Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

allemaarejse

ALLE MÅ REJSE, SOM DE ØNSKER - MEN IKKE, HVIS DU HAR ET HANDICAP   Hvis du kan klare dig selv, så står det dig frit at spare op, tage orlov o.l. og rejse lige så længe du vil. Du har frihed til at være afsted lige så længe, som du ønsker.   Hvis du er afhængig af handicaphjælpere, så må du kun rejse i 1 måned af gangen (jvf. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=128938) - medmindre det er "særligt tilfælde". Særligt tilfælde er ikke fast defineret, men op til den enkelte kommune at

Oprettet: 2016-06-06 Statistik

Danmark Skal Ud Af EU.

Danmarks EU medlemskab har været præget af de fire forbehold og uenighed blandt både politikere og befolkning, om hvorvidt et tættere EU-samarbejde grundlæggende er godt eller dårligt for Danmark. Efter som EU ikke har overholdt deres egne love og regler, med hensyn til bla. migrant indvandringen, så er det på tide, at Danmark boykotter EU. Befolkningen skal selv have lov at bestemme og vores politi skal selv bevare den kontrol, som landets egne regler og love, er bygget op på. EU udgøre et stor

Oprettet: 2015-11-06 Statistik

PAS PÅ SVENSTRUP. Underskriftsindsamling mod lokalplan 6-1-16 Akafa 9230 Svenstrup.

Akafa har bedt Aalborg Kommune om at ændre lokalplanen for deres industriområde i centrum af Svenstrup.Denne udvidelse vil betyde at Arla kan fordoble deres produktion på Akafa, dermed forøges bl.a. trafikbelastningen på Svenstrups infrastruktur, øget støjgener, mindre sikkerhed på skolevejen mm.Gennemføres udvidelsen af fabrikken, vil antallet af lastbiler næsten fordobles, fra i dag 223 til 393 lastbiler hver eneste dag. Det svare til at der skal kører en lastbil til eller fra fabrikken hvert

Oprettet: 2016-09-05 Statistik

Nye P-regler bør laves om!!

""I Københavns Kommune er der regler for parkering af motorcykler. Folketinget har vedtaget ændringer i færdselsloven, der er trådt i kraft den 1. marts 2014. Det har bl.a. medført ændringer for parkering af motorcykler. Da den endelige nationale bekendgørelse ikke er færdig, vil der kunne komme yderligere ændringer. Den nationale bekendtgørelse forventes at være klar i løbet af marts. Efter bekendtgørelse om anvendelse af parkeringsbilletter, parkeringslicenser mv. er motorcykler ikke længere

Oprettet: 2014-03-28 Statistik

Giv os lydmåleren tilbage!

  Vindmølle naboer og andre støjplagede har ret til at undersøge hvor meget støj der er i deres egen bolig!   Det er en skandale at naboer til kæmpevindmøller ikke længere må låne lydmåler til at måle om støjen i deres bolig er for høj. Den blev udviklet til brug for naboerne. Den skulle vise borgerne at vindmøllerne ikke støjede mere end de måtte. Da det viste sig, at vindmøllerne støjer langt mere end vindmølleopstillerne og fabrikanterne lover politikerne, så blev lydmåleren låst inde.   Fra:

Oprettet: 2016-01-30 Statistik

Nej til 'smykkeloven'

Danmarks Folketing har den 26. Januar vedtaget den såkaldte 'smykkelov', der giver regeringen tilladelse til, at konfiskere flygtninges smykker, genstande af værdi og penge, hvis det samlede total overstiger 10.000 kroner. Værdierne skal gå til betalingen af deres ophold i Danmark. Mere kritisk er det, at loven gør det sværere for flygtningefamilier at blive sammenført - de må nu vente i tre år, før de kan få deres familie bragt til sikkerhed. FN's Flygtningehøjkommissariat, Institut for Mennesk

Oprettet: 2016-01-28 Statistik

Nej til de nye mødetider på UCL

De nye mødetider på UCL gør det svært for mange, at afhente børn i daginstitutionerne. Den kvalitative indlæring er ligeledes et problem med de nye mødetider. Der er svært at bevare sin indlæringsparathed, når man har haft tung teoretisk undervisning fra kl 8:15 til 16:30. Dette gøres ikke nemmere hvis man i forvejen er optaget med at bekymre sig om ovennævnte med børn i daginstitutionerne eller om man nu kan nå at komme på sit fritidsjob. Er du enig med dette vil vi være glade for at modtage di

