Folkevalg om politikerpension

Det er ikke retfærdigt at politikerne på christiansborg kan side og bestemmer deres egen pensionsordning, når vi andre er pålagt forhøjede pensionsalder og "lav" pension i forhold til dem.
Derfor mener jeg, at vi skal have deres pension til afstemning!

Vi skal stemme om, at de skal have samme pensionsvilkår som os andre!
De er ikke vigtigerer end alle os andre i samfundet, derfor skal de have samme vilkår som resten af Danmark!

Skriv under hvis du også mener det.

Info om politiker/folketingspension:

Folketingspension

Folketingsmedlemmer er berettiget til pension, når de i én eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år.

Personer, som er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, kan få udbetalt folketingspension optjent inden den 1. juli 2012, når de fylder 60 år. Folketingspension optjent efter den 1. juli 2012 kan først udbetales, når medlemmet opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn.

Personer, som er valgt ind efter den 1. juli 2007, får folketingpension, når de opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn. Ingen får dog folketingspension, så længe de modtager grundvederlag eller eftervederlag.

Den højeste pension opnås efter 20 års medlemstid og udgør for forhenværende medlemmer, der har været medlem af Folketinget helt eller delvist efter 1. januar 2000 eller senere, 28.917,38 kr. om måneden.

Kilde: http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/4Medlemmernes_vilkaar/Vederlag_og_pension.aspx 

Ministerpension

Pensionen for 1 års funktionstid udgør med satser pr. 1. april 2013 86.247,29 kr. årligt indtil folkepensionsalderen og derefter 75.985,93 kr. årligt. Pensionen for 2 års funktionstid udgør 134.162,45 kr. årligt indtil folkepensionsalderen og derefter 118.200,34 kr. årligt. For 8 års funktionstid udgør pensionen 317.182,29 kr. årligt indtil folkepensionsalderen og derefter 274.996,72 kr.

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/ufo/spm/1/svar/1116599/1341261.pdf 

 

Info om folkepension:

Folkepensionens grundbeløb udgør årligt 70.896 kroner om året eller 5.908 kronerpr. måned.

Der foretages fratræk med 30% af din arbejdsindtægt der er over 301.200 kroner pr. år.

Andre indtægter eller formue har ingen indflydelse på beregning af dit grundbeløb.

Grundbeløbet bortfalder ved en lønindtægt på cirka 510.000 kroner.

Kilde:http://www.fagligsenior.dk/Folkepension-grundbel%C3%B8b-2035.aspx 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Simon Mortensen tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook