Flere institutionspladser i Beder-Malling

Det er en stor udfordring, at der er massiv mangel på institutionspladser for 0-6 år i Beder-Malling. Flere og flere forældre oplever, der ikke kan tilbydes pasning af deres børn i nærområdet, hvilket presser familier økonomisk og personligt, da arbejds- og familieliv er svære at forene.  Familier pålægges ekstra transportudgifter ved pasning udenfor Beder-Malling. Derudover bliver mange familier tidspresset ved at nå at aflevere/hente, når eget arbejde også skal passes inkl. transport, som endda kan være i stik modsatte retning, end den pasningsmulighed, de kan tilbydes.  

Forældre i Beder-Malling har netop valgt at bosætte sig i et lokalsamfund, hvor ens børn  kan skabe realationer fra institutionspasning og videre til skoletiden - hvor tryghed og nærhed er i højsæde. 

Dette skabes IKKE ved, at børnene tilbydes pasning i Højbjerg eller andet sted indenfor Oddervej-distriktet. 

Udbuddet af institutionspladser har ikke fulgt byudviklingen, hvilket nu har fået store konsekvenser for mange børnefamilier i området, som ikke kan få pasning til deres børn inden deres orlov udløber. 

Kan det være rigtigt, at forældre skal tage selvbetalt orlov for at passe deres børn i et samfund, hvor fokus er; Alle der kan arbejde skal arbejde!?!

Dette er et opråb til Aarhus kommune om at sørge for at institutionspladser følger med den byudvikling, som kommunen selv har igangsat. Der må og skal oprettes flere institutionspladser i Beder-Malling hurtigst muligt!


Mette Reeberg Delfs / Malene Kira Brandt    Kontakt forfatteren af dette andragende
Facebook