Nej til lukning - børne og unge psykiatri, Esbjerg

I forbindelse med at regionsrådet har besluttet, at der skal ske besparelser inden for psykiatriområdet på 25 mio. kr. har sygehusledelsen udarbejdet et omstillingskatalog, hvor der peges på lukning af ungdomspsykiatrisk dag - og døgnafsnit i Esbjerg.

Dette kan få alvorlige konsekvenser for børn og unge, da de for at få behandling andre steder, bliver fjernet fra deres nærmiljø.

Hjælp os med at sætte fokus på vigtigheden af, at bevare er ungdomspsykiatrisk dag - og døgn afsnit i Esbjerg - Danmarks 5. største by.

Der er også oprettet en facebook-side, Nej til lukning af børne -og unge psykiatri, Esbjerg

På denne side vil der løbende komme opslag, opdateringer og events.

Giv os din underskrift og vær' med til at gøre en forskel!


Personalet BUP Esbjerg    Kontakt forfatteren af dette andragende