Nej til lukning - børne og unge psykiatri, Esbjerg

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nej til lukning - børne og unge psykiatri, Esbjerg.


Gæst

#126

2016-03-10 06:50

meget simpelt..regeringen skal have mest mulig modstand i at kvæste de svage i vores samfund.
mvh
Birte Bachmann

Gæst

#127

2016-03-10 19:00

Uden BUP Esbjerg ser det meget sort ud for mange unge mennesker. De dygtige og meget kompetente ansatte i både døgn- og dagafsnittet, gør en kæmpe indsats og gør en livsgivende forskel for unge med psykiske problemer.

BUP Esbjerg kan ikke undværes! Og de 'få' millioner, der kan spares her og nu er kun en dråbe i havet i forhold til den udgift samfundet senere vil få, og da slet ingenting i forhold til den omkostning de unge mennesker må betale, måske resten af deres liv, hvis de ikke kan få den rette hjælp mens de har allermest brug for det.

I lidt mere end to år har vores datter været afhængig af den hjælp hun har kunnet få hos BUP Esbjerg. Adskillige korte og lange Indlæggelser i døgnafsnittet og sidenhen skolegang i dagafsnittet har hjulpet hende godt på vej. Fordi vi kun har haft ca. 80 km ud og hjem, har vi kunnet besøge og hjælpe dagligt, hvilket har haft stor betydning for vores datter og os.

Vi takker BUP Esbjerg for at vores datter lever og der er håb for fremtiden.

Tænk jer nu godt om, please!

Med venlig hilsen

Lars og Tania


Gæst

#128

2016-03-10 19:35

Min familie har fået rigtig god hjælp af Børne og ungdomsspykiatrien i Esbjerg

Gæst

#129

2016-03-10 19:40

Jeg kommer fra Esbjerg og kender flere, der ville blive berørt. Det er et fejt område at spare på.


Gæst

#130

2016-03-14 22:31

Jeg er praktiserende læge i Odense med rødder i Esbjerg. Jeg mærker tydeligt at børnepsykiatrien bliver centraliseret, på den knap så gode måde for patienterne. I Odense er de så belastede patientmæssigt at der ikke længere er overskud til børnene og deres familier, og den ene læge efter den anden sygemelde med stress. I Esbjerg er der desperat brug for et lokalt tilbud til skrøbelige mennesker i en ofte desperat situation.
Hverken menneskeligt eller ressourcemæssigt vil det give mening at centralisere disse tilbud yderligere. Det vil blot forringe det psykiatriske tilbud endnu engang.

Gæst

#131

2016-03-15 06:57

Ved af egen erfaring, at denne afdeling gør en forskel.

Gæst

#132

2016-03-15 07:33

Fordi det er svært nok for de unge og deres forældre at komme på børne og unge psykiatri og skal de så til at forflytte sig endnu længere væk, bliver det måske dobbelt svært. Specielt for de der ikke selv har en bil. Men der er jo ofte de dårligst stillede det går ud over.
TÆNK hvad kan vi gøre for at lette livet for de svage, så de ikke bliver mere "syge"


Gæst

#133

2016-03-15 11:35

For at hjælpe børn og unge som har stor behov for hjælp

Gæst

#134

2016-03-15 18:42

Vi har brug for alle ressource indenfor Psykiatrien - ikke mindst for børn og unge. Derfor er det vigtigt at bevare behandlingstilbudene i Esbjerg

Gæst

#135

2016-03-15 18:56

Fordi jeg selv er psykisk syg.

Gæst

#136

2016-03-15 19:39

Psykiatri bliver mere og mere vigtigt i vores verden... Vi har brug for forstærkning og at psykiatrien er tæt på os.

Gæst

#137

2016-03-16 01:20

Fordi jeg synes man svigter både børn/unge og deres forældre i et meget befolkningstæt område. Børn og unge er vores fremtid og de skal hjælpes hurtigst muligt og i nærmiljøet, har du psykiske problemer, er det ikke nogen god ide at skulle rejse langt efter behandling, mange vil slet ikke kunne klare at komme afsted. I håbet om man laver denne tåbelige beslutning om, Annemarie Enevold

Gæst

#138

2016-03-16 12:59

Jeg har et barnebarn som går der så det vil være rigtig træls for hende.

