Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Kabelplus klager i Ishøj

Problemer efter Kabelplus' overtagelse af driften på Ishøj Kommune fællesantenne Er du en af de mange som er ramt af problemer på TV og/eller bredbånd efter Kabelplus' overtagelse af driften af Ishøj fællesantenne den 1. juni? -Føler du heller ikke at du har fået den vare du har betalt for? -Har du ventet i timevis i kø i butikken eller på telefonen, eller i dagevis på en lovet tekniker?-Oplever du pixeleringer eller manglende kanaler? (husk at kun kunder som havde fuldpakken hos Yousee, har ful

Oprettet: 2017-06-19 Statistik

Bevar Busrute 69 (Skjern - Nr. Nebel)

Million-besparelser i Region Midtjylland er skyld i, at Regionen ønsker at lukke 17 busruter heraf halvdelen af afgangene på busrute 69 (Skjern-Tarm-Lønborg-Vostrup-Hemmet-Bork-Nr.Nebel) Det vil utvivlsomt få store konsekvenser for de lokale.  Busruten er livsnerven i lokalområdet for rigtigt mange børn og unge samt andre borgere som benytter ruten til uddannelse, job, fritidsaktiviteter og generelt til at få hverdagen til at hænge sammen.  Ruten er ligeledes forbindelsesled med den øvrige kolle

Oprettet: 2017-08-11 Statistik

Bevar udskolingen på Rostgårdsvej

Det er ikke for sent, men det er nu at politikerne skal få øjnene op for, at de er ved at begå en stor fejl. Det vil vi: Bevare Rostgårdsvej – en af kommunens største succeser på skoleområdet I første omgang få politikerne til stoppe / udskyde beslutningen på byrådsmødet d. 30. oktober Inddrage forældre og elever i beslutningen, herunder bl.a. at skabe åbenhed om hvad der ligger til grund for beslutningen i form af renoveringsrapporter og materiale om hvad det egentlig er, der etableres i stedet

Oprettet: 2017-10-11 Statistik

Kultur i Charlottenlund Slotspark

  Undertegnede ønsker, at det statsejede Charlottenlund Slot, slotsbygninger og slotsparken, som er en del af den nationale kulturarv, anvendes som et kulturelt og rekreativt område til almene formål og med adgang for offentligheden. Vi anbefaler, at lokalplanen for området også kommer til at indeholde kulturelle formål.

Oprettet: 2017-03-20 Statistik

Forbedring af Vendsysselvej - sikker skole vej

Kom sikkert over Vendsysselsvej !   Golfparken er Frederikshavns nye bydel - hvor der bosætter sig mange børnefamilier. Mange af disse har og vil i fremtiden få børn i den skoledygtig alder. Golfparkens bløde trafikanter står overfor at skulle krydse Vendsysselsvej for at komme til skole eller daginstitution. Frederikshavn kommune har efter opfordring fra Golfparken, bedt politiet om øget hastighedsmålinger i en periode. Her blev en tophastighed på 110 km/t målt i en 60 km/t hastighedszone - d

Oprettet: 2017-09-06 Statistik

Skal genbrugspladsen Revas i 8850 Bjerringbro holde åbent om søndagen?

https://www.revas.dk/bjerringbro-genbrugsstation-aabningstider/ 

Oprettet: 2017-08-08 Statistik

Anbragte børn & unge har også ret til et værdigt liv.

Anbragt i helvede & ligende sager Offentlig omsorgssvigt , i   Kommunerne så det  skriger til himlen Men der må være grænse Kære Trofaste Venner!! Du kan være med til at gøre en kæmpe forskel. Vi har hårdt brug for din hjælp til at ændre det. Husk alle børn har brug for en ordentlig opvækst uden omsorgssvigt. Vi har stadig væk alt for mange børn og unge der bliver svigtet og bliver traumatiseret.... Her kan du skrive din underskrift vi vil simpelthen ikke finde os i omsorgssvigt. Fra land

Oprettet: 2016-02-03 Statistik

Krydset Rute 26 - Viborgvej/Sabro vej

Kære beboere i Sabro Som de fleste af Jer ved, arbejder Fællesrådet for Sabro-Fårup på at få ændret krydset, hvor Viborgvej og Sabrovej mødes, så vi kan komme sikkert ud på og ind fra Viborgvej. Der er igennem de seneste mere end 10 år blevet lavet udstykning efter udstykning – senest Langfreddahl som er næsten færdigbygget, og Langfredparken, som nu er ved at blive bebygget – uden at man har løst de trafikale udfordringer. I samråd med Fællesrådet, har jeg lavet denne underskriftindsamling, der

Oprettet: 2017-11-01 Statistik

NØRREKÆR ENGE NEJ TAK TIL FLERE KÆMPEVINDMØLLER.

Vi vil blive boende i Nørrekær Enge. Vi vil undgå at skal frygte for sundhed,trivsel og velfærd. Vi vil ikke være stavnsbundet og lide værditab på vores bolig. Vi vil bevare vores kultur og kulturlandskab. VI SI'R NEJ TAK. TIL FLERE KÆMPEVINDMØLLER I NØRREKÆR ENGE UD PÅ HAVET MED DEM . Underskrifter blir sendt til kommunerne d. 18-08-2017.

