Mest populære underskriftsindsamlinger i 2019 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Automatisk organdonor fra man fylder 18 år!

SKRIV UNDER... Hvis du også mener, at man automatisk bør være organdonor, når man fylder 18 år. Det redder liv. FAKTA 92% af danskerne går ind for Organdonation. Men kun 22% af danskerne har taget stilling til organdonation. Hver 9. dag dør én dansker på ventelisten til et nyt organ! Et STORT flertal af danskerne mener, at vi også bør indføre automatisk organdonation i Danmark.  23 lande i Europa har allerede indført automatisk organdonation. Senest har man indført automatisk organdonation i Wa

Oprettet: 2015-07-09 Statistik

Flere institutionspladser i Beder-Malling

Det er en stor udfordring, at der er massiv mangel på institutionspladser for 0-6 år i Beder-Malling. Flere og flere forældre oplever, der ikke kan tilbydes pasning af deres børn i nærområdet, hvilket presser familier økonomisk og personligt, da arbejds- og familieliv er svære at forene.  Familier pålægges ekstra transportudgifter ved pasning udenfor Beder-Malling. Derudover bliver mange familier tidspresset ved at nå at aflevere/hente, når eget arbejde også skal passes inkl. transport, som endd

Oprettet: 2019-01-31 Statistik

TILHÆNGERE AF FORSAMLINGSHUSET “ZONE”

Etablerering af forsamlingshus, Bækgårdsvej 14, 4140 Borup. Forsamlingshuset vil blive drevet under ordnede og hensyntagende foranstaltninger, ligesom alle andre forsamlingshuse i Køge kommune.  Lokalet kan bruges til eks. diverse familiearrangementer, kurser, foredrag, banko, loppemarkeder, kulturelle indslag, osv. Forslag til Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/C8119FF5-

Oprettet: 2019-06-22 Statistik

STOP MEDIERNES KRIG MOD RUMÆNERNE!

Nu stopper festen! Der bor ca. 30.000 mennesker med rumænsk baggrund i Danmark. De fleste taler dansk, studerer eller arbejder. Der findes også et par forfattere, translatører og forskere mellem dem. Den danske mediebranche har gang på gang stillet både de herboende rumænere og deres land i et meget negativ lys. Senest med romaprogrammet på DR 1, hvor der bliver fortalt en historie om en mindretal fra et ukendt landsby i Rumænien. Men IKKE om rumænere, selvom journalisten får det til at se sådan

Oprettet: 2019-10-21 Statistik

støt udvist pakistans familie fra jelling, i ikke at blive sendt hjem efter 9 år i DK

Skriv under her for at støtte op om sagen så vi kan få Sohail og hans familie til at blive i Danmark.

Oprettet: 2019-08-23 Statistik

Udendørs Skatepark i Slagelse.

Slagelse er en by med plads til alle og byen tilbyder muligheder for næsten enhver sportsgren men dog er skatescene glemt i billedet. Rigtig mange mindre byer rundt omkring får anlagt flotte og professionelle udendørs skateparker hvor børn, unge og voksne kan dyrke deres sport men Slagelse som ellers har rigtig mange brugere der køre på enten løbehjul, skateboard, rulleskøjter og endda BMX, har ikke en ordentlig udendørspark hvor man kan køre.  Vi mangler bestemt en ordenlig betonpark i byen og

Oprettet: 2019-07-19 Statistik

Nedlæg landets familie afdelinger, til fordel for en ny uafhængelig instans.

Den er HELT gal i Danmark!!!! Flere og flere børn bliver tvangs fjernet, og bort adopteret ved tvang.Alt for stor en procent del, af de sager der kører igennem systemet, bliver der lavet store fejl ved.Ting bliver ikke undersøgt som loven foreskriver, bliver ingen lov pligtige undersøgelser sat i gang mere.Flere og flere kommuner går egen vej, fordi der intet bliver gjordt fra folketingets side af.Sagsbehandlere har personlige holdninger, går uden om loven, uden omtanke på de familier de ødelægg

Oprettet: 2019-03-06 Statistik

Bevar busforbindelse til Kyndby Huse

Kyndby Huse beder om hjælp til at sige; Tak, men nej tak Ifølge skitseforslaget til trafikbestilling 2020, vil den store politiske pen fjerne busforbindelsen til Kyndby Huse. (https://www.frederikssund.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/teknisk-udvalg/referat-2018-12-05/1573946) Det vil ske som følge af et forslag om at ændre busforbindelsen således, at man mod at nedlægge Kyndby Huse/Kyndbyværket og med en merudgift på 500.000kr vil ensarte ruten med flere afgange, hvor bussen kører helt til F

Oprettet: 2019-01-26 Statistik

Giv os vores læge "Stig Gerdes" tilbage

Skriv under: hvis du mener ,at det er på tide at Vi støtter af Stig Gerdes og facebook gruppen Giv os vores læge" Stig Gerdes" tilbage får svar fra Sundhedsministren Ellen Trane Nørby mfl på det åbne brev som er sendt/offentligt gjort...  http://m.fredericia.lokalavisen.dk/minister-vil-ikke-kommentere-paa-stig-gerdes-kritik-/Lokale-nyheder/20170207/artikler/702149971/2023

Oprettet: 2017-02-08 Statistik

Nej til forringelse af klippekortordning i Glostrup Kommune

Onsdag den 11. december kl. 18 vil Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtage at Glostrups svageste ældre skal nøjes med 12 timers ekstra valgfri hjemmehjælp.Det er et fald fra de nuværende 26 timer om året og en forringelse på mere end 50% på det, der kaldes klippekortordningen for vores svageste ældre. Besparelsen for kommunen er på beskedne 100.000 kr. per år. Disse kunne f.eks. findes ved at begrænse rejser for kommunens politikere til diverse landsmøder.Hvis du også synes, at de

Oprettet: 2019-11-25 Statistik

DET NYE NØRREPORT ÅRHUS

Med min undersskift tilslutter jeg mig følgende visoner/ høringssvar til Århus kommune vedr. Udiklingsplan Nørrreport:    

Oprettet: 2019-04-19 Statistik

Legaliser hash i Danmark!