Oprettet: 2016-08-30 Statistik

Ravn mod Banedanmark

Embedsmisbrug i Banedanmark har næsten lukket RAVN Bane ApS. Staten er til for borgerne! Derfor må staten rette op på de fejl de begår! Og vi er fortsat sortlistede selvom det er ulovligt! Transport & Bygningsministeriet kalder sagen meget principiel   https://www.facebook.com/Korruptionibanedanmark/   Du må stille alle de spørgsmål du vil og jeg skal forsøge at svare.   Vi er meget konkurrencedygtige og sparer staten for mange penge. Vores konkurrenter er nogen gange op til 3 gange dyrere f

Oprettet: 2016-01-09 Statistik

Bevar barselshotellet Aldersrogade!

Barselshotellet på Aldersrogade står til at lukke som følge af besparelser på området i 2018. Stedet hjælper og beroliger hver dag, døgnet rundt, nybagte forældre med at få den bedste start med deres lille ny. Skriv under hvis du ønsker at bevare dette tilbud for førstegangsfamilier <3

Oprettet: 2016-09-18 Statistik

Støtte tilbage til Hans Thybo

Gennem vores studietid på IGN har Hans Thybo været en stor støtte for mange af os studerende. Landet ligger sådan at Thybo beklageligvis er blevet suspenderet. Derfor har vi lavet denne underskriftindsamling for at give noget støtte tilbage til ham. Hermed vil vi vise, at han har gjort en forskel i vores uddannelse, samt at det for os vil være et tab at miste ham på IGN. Han har gjort et ekstraordinært stykke arbejde på instituttet og har altid hjulpet os når der var problemer; Hvad end det drej

Oprettet: 2016-09-16 Statistik

Vi vil have makeup til mørkere toner i Matas

Det er på tide, at alle i vores mangfoldige samfund kan finde deres farver i Matas' sortiment. Vi er trætte af, at være tvunget til at købe bestemte mærker, idet det på grund af vores hudfarve er det eneste vi har til rådighed. Danmark er et land med kvinder og mænd i alle farver, og at der i næsten alle tilfælde kun er få farver til salg, som de syv der eksempelvis er i kollektionen af de nye Fit Me foundations fra Maybelline, er ikke kun skuffende, men også chokerende. Chokerende at ikke en en

Oprettet: 2016-03-03 Statistik

Bevar Troldemosen på Tuse Næs

OPRÅB - HJÆLP   SKRIV UNDER NU OG HJÆLP VORES BØRN MED AT BEVAR VORES SKØNNE BØRNEHAVE TROLDEMOSEN PÅ TUSE NÆS!! Kære Alle Så er det nu vi har brug for jeres opbakning; grundet nye store besparelser er der hasteindkaldt til ekstraordinær høring hvor målet er sammenlægning af vores to børnehaver- Hagested og Troldemosen, med øjebliklig virkning. Vi har endelig fået godt med børn og ansat ekstra pædagoger i Troldemosen og der er vist ingen af os, der er interesseret i at disse to enheder skal slås

Oprettet: 2016-06-29 Statistik

NEI TAKK TIL DJÓRAPÍNSLU!

NEI TAKK TIL DJÓRAPÍNSLU Veitst tú av, at zoofili ikki er ólógligt í Føroyum? Zoofili er neyðtøka av einum djóri, og tað er als ikki nevnt í okkara sera grunnu og óítøkiligu djóraverndarlóg. Veitst tú av, at tað beint nú stendur ein hundur í egnum landi og lorti? Hann hevur mat, vatn og skjól. Men ongin tekur upp eftir honum ella lovar honum inn. Lógin nevnir onki um reinleika. Veitst tú av, at ein hundur stendur innilæstur í einum búri, hann gongur aftur og fram, aftur og fram og aftur og fram

Oprettet: 2015-07-14 Statistik

IndsigelseModTransportvirksomhediVedskoelle

Kommunen overvejer at give dispensation til at logistik/transportvirksomhed kan benytte den gamle Vallø saft til nyt domicil. Vallø saft ligger for dem der ikke ved det, i Vedskølle og vejene fra vedskølle, er alle små veje uden cykelstier og fortove. Egøjevej er den mest nærliggende rute at benytte, da lastbilderne formentligt ikke vælger den brolagte rute forbi Vallø slot, men enten vedskøllevej op forbi Herfølge skole eller Egøjevej forbi Lilleskolen. Køge kommune har masser af jord der er ud

Oprettet: 2016-01-23 Statistik

Bevar Jetsmarkområdet!!

