Sidste Underskrevne Underskriftindsamlinger

PLATANVEJ - en grøn og sikker vej til mennesker, bus og metro

Et flertal i By- og miljøudvalget på Frederiksberg Rådhus, har den 28. oktober besluttet at åbne Platanvej op for gennemkørende bil- og bustrafik og valgt scenarie 4. For at citere kommunens egne rådgivere Gehl Architects, betyder scenarie 4 følgende: ’Fortovene bliver smallere end i dag, hvilket giver sparsom plads for fodgængere, og antallet af fodgængere forventes samtidig at øges med åbningen af metroen. Ingen plads til ophold eller cykelparkering på gaden. Gaden vil opleves som meget bildom

Oprettet: 2019-11-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 112 110

Vis politikkerne i kommunen og Region Sjælland at vi kæmper imod lukning af busrute 120 mellem Køge - Karlslunde

Region Sjælland skal spare penge hvilket betyder lukning af rute 120 mellem Køge - Karlslunde som er eneste bus der kører på denne rute. Hvis regionen ikke vil betale må kommunerne ind og tage over på dette, så de berørte områder ikke ender som landzone hvor beboere uden bil ikke har mulighed for transport! Vis din støtte! 

Oprettet: 2018-10-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 390 384

Ja til forskning i alternativ behandling. Ja til RAB-certificeringen.

I 2004 indførte man I Danmark RAB(Registreret Alternativ Behandler)-ordningen. Formålet var at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfyldte en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere fik en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene blev fastsat af den forening, som den alternative behandler var registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. blev

Oprettet: 2019-10-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1070 1066

Det skal være frivilligt at betale til det danske kongehus

Danmark er jo et demokratisk land, og det vil klæde demokratiet, at vi danskere får mulighed for at slippe for at betale til det danske kongehus. Vi er en del mennesker, som er trætte af, at vi er tvunget til at en del af vores skattepenge skal gå til kongehuset. Der bliver rask væk skåret i bevillinger til de gamle, børnene, handicappede, psykiatrien, sygehusene i det hele taget m.m., men kongehuset kan blive ved med at bruge løs af vore skattepenge. Dronningens måde at være ligeglad med miljøe

Oprettet: 2016-03-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 225 221

Lad pavillonen i Teglværkshavnen forblive offentlig!

Lad pavillonen i Teglværkshavnen forblive offentlig!I Københavns kommune er reakreative områder normalt hellige - alle borgere har fri adgang til parker og vand. På Teglholmen ser vi nu det særsyn, at Københavns Kommune har bøjet sig for TDCs`Pensionkasses mangeårige pres på kommunen for at få omgjort offentlige arealer til arealer alene til brug for TDC’s Pensionskasse. Det er lykkedes TDC's Pensionskasse ved på 10'ende år at sidde med hænderne foldet over brystet, således at kommunen i sine fo

Oprettet: 2018-03-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 667 661

Lad A-Iceberg leve og rejse retur til Italien!!

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE A-ICEBERG HJEM TIL ITALIEN - SKRIV UNDER OG DEL DEL DEL Hundeloven har igen ramt helt skævt. Denne gang er en ung arbejdsom italiener Giuseppe Perna kommet i klemme i vores absurde raceforbud. Han er EU statsborger og kom her til landet for at arbejde på en italiensk restaurant for en periode, sammen med sin italienske kæreste. Han havde en dejlig hund i sit hjem i Avellino Campania i nærheden af Napoli ved navn a-iceberg, som han arbejdede hårdt på at få råd til at bringe

Oprettet: 2017-06-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 9707 7317

Bak op om Haandvaerkerhøjskolen i Haslev med din underskrift

Denne underskriftsindsamling på ”Skrivunder.net” er et supplement til den igangværende indsamling af underskrifter på blanketter FORLÆNGET indtil den 12. januar 2020. Den digitale underskriftsmulighed skal gøre det let for dig at underskrive, hvis du ikke møder en af initiativtagerne med en blanket. Underskriftindsamlingen er en Opfordring til byrådet om at stoppe arbejdet med planerne*) om boliger på Haandværkerhøjskolen i Haslev (*Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85) Vi mener, at Haa

Oprettet: 2019-12-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 411 401

Stop lukning af P8 Jazz

Kære alle jazzelskere og andre med hang til musik med jazz på Lad os stå sammen i kampen om, at stoppe nedlægning af P8 jazz, i forhold til DR´s store spareplaner. P8 Jazz er for alle jazzelskere og andre musikelskere med hang til musik med jazz på. De finurliges musikhjørne, hvor viden, filosofi, litteratur og forskellige gæster bliver krydret med jazz og meninger. Det er netop en af berigelserne ved DR, at der er musik for enhver smag.  Lad P8 Jazz leve. Lad P8 Jazz bestå og gå fri af sparekni

Oprettet: 2018-09-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 67 65

Nej Til Sydlig Omvej på Stevns

Giv din mening til kende - Stop den Sydlige Omfartsvej på Stevns. Den Planlagte omfartsvej løser ikke problemet: Sig nej til meningsløs infrastruktur der ødelægger bevaringsværdig natur men kun flytter 2600 ud af 19.000 biler. Faktisk vil den foreslåede Sydlige linjeføring blot betyde ekstra omvej og omkostning for trafikken fra vækstområderne på Stevns herunder både Hårlev som nu har 14 km til Køge og med den Sydlige linjeføring får ca 22 km og Strøby (for hvem vejen bliver helt ubrugelig med e

Oprettet: 2015-03-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 80 80

Nej tak, til 7 etages højhus på Nordmolen i Hundested

Jeg skriver hermed under på at jeg er modstander af at der bygges et 7 etages højhus på Nordmolen, samt at jeg max kan acceptere 2 etages bebyggelse på Nordmolen. 

Oprettet: 2016-04-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 301 299

Kronisk syge Retfærdig Førtidspension Nu.

Kronisk syge Retfærdig  Førtidspension Nu Nu er det nok - Folket har sagt Stop.    Stop Kommuners mulighed for at underkende Læger, Speciallæger samt Psykologers anbefaling om sygdomsbetinget førtidspension.    Er du enig i, at vi bør stoppe kommunernes mulighed for at nægte personer deres mulighed for at opnå en sygdomsbetinget førtidspension, når lægers (speciallæger og psykologer m.fl.) faglige vurdering ellers understøtter en sådan afgørelse ?    Vil DU som læge, speciallæge eller psykolog v

Oprettet: 2016-08-01

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 43 42Facebook