Nej til lukning - børne og unge psykiatri, Esbjerg

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nej til lukning - børne og unge psykiatri, Esbjerg.


Gæst

#101

2016-02-18 09:24

Arbejder selv med unge mennesker.

Gæst

#102

2016-02-18 17:18

Skrev under pga syntes ikke det er iorden at lukke børne og unge psykiatri i Esbjerg.

Gæst

#103

2016-02-19 08:03

....fordi tidlig indsats er vigtig.

Gæst

#104 Re:

2016-02-19 08:08

#79: -  

 Enig. Vi ville slet ikke kunne komme afsted. Bor i Vejen og en turen toget plejer at kunne rummes... men skal der ligge i Aabenraa,  så...det kan vi ikke.


Gæst

#105

2016-02-19 08:17

Jeg støtter op om at vi har et stærkt sundhedsvæsen i Danmark og at vi er nødt til at tage ordentlig hånd om de der har det så svært at deres verden risikerer at bryde sammen.

Vi kan ikke være andet bekendt

Gæst

#106

2016-02-21 11:38

Fordi vi skal passe på hinanden, og psykisk lidelser/ sygdomme er svære at klare både for pårørende og den ramte.

Gæst

#107

2016-02-21 18:58

Ungdompsykiatrien i Esbjerg har hjulpet mig igennem min depression, spiseforstyrrelse, en social angst og ocd.. De er en stor hjælp som man skal sætte pris på! Derfor skal dette sted ikke lukkes

Gæst

#108

2016-02-23 09:50

igen går Regeringen går efter de svageste i landet .. føj !

Gæst

#109

2016-02-23 12:02

Jeg har en søn med en autismediagnose. Han er blevet udredt i Børne- og Unge-psykiatrien i Esbjerg, og han er lige nu i ambulant behandling for sine selvmordstanker og dårlige trivsel. Vi har som forældre også fået forældrevejedning, som har givet os nogle redskaber til at håndtere nogle af hverdagens udfordringer med et autistisk barn. Vi oplever afdelingen og dens personale som yderst kompetent, og jeg tør ikke tænke på, hvad det ville have haft af konsekvenser for vores familie, hvis vi ikke havde Børne- og Unge-psykiatriens tilbud om ambulant hjælp indenfor en geografisk afstand, som kan lade sig gøre i en travl børnefamilies hverdag!

Gæst

#110

2016-02-23 13:26

Arbejder med psykiske sårbare unge til dagligt. De unge er så "dårlige" at de ikke vil formå at transportere sig selv til samtaler / behandlinger. Med dette vil der komme en fødekæde i fremtiden - der kun vil gøre flere skader end gavn. OG endnu en kommentar - hvorfor skal der ENDNU engang foretages besparelser - hvor unge psykiske sårbare kommer i klemme?, sidst var det kontanthjælpsreformen - som medførte krav til de unge mennesker som de ikke er i stand til at kunne honorere. Politikerne vurdere åbenbart at de unge psykisk sårbare kan transportere sig selv til samtaler / behandling der placeringsmæssigt ligger længere væk - end hvor de vil søge job ( hvis de kunne).
Hvem samler de unge op - når nu de henvises til psykiatrisk og ikke formår at fremmøde??


Gæst

#111

2016-02-25 13:03

Jeg underskrev dette, fordi jeg selv har været meget glad for den psykiatriske afdeling i Esbjerg. De har hjulpet mig videre fra en meget deprimeret tilstand til et nu bedre liv og et klart sind.

Gæst

#112

2016-03-02 20:28

Jeg er selv ved at uddanne mig til pædagog i Esbjerg og mener det er et sted vi fortsat har meget brug for. Det forkerte sted man vil spare.

Gæst

#113

2016-03-03 10:20

Det er ikke alle børn i DK som har det godt. Og det skyldes rigtig mange forskellige ting. Men lige meget hvad årsagen er, og hvilken hjælp vores børn har brug for, så bør de ansvarlige politikkere tage deres ansvar alvorligt, og gøre alt hvad der står i deres magt for, at hjælpe disse børn! Jeg ved at der kun er én pose penge, og den rækker ikke til alt. Og et eller andet sted skal der spares. Men børn er afhængige af voksne der tager sig af dem. Og vi skylder vores børn den hjælp de nu måtte have brug for! Jeg var selv i flere år tilknyttet B&U psyk i Esbjerg. Både ambulant og på døgnafsnittet. I dag er jeg voksen. 31 år, og er for ét år siden helt stoppet med, at få hjælp i forbindelse med mine psykiske lidelser. Jeg er idag godt gift, mor til tre skønne børn, og har det idag rigtig godt. Men hvordan ville mit liv mon havde set ud, hvis jeg ikke havde fået den rette hjælp i en tidlig alder, og forholdsvis tæt på min familie?

Gæst

#114

2016-03-04 17:39

kontakten til familie og venner er meget vigtigt under en indlæggelse - en langsom udslusnig er mulig med indlæggelse i nærmiljøet. Forældre kan oftere besøge deres barn. Skolegang og kontakt til venner kan opretholdes. Dagtilbud skal bevares i nærmiljøet, lukkes dette afsnit forsvinder denne mulighed. Fagligt vil megen erfaring, uddannelse og kompetencer som er opbygget gå tabt. Mange arbejdspladser vil forsvinde. Men mest af alt skal disse tilbud bevares for vores unge i nærmiljøet der har brug for psykiatrisk behandling. Det er umenneskeligt hvis dette skal foregå langt væk fra hjemmet.

Gæst

#115

2016-03-04 18:51

Hvis de ikke snød med de høje lønninger og gyldne håndtryk til læger, så var det ikke nødvendig at skære ned....

Gæst

#116

2016-03-08 06:48

Lukning af børne og unge psykiatrien, Esbjerg, vil være endnu en kortsigtet løsning på at spare penge her og nu. I mit virke som Hf-og gymnasielærer møder jeg alt for ofte unge mennesker der har brug for hjælp mere end bare lærer-elev samtale. Det er almindelig logik at ramte unge hverken kan lære nyt stof eller i svære tilfælde endog færdiggøre en ungdomsuddannelse. På den anden side - vi må jo stole på at regnedrengene har haft kuglerammen fremme(!)

Gæst

#117

2016-03-08 12:40

Har selv en datter der har været indlagt flere gange på både børne-&ungepsyk. og på voksenpsyk. INGEN af de afdelinger må lukkes nogen steder i landet!! Der er så meget brug for dem!!!

Gæst

#118

2016-03-08 13:12

Jeg er formand for BEDRE PSYKIATRI i Ringkøbing-Skjern kommune, og synes det er uhyggeligt at der bliver ved at blive skåret i psykiatrien - især for de unge !!!

Gæst

#119

2016-03-08 19:01

Det er vigtigt at vi tager hånd om de psykisk sårbare børn og unge i vores samfund. De er en gruppe der ofte bliver glemt eller overset ...
Kl

#120 hjælp

2016-03-08 19:14

Uundværlig for unge psykisk syge deres eneste sted de kan få hjælp 


Gæst

#121

2016-03-08 19:35

Det er fuldstændig hovedløst at ville lukke B/U psykiatrien og specielt set i lyset af de tiltag f.eks. Esbjerg kommunen har valgt at prioritere som f.eks. kinesiskgranit på en gågade. Til svaret på det er der kun at sige "jamen det er en helt anden afd. i kommunen...og det er jo ikke regionens budget", så er der blot at sige:
Rigtig dårlig prioritering. Rigtig dårligt signal for både Region og kommune!
Mvh. Anette B. Schleicher.

Gæst

#122

2016-03-08 20:08

De, der ligger ned i forvejen, skal ikke trædes yderligere på!

Gæst

#123

2016-03-09 00:23

Da det er vigtig at born og unge kan faa den hjalp og behandlihg de har krav paa. Og der skal ikke lukkes ned nogle stedre, Det er en meget daarlig ide.

M.V.H

Dennis Thygesen


Gæst

#124

2016-03-09 04:25

Jeg arbejder som skole sundhedsplejerske i Vejen. En et. lukning, vil få store konsekvenser for de unge i Vejen Kommune.

Gæst

#125

2016-03-09 13:29

God ide. Håber det lykkedes