BevarSVKpåGammelDok

Til aktører i kunstmiljøet og andre interesserede,

Skriv under mod flytningen af Statens Værksteder for Kunst!

Regeringen har besluttet at flytte Statens Værksteder for Kunst fra København til Helsingør. Dette bliver en bekostelig affære og kommer til at ødelægge et fantastisk miljø med specialværksteder hvor kunstnere og designere fra Danmark og udlandet udvikler og udveksler kunstneriske ideer og har mulighed for at få hjælp til at færdiggøre værker som ikke kan realiseres på egne værksteder.

For kunstnerne i hovedstaden betyder dette øgede transportudgifter samt ekstra udgifter til transport af store værker og materialer.

Samtidig bliver kunstnere fra provinsen berøvet muligheden for at opholde sig i københavn og indgå i netværksaktiviteter og kunstmiljø.

Internationalt set er det en forringelse af udvekslingsmuligheder for kunstnere fra hele verden, som gerne vil opholde sig tæt på gallerier, institutioner, producenter og kollegaer i hovedstaden.

Billedkunstnere har i forvejen dårlige økonomiske vilkår og den ekstraudgift som et pendlerkort (1.335 kr pr. måned Kbh.-Helsingør) samt diverse ekstra materiale- og værktransporter til og fra eget værksted, gallerier, udstillingssteder etc. kommer til at betyde, kan forhindre mange i at søge til SVK. Dertil kommer at mange har undervisningsjobs og. lign. som det nu bliver vanskelig at passe sideløbende med et værkstedsforløb.

Formålet med flytningen er at øge beskæftigelsen og kulturmiljøet i provinsen, men SVK har kun 6,5 fuldtidsansatte og brugerne udvælges fra hele landet på baggrund af kunstnerisk kvalitet og ikke fra lokalmiljøet, hvorfor det er svært at få øje på nogen effekt af flytningen. 

Hjælp med at protestere mod flytningen ved at skrive under på at bevare Statens Værksteder for Kunst på Gammel Dok.

Underskrifterne vil blive afleveret i Kulturministeriet.

Med venlig hilsen

Mette Kit Jensen

Billedkunstner