Gæst

#139

2016-03-16 15:30

Fordi politikerne ikke tænker på de brugere der bliver ramt af en lukning.
Afstanden til nærmiljøet betyder rigtigt meget for patienterne, deres familie og netværk. Og så er der brug for Ungdomspsykiatri i Esbjerg.

Gæst

#140

2016-03-16 16:04

Hvorfor lukke noget der fungerer godt og fordi brugere og pårørende for alt for meget transporttid og deraf bliver forældresamarbejdet besværlig gjort

Gæst

#141

2016-03-16 21:25

Fordi det er en vanvittig beslutning. Fordi min datter - som 12-årig - var meget syg og indlagt og kan takke en dygtig børne- og ungdomspsykiatri for, at hun siden har haft et godt liv. Fordi besparelsen vil koste dyrt...

Gæst

#142

2016-03-17 21:04

Jeg tror ikke på at man spare noget på ved en lukning, det gir snarre udgifter andre steder, fordi der skal bruges mere energi på at samle de samme mennesker op andre steder.....

Gæst

#143

2016-03-19 16:02

For at gøre opmærksom på psykisk sygdom, det er jo ikke noget man kan se på folk ligesom en brækket arm og fordi der er hjælp og hente i vores system og der skal være hjælp og støtte til alle som har brug for det.

Gæst

#144

2016-03-20 16:15

Det er meget karakteristisk, at nedskæringer sker overfor de svageste grupper med det erklærede mål at give topskattelettelser til de rigeste i Danmark

Gæst

#145

2016-03-20 23:56

Fordi at jeg synes at det vil være bedre hvis man har flere små steder end få store, og især nu når vi er Danmarks 5 største by, synes jeg der skal være en her


Gæst

#146

2016-03-21 14:37

Det er jo fuldstændig tåbeligt at Danmarks 5. største by ikke kan have en børn- og unge psykiatrisk afdeling. Hvis lokalopsykiatrien ikke kan slå til, kræver det en indlæggelse. Og hvor langt vil man have at forældrene/omsorgspersonerne skal transportere børnene? Til Middelfart eller Vejle?
Hvis politikerne har noget anstændighed og medfølelse overfor de svageste i samfundet, så bevarer de børn- og unge psykiatrisk afdeling i Esbjerg!

Gæst

#147

2016-03-23 05:32

Jeg er overbevist om at en afgørende faktor for succes i behandlingen af sårbare sjæle i alle aldre er at være tæt på sit netværk. Støtte og besøg under indlæggelse og nem adgang til opfølgning og forebyggende behandling må give bedst resultat. Hvis ikke man har et ungdomspsykiatrisk tilbud i Danmarks 5. største by er det et fuldstændigt vanvittigt spild af ressourcer både menneskeligt og økonomisk. Tænk blot på hvor meget tabt arbejdstid forældre vil få ved at skulle bruge timevis på transport og hvad det vil koste i direkte transportudgifter. Værst er dog konsekvensen for de unge der vil stå uden netværk i form af besøg og opbakning fra venner.

Gæst

#148

2016-03-23 08:14

Fordi man beskærer ikke i hjælpen til de syge og de svage. Det er slet ikke vores velfærds samfund værdigt.

Gæst

#149

2016-03-23 11:20

Jeg underskrev denne indsamling! Fordi det er så vigtigt at vi passer på psyken og mange kan inke ude hjælp fra psykiatrien, mig selv inklusiv! Husk hvor vigtigt det er at vi har et sted hvor børn og unge kan få hjælp, når de ikke har andre steder at vende sig til!

Gæst

#150

2016-03-23 14:35

Jeg underskrev fordi det vil være en stor fejltagelse hvis det lukker..