Red de kreative fag og andre valgfag på B-niveau i gymnasiet


Gæst

#1

2016-04-20 15:47

Fordi jeg er enig

Gæst

#2

2016-04-20 16:08

Fordi regeringen ikke har fødderne til jorden hvad angår gymnasiet.

Gæst

#3

2016-04-20 16:17

Efter at have undervist i musik i mange år, har jeg erfaret, at de musisk/kreative fag har en desværre underkendt, men afgørende betydning for det enkelte menneskes udvikling - set i et helhedsperspektiv! Mange videnskabelige undersøgelser bekræfter dette faktum!

Gæst

#4

2016-04-20 16:56

Hvem skal skabe vores kulturhistorie i lyd, billeder, håndværk og kreativt, hvis vi afskærer de unge fra at udvikle disse færdigheder ud over 6. klassetrin. Synes det er et meget betænkeligt område at spare væk, samtidig med at denne spareøvelse pr definition vil forplante sig nedad i systemet, så vi om få år også afskærer børnene i folkeskolen fra fagene. Hvem skal mon skrive nye sange, synge dem, male billeder, skabe godt design, filme vores liv, skabe innovation og nytænkning?

Gæst

#5

2016-04-20 17:08

Fordi jeg selv underviser på gymnasieniveau og mener at de kreative fag er vigtige grundsten i en almen (ud)dannelse

Gæst

#6

2016-04-20 17:54

Jeg underviser selv i idræt og ser dagligt glæden hos eleverne ved at kunne koble teori og praksis. De har mulighed for at afprøve den gennemgået teori på egen krop.

Gæst

#7

2016-04-20 18:20

Jeg underviser selv på idræt b i gymnasiet og oplever faktisk en stigende interesse - ikke kun for idræt, men for de kreative fag generelt! Det vil være et stort tab for gymnasiets ide om almen dannelse hvis de kreative fag på alle niveauer mistes!

Gæst

#8

2016-04-20 18:24

Psykologi i gymnasiet har været med til at forme mig senere hen, både professionelt og menneskeligt :) jeg ville ikke have været det fag foruden! Det er vigtigt at unge studerende får mulighed for at vælge fag de brænder for, om det så er naturgeografi, musik, idræt eller noget helt fjerde :)
Ingeborg

#9

2016-04-20 18:27

Fordi der ikke lader til at være en grænse for, hvor meget denne regering allerede har formået at ødelægge. De mennesker har ingen indføling eller forståelse for, at der er værdier udover penge. De bruger milliarder på kampfly og behandler svage værre end burhøns - og er oveni det kulturløse, hvilket næppe er et tilfælde. Stop regeringen før de ødelægger mere. 


Gæst

#10

2016-04-20 18:27

Fordi jeg selv har haft mediefag på B niveau, og selv den dag i dag, læser film-og medievidenskab. Jeg har en drøm om at lave journalistik, undervise i film/TV/medie-analyse, og at bringe den æstetiske glæde videre til elever og studerende!!


Gæst

#11

2016-04-20 18:37

Fordi "innovation" er et BUZZ-ord der blot er et andet for kreativitet - mao. det som foregår i de kreative fag. Når vi dræber kreativiteten, ensrettes vores kultur og tankevirksomhed.

Gæst

#12

2016-04-20 18:41

Vigtigt initiativ, men underskriftindsamlingen overser desværre, at det fremover ifølge udspillet ikke længere vil være obligatorisk på HF at have et praktisk/musisk fag. Hverken på c- eller b-niveau. Og det er mindst lige så stort et tab.

Gæst

#13

2016-04-20 18:54

Jeg er tidligere gymnasielærer bl.a i dramatik og p.t specialpædagogisk studiestøtte for gymnasieelever med diagnoser. Jeg tilslutter mig alle de nævnte grunde. Men også mine mentees med særlige udfordringer profiterer enormt af de kreative fag - på alle niveauer i gymnasiet. 

