal være ens for alle - og fordi politikernes (i særdeleshed ministrenes) lønninger er så høje i forvejen at de snildt kan spare en fed pension op på egen hånd.
Det er helt til grin - og dybt beskæmmende - at der bliver sparet på velfærd og omsorg og næstekærlighed, skåret i budgetter for skoler, pensionister, plejehjem og vuggestuer, når der samtidig kan sidde (forlængst fratrådte) ministre og kræve ind - mens de i øvrigt tjener masser af penge andetsteds.

Gæst

#2224

2016-01-09 11:41

Fordi det kan ikke være rigtig at følge som vi har valgt får bedre pensions vilkår en en almindelig arbejder de skal ikke være bedre stillede på grund af deres status af folketings medejerskab hvor de selv bestemmer lønninger m.v det skal følge det øvrige arbejds marked

Gæst

#2225

2016-01-09 12:04

Jeg synes det er svineri. Er på kontanthjælp og bor sammen med 2 af mine 3 børn, har ikke råd til at leve. Jeg har ca 2000 kr at leve for til mad, bleer, tøj, transport. Synes det er at spark på folk der ligger ned i forvejen. Hvis de afskaffer boligstøtten ryger jeg på gaden. Mine børn er i forvejen udsatte og kan ikke holde til så meget mere og slet ikke til at bo på gaden.