Stop Racismen I Vores Danmark

Undertegnede personkreds vil hermed anmelde Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs for at overtræde straffeloven § 266 b som lyder som følger:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed."

Rasmus Paludan demonstrerer rundt omkring i landet i de såkaldte Ghetto områder, hvor han filmer sig selv og ligger det ud på youtube. På videoerne fremgår det, at han kalder muslimer for bøsser, pædofile, homoer og kalder boligområderne de bor i for taberland og meget mere i samme boldgade.

Vi mener at hans demonstrationer udelukkende er sat i værk for at skabe en stemning mod den del af befolkningen som ikke er etniske danskere. Således er han citeret for at alle som ikke har en vestlig baggrund skal sendes ud af landet.

Vi mener hans demonstrationer er en hån og dybt nedværdigende af specifikke udenlandske befolkningsgrupper.
Vi ser gerne at han bliver efterforsket og straffet jævnfør ovennævnte lov.


Stop Racismen I Vores Danmark