BevarSVKpåGammelDok

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen BevarSVKpåGammelDok.


Gæst

#76

2015-10-17 13:37

Hvad med et fto af bygningen?

Gæst

#77

2015-10-18 19:21

Fordi det er menningsløst i alle aspekter af ordet - at gøre et velfungerende samlingspunkt til et ydrepunkt.

Gæst

#78

2015-10-18 21:41

Det er en skam at flytte Statens Værksteder fra de smukke lokaler og ødelægge et inspirerende og velfungerende sted.

Gæst

#79

2015-10-18 22:42

The site of Statens Værksteder for Kunst, being in the center Copenhagen, is vital for international artists working there. The museums, archives, galleries and the artist community of center Copenhagen are an important factor to artists coming from abroad. Moving the state workshops out of center Copenhagen would greatly devalue the SVK.

Gæst

#80

2015-10-20 14:30

Fordi værkstederne fungerer udmærket hvor de ligger, det er centralt og praktisk for de fleste. Flytning er unødigt, dyrt og upraktisk.

Gæst

#81

2015-10-20 20:31

Jeg tror slet ikke at værestederne kan bevare livet og miljøet når de flyttes væk. De vil ikke blive brugt ret meget, - og så ender man med at lukke dem. Og det er nok også den u-udtalte hensigt, det kan jo ikke siges højt og officielt. Lusket.

Gæst

#82

2015-10-21 07:21

Fordi det er det er den mest tåbelige ide jeg længe har hørt at flytte special værksteder når brugerne primært er i Kbh

Gæst

#83

2015-10-23 20:02

Fordi det vil fjerne et vigtigt aspekt i undervisningen fra Arkitektur og Design skolerne i København og fordi det ikke giver mening at flytte velfungerende, etablerede og flittigt brugte værksteder langt væk fra brugerne. Så de ikke vil blive brugt, og nok bliver lukket, hvilket måske også er den skjulte hensigt.

Gæst

#84

2015-10-27 13:16

SVK skal ligge tættest på landets centrum for kreativitet og design kultur, med kontakt til den størst mulige brugerflade.

Gæst

#85

2015-10-28 14:50

Jeg mener at det er fuldkommen meningsløs statslige virksomheder.Der er heller likke avet nogle kvalificerede undersøgelser som understøtter om det bliver en gevinst for staten.
Hvis man vil støtte “provinsen“ så skulle man ikke lukke skoler, børnehaver og andre offentlige instancer og sørge for bedre infrastruktur i form af bedre og hyppigere offentlig transport.
Hele ideen med at flytte statslige virksomheder beror på en fix i de, anført af DF hvor Venstre er nødt til at følge med.

Gæst

#86

2015-10-28 14:51

Jeg skriver under fordi det er oplagt at hovedstaden skal rumme denne funktion. Skal en udflytning endelig finde sted, mener jeg det burde være mere markant. Helsingør er både "langt væk" og i denne sammenhæng irriterende tæt på København. Aarhus eller måske Silkeborg kunne være alternativer.

Gæst

#87

2015-10-28 21:18

Fordi det for mig fra provinsen vil være en stor del af gevinsten at jeg med SVK værksteder i hovedstaden ,kan udvide mit netværk og selvfølgelig fordi det er vigtigt med diverse kunst er inden for rækkevidde !

Gæst

#88

2015-10-28 21:26

For at bevare Gl. Dok

Gæst

#89

2015-10-29 07:35

Jeg har selv siddet i tidernes morgen arbejdet på væve værkstedet ved kunstindustri museet, og netop det at skulle tage ind til Kbh. for at arbejde i nærhede af museer og udstillinger gjorde at man aldrig var langt fra både inspiration men også at kunne gå i dybden med teknikker for det var muligt på kort tid at studere andres værker samt få tekniske udfordringer.

Gæst

#90

2015-10-29 13:18

Som billedkunstner under BKF og bruger i flere omgange, opfatter jeg det som hul i hovedet at flytte værkstederne. Der bør istedet oprettes flere. Først forsvandt alle atelierlejlighederne som penthause. Derefter umuliggjordes kunstnernes værkstedsmuligheder i alle de små billige lejligheder. Nu bliver den samlede billedkunstnerstands indsats, for oprettelse og drift af disse værksteder, tilintetgjort af bagstræberiske og oportunistiske politiske hensyn.Hvem skal så ind i disse bygninger? Det kan kun betyde salg til private. Ellers kan det ikke være en besparelse.

Gæst

#91

2015-10-29 18:32

Jeg har læst Anne Mette Larsens brev til ministeren, og jeg er fuldstændig enig med hende. At det netop er en fordel for provinsen, at Statens Værksted ligger i København. At ministeren bør lytte til, hvad eksperterne læs brugerne siger.

Gæst

#92

2015-11-01 14:14

Det skal da bare ligge i vores hovedstad

Gæst

#93

2015-11-10 04:56

Fordi det er en forkert beslutning at flytte GD

Gæst

#94

2015-11-10 08:11

Skriver under fordi jeg misbilliger hjernedøde beslutninger!

Gæst

#95

2015-11-10 17:54

Fordi jeg synes at det helt urimeligt og dyrt at flytte
en så vefungerende institution og jeg finder argumenterne
meget vel formulerede. Jeg har besøgt værkstederne
og oplevet hvor megen glæde og gavn min egen datter
Camilla Berner har haft af Gammel Dok

Gæst

#96

2015-11-11 22:54

Ganske vist synes jeg det er glimrende med udflytning af mangt og meget fra København til resten af landet, men da en stor procentdel af kunstnere bor i eller nær ved København og da det er besværligt og omkostligt at skulle fragte sig fra hovedstads-området til Helsingør mange dag om året og altså dermed en ekstra byrde for mange kunstnere som ofte ikke har for meget at slå om sig med (penge) - da finder jeg idéen kikset.

Gæst

#97

2015-11-12 09:46

Væsentligt at så mange unge kunstnere har mulighed for at benytte Gammeldok. Uden at skulle bruge lang rejse tid.

Gæst

#98

2015-11-17 19:25

fordi jeg gerne vil bevare adgang til at kunne måske en dag komme i betragtning til at tilbringe en periode på værkstedet. Desuden er det vigtigt for kunstnere at opholde sig i tæt på kulturlivet i hovedstaden, hvadenten det er udstillinger, teater eller koncerter. Alt er vigtigt for kreativ process.

Gæst

#99

2015-11-18 11:42

Uvidende politikere, uden sans for at bevare værdierne - har i øjeblikket alt for travlt med at ødelægge ting som er af værdi for borgerne, miljøet og kulturen i Danmark.
Vær med til at fortælle dem, at det ikke er godt nok.
Skriv under

Gæst

#100

2015-11-18 19:12

Værkstedernes placering i hovedstaden er unik for deres funktioner i relation til andre kunsnere og gallerier og kunstlivet som helhed i en storby. iøvrigt er de nuværende værksteder placeret i en fornem gammel bygning i et centralt kvarter i byen. Genetablering vil være ubetalelig og urealistisk.