Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!.


Gæst

#1


Fordi jeg selv er en af de mange borgere som desværre er psykisk syg og kæmper for at få råbt Danmark og politikerne op

Gæst

#2


Syge borgere bliver ikke behandlet ordentligt . De er jaget vildt.
Er ikke selv en "sag" men vil gerne støtte dette projekt.

Gæst

#3


Politikerne er grådige og sørger for sig selv mens de sparer på de udsatte. 100.000 kr om måneden, er en minister det værd? Nul Putte, politik skal være et kald, præcis som sygeplejerske var engang.

Gæst

#4


Jeg synes det er et godt initiativ,samt at vi er så mange fordelt i forskellige grupper her på FB.
Skønt at kunne samles et sted,og sige fra. :) For når uret bliver ret,bliver modstand en pligt!

Gæst

#5


Jeg har fået mere end nok ... det sejler og vi har ikke styr på ret meget ... iøvrigt går jeg ind for mere direkte demokrati, hvor folket skal stemme. Vores folketing er ikke gode nok.


Gæst

#6


jeg underskrev fordi jeg har fået nok af systemet som behandler de svage så dårlig at det kun tidligere set under 2. verdenskrig hvor nasisterne også forsøgte at udryde de svage. de brugte bare gas istedet for.

Gæst

#7


Læse om min kamp med systemet (på Engelsk)

https://justicesoldier1972.wordpress.com/

Gæst

#8


Nok er nok ! Jeg er selv blevet kørt rundt i det system, i 6år nu, og de sidste 5år uden nogen form for indtægt, fordi jeg er gift. Jeg har Ehlers Danlos som høre under sjældende diagnoser, og der er ingen behandlings mulighed. Det ender med de tager livet af mig.

Gæst

#9


Hvorfor... DERFOR

Tjek GRUNDLOVENs 56

Gæst

#10


Politikkerne, er ilommen på de ligesindede! de har forladt danskheden til fordel, for internationale karriere, og vil skide på samfundet! DET! Har, en pris!


Gæst

#11


fordi jeg er enig i de ting I skriver og synes, at det er et rigtigt godt initiativ.

Gæst

#12


Simpelthen fordi jeg HAR fået nok, samtidig syntes jeg mange brokker sig men stadig er for passive. Tror der skal action til. Kæmpe stor demo. Eller endnu bedre vælte borgen og indsætte ny regering som man gjorde i Island

Gæst

#13


 

JEG VIL FÅ ASFSKAFFET LÆGEKONSULENTER VED LOVGIVNING !

Jeg har siden 2001 kæmpet en opslidende kamp mod Gladsaxe Kommune, der misbrugte "retningslinjer" for lægekonsulenter ved at bruge ham til at fjerne min hjælp i 3½ år til sagen blev omgjort i Det Sociale Nævn, og fik hjælp tilbage. - Jeg er 100% invalid i forhold til erhvervsevne!
HJEMMESIDE: http://www.benny-g.dk/


Gæst

#14


Som far til 2 børn med handicap, der sammen med min hustru hver dag forsøger at få et liv til at fungere - et liv hvor vi ikke kun kæmper med børnenes problemer, men også kæmper med kommunen for at få bare en lille smule hjælp og støtte.

Gæst

#15


Fordi NOK ER NOK... Politikerne er FULDSTÆNDIG LIGEGLADE med den danske befolknings ve og vel- de tænker kun i penge og tal, ikke i trivsel og medmenneskelighed. F Ø J .

Gæst

#16


Jeg har skrevet under på underskriftindsamlingen, Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!! da jeg er syg med en stressrelateret depression og angst på niende år. (Er endt på kontanthjælp). Har været i et forløb på Reva nord, været i 4 virksomhedspraktikker, samt startet på ny uddannelse som jeg ikke kunne fuldføre pga. mit helbred. For ca. 1 mdr. siden er jeg kommet i et ressource forløb på 1-5 år. Jeg tager medicin for angst og depression og har udover dette migræne, galdesten, et dårligt ben efter trafikuheld, er generet af lyde/støj og lidt tinitus. Jeg forstår ikke, at man som syg ikke kan få lov til at være i fred for jobcenteret i en periode, så kunne det være at der var en mulighed for, at man som menneske kunne få den ro, som der skal til for at få det bedre. Jeg har søgt førtidspension Juni 2015. Afslag. Skal til møde med pensionsnævnet i næste uge.

Gæst

#17


Fordi jeg selv er inde i systemet efter en arbejdsulykke i 2013 og oplever hvordan systemet virker og hvor uværdigt man sommetider bliver behandlet fra kommunens side..

Gæst

#18


Jeg syntes lige denne kan bruges:

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (FN's handicapkonvention)
Præambel
Arbejde og beskæftigelse

1. Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre, hvilket omfatter retten til at kunne tjene til livets ophold ved beskæftigelse, som de selv frit vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for personer med handicap. Deltagerstaterne skal sikre og fremme virkeliggørelsen af retten til arbejde, herunder for personer, der får et handicap i forbindelse med deres beskæftigelse, ved at tage passende skridt, herunder gennem lovgivning, til bl.a.:

a) at forbyde diskrimination på grund af handicap i alle forhold vedrørende alle former for beskæftigelse, herunder betingelser for rekruttering, ansættelse og beskæftigelse, fortsat beskæftigelse, karrieremuligheder og sikre og sunde arbejdsforhold,

b) at beskytte retten for personer med handicap til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår på lige fod med andre, herunder lige muligheder og samme vederlag for arbejde af samme værdi, sikre og sunde arbejdsforhold, herunder beskyttelse mod chikane, samt adgang til oprejsning ved klager,

c) at sikre, at personer med handicap kan udøve deres arbejdstager- og fagforeningsrettigheder på lige fod med andre,

d) at gøre det muligt for personer med handicap at få reel adgang til almindelige tekniske og erhvervsrettede vejledningsordninger, og jobanvisningsordninger og til erhvervsuddannelse og efteruddannelse,

e) at fremme beskæftigelsesmuligheder og karrieremuligheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet samt bistand til at finde, få, fastholde og vende tilbage til beskæftigelse,

f) at fremme mulighederne for selvstændig virksomhed, iværksætteri, udvikling af kooperativer samt etablering af egenvirksomhed,

g) at ansætte personer med handicap i den offentlige sektor,

h) at fremme beskæftigelsen af personer med handicap i den private sektor gennem passende politikker og foranstaltninger, som kan omfatte ordninger med positiv særbehandling, incitamentsordninger og andre foranstaltninger

i) at sikre, at rimelig tilpasning ydes til personer med handicap på arbejdspladsen,

j) at fremme, at personer med handicap får erhvervserfaring på det almindelige arbejdsmarked,

k) at fremme ordninger for erhvervsmæssig og faglig rehabilitering, jobfastholdelse og tilbagevenden til arbejde for personer med handicap.

2. Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap ikke holdes i slaveri eller trældom og på lige fod med andre er beskyttet mod tvangs- eller pligtarbejde.

Artikel 28

Tilstrækkelig levefod og social tryghed

1. Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til en levefod, som er tilstrækkelig for dem selv og deres familie, herunder passende ernæring, beklædning og bolig, og til fortsat forbedring af deres levevilkår, og skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret uden diskrimination på grund af handicap.

2. Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til social tryghed og til at nyde denne ret uden diskrimination på grund af handicap, og skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret, herunder ved foranstaltninger til:

a) at sikre personer med handicap lige adgang til forsyning med rent vand og at sikre adgang til passende tilbud, udstyr og anden bistand til handicap-relaterede behov til en overkommelig pris,

b) at sikre personer med handicap, i særdeleshed kvinder og piger med handicap og ældre med handicap, adgang til ordninger for social tryghed og fattigdomsbekæmpelse,

c) at sikre personer med handicap og deres familie, som lever i fattigdom, adgang til offentlig bistand til handicaprelaterede udgifter, herunder tilstrækkelig uddannelse, rådgivning, økonomisk bistand og aflastende pleje,

d) at sikre personer med handicap adgang til ordninger med offentligt støttede boliger,

e) at sikre personer med handicap lige adgang til alderspensionsydelser og -ordninger.

Gæst

#19


Jeg er selv syg og min mand er som både psykisk og fysisk jagtet vildt i systemet.
Har ment at nok er nok i lang tid

Gæst

#20


Fordi der snakkes meget om at gøre noget mere for de gamle igen, men intet er sket de sidste mange år. Min mor er på plejehjem og sidder i kørestol. Hun har indtil sit 96 år klaret sig selv, selv holdt sit blomsterbed, vasket gjort rent. Men da hun begyndte at lide af lidt svimmelhed, muligvis forårsaget af fejlmedicinering, spurgte vi kommunen, om det var muligt med lidt hjælp til hende. Det blev afslået, og ugen efter faldt hun 3 gange, indlagt på Hjørring Sygehus og udskrevet dagen efter. Men sidste gang hun faldt, fik hun hjerneblødning i begge sider af hjernen. Hun havde ligget i ca 11/2 time i en koldtvandshane løbende på badeværelsesgulvet. Hun blev afhentet af ambulance med udrykning og kørt til sygehusets modtagelse. Her blev hun lagt i en hospitalsseng i hendes våde tøj. 2 timer senere opdagede en af vi pårørende, at hun lå i hendes våde tøj. Direkte henvendt til sygehusets personale, for at få en forklaring sagde man, at det måtte vi meget undskylde!!! Nu var klokken blevet 12.00 og min mor, som var stået op omkring kl 06.00 om morgenen, havde stadig ikke fået noget at spise. Nu henvendte vi os igen til personalet og fik at vide, at det måtte vi sandelig undskylde!!!!

Gæst

#21


Tak for initiativet. Håber tiltaget også kommer til at berøre borgernes manglende rettigheder ift når de vil tage deres sag for en domstol. I dag er man stavnsbundet til Ankestyrelsen som ikke uden grund kaldes for blåstemplingscentralen. Kunne borgeren blot stole på en uvildig sagsbehandling der har det ikke et problem, at det snart er eneste mulighed. Men sådan virker det desværre ikke til at fungere.

Gæst

#22


Jeg har med gru! fulgt den politiske udvikling i dk.Landet er ikke længere i besiddelse, af et demokrati! Politikkerne er gået i selvsving! og er europæere! det eneste der er i hovedet på dem, er at få internationale poster, derfor skiddser de i egen rede! Så forsvind, Vi har ikke behov for jeres LØGNE!

Gæst

#23


Jeg er selv syg i systemet og oplever det hele på egen krop.

Gæst

#24


Min kæreste er syg og vi kæmper en brav kamp med systemet, bare for at få økonomien til at hænge sammen, fordi hun er fastholdt på kontanthjælp endnu på 5 år.

Gæst

#25


fordi jeg har fået mere end nok af den vej det går i Danmark