Nu er nok, nok - Nu siger folket stop!!!

Folket samler sig i stadigt voksende partipolitisk uafhængig protestgruppe, på Facebook!!!

Tirsdag 28. juli 2015 var dagen, hvor den berømte dråbe som får bægeret til at flyde over, faldt for Mette Valentin, som er tidligere politiker og nu arbejder som privat socialrådgiver, støtte og coach for klemte borgere i det danske system.

Flere møder og samtaler over dagen og aftenen slog det berømte søm helt i bund. Nu var nok nok!

Det skulle vise sig at RIGTIGT mange, havde det ligesom hun selv. Nu er nok, nok!!!

Hun oprettede tirsdag aften, gruppen ”Nu er nok, nok – Nu siger folket stop” på Facebook –  som på rekordtid, fik uventet stor opbakning og allerede torsdag kl 14 rundede gruppen 500 medlemmer! Fredag aften rundede gruppen 1200 medlemmer.

Gruppen beskriver selv deres formål sådan her:

Velkommen til folkets opråb: Nu er nok, nok!!!

Udsatte, syge, handicappede, børn og ældre behandles alt for ofte, på en måde som er under al kritik, i mødet med vores velfærdssamfund! Nu er nok, nok!!!

Retssikkerheden sejler, rettigheder tilsidesættes og borgere oplever at blive decideret umenneskeligt behandlet!

Deformeringen af vores velfærdssamfund er - som vi ser - desværre nået langt. Stadigt flere udsatte, syge, ledige og handicappede oplever at blive syge, fattige og at deres problemer vokser i styrke i kontakten med velfærdssystemet - frem for det som er meningen, at afhjælpe dem..

Først og fremmest må og skal vi stå sammen - syge som raske - ramte som pårørende og andre som ser og oplever dette - politikere, fagfolk mm - Vi skal holde fast i et klart fælles mål:

Retssikkerhed, rettigheder og individuel helhedsorienteret fagligt funderet, professionel behandling og tilgang til borgerne i vores velfærdssystem.

Det burde selvfølgeligt slet ikke være noget, der var behov for at kæmpe for. Men det er der. Derfor dette initiativ. For alle os som nu har fået nok.

Nu mobiliserer vi. Hvor der er vilje er der vej. Vi kan godt!

Tak fordi du støtter VORES - folkets projekt.

Sammen kan vi gøre det. Så lad os gøre det klart for vores magthavere at de SKAL gøre noget - for NU har folket fået nok!!! 

Mette Valentin (stifter)

NB: Gruppen er partipolitisk uafhængig  og støtter ikke bestemte grupper eller partier frem for andre - her handler det om at stå sammen så vi kan få råbt magthaverne op! Der indkaldes til pressemøde medio august, hvor styregruppen forventer at være klar med en bæredygtig plan for den landsdækkende demonstration

Der er vedhæftet underskriftsindsamling til udprint - de udfyldte eksemplarer sendes til: Mette Valentin - Email: Hjerterummet@outlook.dk