I dag er det ulovligt at besidde, dyrke, sælge og indtage cannabis i Danmark. Er du ligesom os uenig i det, så skriv under! Vi mener at fordelene ved en legalisering er så store, at det er den eneste vej frem. Derfor har vi valgt at lave denne underskriftindsamling, så vi kan få sat fokus på emnet, og få legaliseret cannabis i Danmark! Find os på Facebook: http://www.facebook.com/legaliserhash På nuværende tidspunkt går 53 procent af den danske befolkning, ind for en legalisering af cannabis, me

Oprettet: 2012-12-08 Statistik

Bedre faciliteter til vækstlagsscenekunsten i Aarhus!

Bedre faciliteter til vækstlagsscenekunsten i Aarhus! Det aarhusianske scenekunstneriske vækstlag er præget af stor arbejdsomhed og skaberkraft. Vækstlaget er dog stærkt truet af, at der på nuværende tidspunkt ikke findes velegnede faciliteter til vækstlagsaktørernes virke - og at meget af vækstlagets potentiale derfor går til spilde.  I kampen for bedre vilkår for vækstlagsscenekunsten har vi brug for din underskrift! Ved at skrive under på denne underskriftsindsamling hjælper du os bl.a. med

Oprettet: 2019-11-20 Statistik

Opfordring til DR om at genoptage TV-programmerne: "Jersild minus spin" og "Jersild om Trump".

Som opfølgning på medieaftalen for 2019-2023 har kulturministeren og DR indgået en ny public servicekontrakt for DR for 2019-2023. Med den nye kontrakt er DR´s public service-opgaver blevet fastlagt for de næste fem år. Et af public service-kontraktens hovedpunkter er kerne public service-indhold: ”DR skal prioritere og styrke DR´s kvalitetsindhold inden for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, folkeoplysning og læring samt den regionale dækning”.     På denne baggrund er det helt malpla

Oprettet: 2019-01-03 Statistik

Stop Racismen I Vores Danmark

Undertegnede personkreds vil hermed anmelde Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs for at overtræde straffeloven § 266 b som lyder som følger: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens

Oprettet: 2018-09-08 Statistik

Er du mod højhuse i Maribo? Skriv under her!

Kære medborger, Lolland Kommune vil bygge højhuse ved Sundhedscentret, Søndre Boulevard, Maribo. De tænkte bygninger vil være hhv. 27, 24 og 21 m. høje. De eksisterende bygninger ved sundhedscentret er 12 og 15 m. Hvis du har set modeltegningen i medierne, vil de nye højhuse altså blive væsentligt højere/større end det fremlægges på reklamen. Du kan sende din mening, eller anden ide til området, til e-mail planerogkort@lolland.dk senest d. 4. Februar 2020. Er du uenig i kommunens planer om højhu

Oprettet: 2019-12-11 Statistik

Cykelsti til Randers

Vi ønsker sikkerhed for cykelisterneBedre muligheder for at komme til og fra RandersTuristvenligUdnytte faciliteterne langs fjordenSikkert for børn og unge, frem og tilbage til Randers

Oprettet: 2019-04-15 Statistik

Bevar Dannelunde institutionerne!

Skolens, SFO’ens og Børnehavens eksistens er truet!Det vil være en sand katastrofe, hvis lokalsamfundet ikke mere kan huse institutioner tilvores børn - det vil skamfere hele lokalområdets identitet og sammenhængskraft og sætte udviklingen helt tilbage. Hvis du derfor vil støtte en modstand mod dette mulige overgreb, såsæt din underskrift herunder - vi må nu gøre alt vi kan, for at det ikke bliver en realitet.

Oprettet: 2019-03-11 Statistik

Sikre de danske ulve og vores fremtidige natur.

Hjælp de danske ulve til, at den habitats beskyttelse og totalt fredning. Fra EU som vi selv har været med til, at underskrive bliver overholdt. Også og især fra politisk side.   Hele ulvedebatten i Danmark har opnået uhørte dimensioner. Og bliver mere og mere usaglig og rabiat. Og visse dele af de danske medier ,er stærkt medvirkende, til denne yderligt gående holdning. Gennem usaglig propaganda. Til befolkningen. Vil DU være med til, at sikre de danske ulve. Og stille direkte KRAV til, at vore

Oprettet: 2019-01-25 Statistik

Den nye daginstitution i Langå skal have optimale fysiske og pædagogiske rammer.

Vi ønsker at Arbejdsgruppen inddrages i beslutningen om hvilket skitseforslag, der sendes i udbud, således vi sikrer, at de fysiske og pædagogiske rammer er optimale for den nye institution i Langå.  Vi er bekymrede for, at det skitseforslag der netop er godkendt til udbud ikke er det, som Arbejdsgruppen tidligere har anbefalet, særligt ift. prioriteringen af birum.  

Oprettet: 2019-06-03 Statistik