Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!.


Gæst

#51

2015-07-31 15:01

Jeg er mor til Marcel med cp. Det er en kamp at har et handicapbarn, men det er ekstra hordt at kæmpe med kommunen/systemet

Gæst

#52

2015-07-31 15:03

Fordi jeg alt for godt kender til hvordan man behandler de svage, syge og ældre i dagens Danmark


Gæst

#53

2015-07-31 15:25

Fordi jeg er enig.

Gæst

#54

2015-07-31 15:47

Jeg har oplevet god behandling i det offentlige men også som var man slet ikke et andet end noget der stod i vejen. Jeg har oplevet folk i velfærdssystemet igennem årene, hvor jeg har været målløs over at de havde arbejde der. I min skole lært om New Public Magagement, en udvikling i det offentlige der fuldstændigt tager mennesker ud af regnestykket! Effektivisering, resultater!

Gæst

#55

2015-07-31 17:27

Fordi at nu er det nok. Vi bliver nødt til at råbe op. Og højt hvis der skal laves om på noget.

Gæst

#56

2015-07-31 17:49

alm. sund fornuft..........

Gæst

#57

2015-07-31 19:08

Det er på tide at der sker en holdningsændring i samfundet og at der kommer større fokus på de vanskeligheder mange møder i kontakten med det offentlige. Den menneskelige klapjagt på udsatte mennesker er umenneskelig.

Gæst

#58

2015-07-31 21:02

Fordi hvis vi ikke samler os og bliver til 1 stemme ,bliver vi rendt over ende.......

Gæst

#59

2015-07-31 23:30

Som alvorlig syg i dette land -er man uden rettigheder .. Hr og Fru Jensen vil tro det er løgn,men man har ikke en hunds ret- lægers udtalelser tages ikke alvorligt- og man må gå fra hus og hjem.. Et sort kapitel i danmarkshistorien-på højde med tilstande som i middelalderen...

Gæst

#60

2015-07-31 23:42

Fordi det ikke kan være rigtigt, at vi som arbejder og betaler skat, skal se den danske stat begå underslæb af de midler, som retteligtbør tilfalde dem som har behovet for hjælp.

Gæst

#61

2015-08-01 01:57

Fordi jeg er enig.

Gæst

#62

2015-08-01 02:29

kør på, ikke give op, på tide de får en på hattten

Førtidspensionist.

#63

2015-08-01 08:18

Fordi man som syg bliver nedværdiget, ikke troet på og slet ikke får hjælp af nogen. Vores børn er så pressede af arb og deres børn at de ikke kan få tid til at hjælpe deres gamle forældre endsige besøge dem jeg er bange utryk og har fået angst. 


Gæst

#64

2015-08-01 08:53

Nu er nok nok!!
Mennesket i centrum igen i stedet for økonomi

Gæst

#65

2015-08-01 09:15

Fordi det er nok det der foregår når man er syg idette land.

Gæst

#66

2015-08-01 09:37

Fordi nok er nok og har været det alt for længe.
De sidder på flæsket og får særbehandling hvis de bliver syge og får store fede pensioner, deres børn får pension.


Gæst

#67

2015-08-01 10:05

Det er vigtig med debat om hvor ringe syge og svage mennesker i DK har det, og jeg råbte gerne højt hvis jeg havde overskudet til det

Gæst

#68

2015-08-01 11:51

Fordi jeg selv er en af de syge borgere i Danmark der kæmper for at blive retfærdigt og værdigt behandlet!!

- vi nedgøres, ydmyges og behandles uanstændigt!

Jeg er en af dem med lille arbejdsevne -3 timer pr. Uge- men jeg vil SÅ gerne bidrage med det jeg magter. Jeg har flere uddannelser jeg kan trække på og jeg vil gerne yde mit tilbage til samfundet, men kommunen spænder konstant ben for det.
Trods læger og rehabiliteringsteams er enige med mig så stejler kommunen.
Det burde ik være muligt at kommunen sidder med så meget magt at de ka tilsidesætte speciallæger og andre fagfolks biden og kompetencer.
Mette Valentin
Underskriftindsamleren

#69

2015-08-01 18:21

Tusind tak for alle jeres tilkendegivelser og jeres støtte.

Det her er ikke min - men vores - allesammens kamp! Kun sammen kan vi gøre det. Kun hvis vi står sammen og viser vores magthavere - at nu er nok nok  nu siger folket stop!

Husk at gå ind på vores FB grupe og bliv aktiv i vores arrangementer og tiltag for at råbe politikerne op!

https://www.facebook.com/groups/Nuernoknoknusigerfolketstop/


Gæst

#70

2015-08-01 20:22

Fordi der sker uretfærdighed i vores samfund,det er ved at udvikle sig til en rig og fattig forskelsland

Gæst

#71

2015-08-01 21:39

vi kommer jo længere og længere væk fra det medmenneskelige ...kontrol og indoktrinering skaber splid, stress og angst.

Gæst

#72

2015-08-01 21:40

Min søster er lammet i højre side. Hun fik 2 hjerneblødninger med et par timers mellemrum. Hun bliver jaget rundt af en bedrevidende sagsbehandler. Endvidere har jeg en veninde, der er slidt op, efter 40 år som frisør. Hun har stærke smerter og kan næsten ikke bruge sine arme. Flere operationer har ikke hjulpet. Men måske, hvis man skiftede lægerne ud med de dygtige og bedrevidende sagsbehandlere, at flere meget hurtigere vil blive raske.

Gæst

#73

2015-08-01 21:42

Fordi det er faktisk NOK

Gæst

#74

2015-08-01 21:48

Fordi jeg føler at Danmark er blevet et iskoldt land, og her er det ikke vejret jeg tænker på !! Pas dit arbejde. Yd til samfundet , til du er nedslidt, og når det sker, må du sejle din egen sø. . Omsorg? Næhh du, det var i gamle dage. Føj. Det er skræmmende, og utroligt, at det ikke kan gøres bedre, i vores lille rige land.

Gæst

#75

2015-08-01 22:21

fordi jeg selv har været alvorligt syg og har følt mig som en kriminel da jeg blev syg