Oprettet: 2017-06-12 Statistik

BEVAR_Sundholmskvarterets_Nabohave

(English version further down) SAGENS KERNE Københavns kommune har planer om at nedlægge vores allesammens kære nabohave, ved at sælge grunden, så der kan blive bygget endnu en etageejendom. VIBO afd. 140 ejer grunden, men det viser sig, at Københavns kommune i sin tid lavede en klausul, der tillod dem at tage grunden tilbage uden betaling og sælge den videre. Hjælp os derfor i kampen for at stoppe denne handling og derved bevare vores lille unikke nabohave. Lad os stå sammen og vise dem, at der

Oprettet: 2017-08-16 Statistik

Borgerforslag: Ordentlig behandling af syge borgere

  Borgerforslag om ændret praksis for behandling af syge borgere.   Denne underskriftsindsamling har til formål at opsætte et borgerforslag for folketinget. Formålet med borgerforslaget er at give syge mennesker mulighed for at blive raske inden de skal møde den offentlige forvaltning. Det skal altså være muligt at blive rask inden det offentlige system tvinger en ud i arbejde igen. Det skal være slut med at kommuner fastholder syge borgere i deres sygdom på vores kontanthjælpssystem.    For

Oprettet: 2017-12-26 Statistik

Stop HF & VUC byggeriet ved Svingelport

Hvis Helsingør Kommune siger ja til det planlagte HF & VUC byggeri ved Svingelport, vil det for altid smadre bybilledet. Ikke blot betyder det nedrivning af den bevaringsværdige brandstation. Det vil smadre hele det bynære miljø - ikke bare i Svingelport, men langt op ad Sdr. Strandvej, hvor de ialt 4 blokke vil placere sig som en visuel barriere og totalt vil lukke af for såvel ind- som udsyn langs kystlinjen. Om byggeriet bliver på 3 eller 4 etager er fuldstændig ligegyldigt. Der er ikke p

Oprettet: 2017-02-25 Statistik

Vi vil beholde Torben og Mikkel i Rema 1000 Brønderslev

Skriv under og meld dig ind i kampen, for at beholde Torben og Mikkel, Rema 1000, Sdr. Omfartsvej 2, 9700 Brønderslev Vi samler underskrifter ind for at vise, hvor utilfredse vi er med, at man fyre en købmand efter 15 år.  Torben og hans personale ved hvordan man drive en super god butik. Kunden først

Oprettet: 2017-07-07 Statistik

Sikring af kvalitet på KUAs institutbiblioteker.

“Formålet med bibliotekerne ved KU er at understøtte forskning, undervisning og studieaktiviteter gennem forsyning af informationsressourcer og -services til de primære brugere, som er studerende, undervisere og forskere. Bibliotekerne er med tilhørende studiepladser og samlinger både fagligt og socialt centrale for institutternes studie- og forskningsmiljøer, hvor brugerne stiller høje krav til kvalitet og tilgængelighed i dagligdagen.” Det overstående er taget fra rapporten lavet af arbejdsgru

Oprettet: 2017-04-19 Statistik

JA TAK til bevarelse af busrute 302 gennem Fløjstrup

Sig JA TAK til bevarelse af busrute 302 (Kystruten) gennem Fløjstrup. I Midttrafiks oplæg til køreplan fra august 2017, vil busrute 302 helt forsvinde fra Elmosevej og Kirkebakken, således at den fremover skal køre direkte fra rundkørslen i Ajstrup til Malling Station og omvendt. Den nye køreplan vil tilgodese de borgere, der i forvejen har mange busser og i fremtiden letbanetog, samtidig med at beboerne i Fløjstup og den østlige del af Beder mister den eneste busrute de har. Fællesrådet støtter

Oprettet: 2017-01-16 Statistik

Væk med ventetider på køreprøver

Ventetiderne på køreprøver er helt urimelige. Dette er en underskriftindsamling med formål at gøre opmærksom på hvor mange der bliver berørt af dette problem. Hvis man ikke kan erhverve et kørekort kan det have store konsekvenser for arbejde, familie osv.   

Oprettet: 2016-10-07 Statistik

Bevar klubben i Hundested

Da man har valgt at rykke vores fritids-tilbud "Klubben Regnbuen" i Hundested og rykke den til Frederiksværk samler vi underskrifter ind for at bevare den. Dette vil berøre rigtigt mange børn og unge som benytter vores klub dagligt, da langtfra alle har mulighed for at "rejse" til frederiksvæk dagligt.   Håber i vil Deltage med et klik for at bevare vores klub i Hundested  

Oprettet: 2017-03-09 Statistik

Støt VEJEN mellem Kangerlussuaq og Sisimiut

SIOARIARNERMUT AQQUT Deadline 29/5 Qeqqata kommunea tamatinnut iluaqutaasinnaasumik siunissatsinnullu aaliangeeqataasussamik. Takorluugaqarpugut siuariartornissamik ineriartortitsinissamillu, annertuumik angusaqarnissamik takorluugaq. Ataatsimoorluta takorluugaq piviusunngortitsigu. Borgmester-erput anguniagaanik tapersersortigu. SIOARIARNERMUT AQQUTISSAMIK Kangerlussuarmiik Sisimiunut ATV-nut aqqut tapersersorukku atsiorit. Aqqut siunissami aqqusinissamut tunngaviliisussaq.   VEJEN TIL FREMSK

Oprettet: 2017-05-28 Statistik

Biograf Palads

lad os stå sammen så vi kan sammle så mange undskrift så vi kan beholde den smokke Palads i København DSB skal ikke rive den ned

Oprettet: 2017-02-01 Statistik

Støjvold ved motorvejen

Lars som ejer jorden ud til motorvejen, har brug for at vi indsamler underskrifter til kommunen, hvor vi tilkendegiver, at vi er generet af støjen, for at han kan komme videre med projektet, om at opføre en støjvold til alles glæde. Jeg håber i vil underskrive. Lars skal mødes med kommunen den 27 juni, så vi skal skynde os lidt. Del den gerne med folk i området, som også er generet af støjen. HUSK at bekræfte underskriften når de sender en mail.

Oprettet: 2017-06-21 Statistik