Henmoos

#14

2016-04-20 19:09

...og så er naturfagslærere sådan set heller ikke særligt begejstrede for udspillet - det er i hvert fald ikke undfanget i deres baghave, da de jo udmærket godt ved at ikke alle elever har interesse, motivation eller talent i retning af matematik, fysik eller kemi - så hvem er det lige der vinder her? Med fare for at være den gamle prut, så var der faktisk noget rigtig fint i det gamle grengymnasium hvor man respekterede naturvidenskab og humaniora som ret forskellige faglige traditioner der kaldte på forskellige fagkombinationer og ikke leverpostej smurt ud over det hele. Der er jo også HTX, som jo netop specialiserer de naturvidenskabeligt interesserede elever i særlig grad. Det almene gymnsium - STX - er jo netop den ungdomsuddannelse, der står for en bredere dannelsesprofil, hvor humaniora/kreative fag, samfundsfag og naturvidenskab sameksisterer med lige berettigelse. Kom nu og vågn op, kære politikere, det er så kortsigtet, det I er ved at gøre nu.....


Gæst

#15

2016-04-20 20:04

Jeg skrev under for at redde Danmark fra at blive et kulturfattigt land. Vi skal danne de unge, så de bliver oplyste, kreative og kritiske borgere. Det kan et tvunget matematik på b-niveau ikke skabe.

Gæst

#16

2016-04-20 20:23

Fordi jeg virkelig mener, at de kreative fag er lige så vigtige i gymnasiet, som de mere boglige- hvis kreativiteten forsvinder i gymnasiet, tror jeg virkelig det vil have indflydelse på kreativiteten i hele Danmark- vi skal værne om kreativitet og innovation.

Gæst

#17

2016-04-20 20:47

Jeg har været underviser i både Folkeskole og på gymnasieuddannelserne igennem 30 år. De kreative fag og de humanistiske fag er med til at gøre mennesker alsidige - og det har fremtiden også brug for!

Gæst

#18

2016-04-20 21:05

Folkeskolen er den brede uddannelsesform. Gymnasiet har, og bør stadig være, overgangsstadiet til Universiteternes fag-specialisering.
Gymnasiet skal gøre sine elever klar til Universitetet, og derfor tillade sine elever at vælge - og fravælge - fag ved at indgå i en studieordning, der passer til deres behov og ønsker for fremtiden.

Gæst

#19

2016-04-20 21:25

Jeg havde musik og billedkunst på højniveau i gymnasiet, og havde det ikke været for de fag, der rent faktisk interesserede mig, havde jeg helt sikkert ikke gennemført. Unge mennesker er forskellige, har forskellige interesser, og man må derfor have give plads til, at disse unge mennesker skal kunne uddanne sig inden for deres interessefelter også allerede i gymnasiet. Ellers er jeg bange for, at flere vil vælge det fra. Og så er musik- og kunst-historie på alle måder lige så "alment dannende" som danmarkshistorie, der er obligatorisk på stx.

Gæst

#20

2016-04-20 21:41

Fordi det er så vigtigt at beholde pladsen til det kreative- og det handler ikke bare om billedkunst, men måden at lære og arbejde på,

Gæst

#21

2016-04-20 22:25

Fordi jeg selv har dramatik på b-niveau, og som min studieretning, og jeg synes det ville være forfærdeligt (for at sige det mildt) hvis regeringen fjerner de kreative fag. Det er et forum hvor vi lærer os selv at kende, og får lov til at skubbe vores individuelle grænser. Det et pusterum hvor vi kan være os selv og komme væk fra bøgerne og tavleundervisningen.

Gæst

#22

2016-04-20 22:26

Regeringen skal ikke roere de kreative fag!!
wrp

#23

2016-04-21 04:56

Filosofi B bør også nævnes.


Gæst

#24

2016-04-21 05:10

Da mine børn er studenter med bl.a. musik på som A fag

Gæst

#25

2016-04-21 06:04

Kreativitet udvikler mennesker. Derved er det også enormt betydningsfuldt for et lands fremtid. Kultur og kreativitet er som bensin til livskvalitet. Dette er uhyre vigtigt!!!