Vi er en forældregruppe, der arbejder på at få stoppet Børne- og Familieudvalgets forslag om den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet herunder den pludselige inddragelse af Skolecenter Jetsmark. Forslaget er en middelmådig lappeløsning, der mangler ambitioner for vores børns trivsel, faglige læring og udvikling.  Forslaget ser vi som en nedprioritering af hele 0-16 års området. Forslaget lever ikke op til Jammerbugt kommunes egne mål om ensartet kvalitet og serviceniveau på tværs af kommunen

Oprettet: 2016-10-07 Statistik

Et fremtidigt BSV

”FORSLAG TIL ET FREMTIDIGT BSV” Dette forslag er udarbejdet, diskuteret og sammensat af de nuværende trænere og holdledere fra U5 til U19 samt en række øvrige frivillige interessenter og forældre i BSV. Forslaget har med andre ord sit opdrag hos en lang række af de personer, der i årevis har været bredt funderet i BSV’s børne- og ungdomsafdeling. En demokratisk forening Vi ønsker, at BSV bliver en demokratisk forening, hvor alle medlemmer har stemmeret. Hvis et medlem er under 16 år, varetages

Oprettet: 2016-05-28 Statistik

TV2 dokumentar ødelægger integrationen!

Tv2 har i en 4 episoders dokumentar sendt mulvarpe ind i 8 moskeer, for at "belyse" hvad og hvordan moskeerne modarbejder dansk lov. Denne dokumentar er kun til, for at skabe splittelse, parallelsamfund og had i blandt den danske befolkning på tværs af religion. En fuldstændig uanceret dokumentar, som selv drager en konklusion er ikke vejen frem, i et samfund som skal være bæredygtigt og næstkærligt.  Jeg vil opfordre alle som er enig, til at skrive under, for kun sådan kan vi sætte pres på vor

Oprettet: 2016-03-03 Statistik

Fjern forældelsesfristen

I dag er loven sådan sat sammen, at når du er blevet seksuelt krænket eller misbrugt, så kan du ikke længere melde det efter de fyldte 28 år (for Færøerne) og 31 år (for Danmark) Så er beviserne blevet så minimale at der ikke menes at kunne lave en sag ud af det.Problemet med den lov, er at ved seksuelle krænkelser og misbrug, så er det sjældent at nogen står frem, ensidig husker overgrebet/overgrebene, før de er omkring 30-40 års alderen, eller mere. At de der kan være parate til at fortælle om

Oprettet: 2013-08-06 Statistik

Nej til 8 etager på Frederiksberg Allé 41

I uge 47 blev der på forsiden af Frederiksberg Bladet præsenteret det projekt, som har vundet en byggeherrekonkurrence udskrevet af Frederiksberg Kommune om et nyt byggeri ovenpå Metrostationen. Af fem udvalgte forslag blev projektet ”Madkulturens Hus” konkurrencens vinder. I avisartiklen fremhæver borgmester Jørgen Glenthøj, at ”vinderprojektet vil glide forbilledligt ind i rækken af de smukke gamle ejendomme på Frederiksberg Allé.” Andet steds i bladet udtaler formand for By- og Miljøudvalget

Oprettet: 2016-11-28 Statistik

NEJ til GMO-afgrøder i DK, JA til mærkning af GMO-fødevarer

Monsanto, verdensomspændende firma, der udvikler og sælger frø til Genmodificerede planter, har p.t. trukket følehornene til sig i Danmark. Men eftersom det er en frivillig tilbagetrækning, kan de til enhver tid komme tilbage, når de ønsker det. Genmodificerede planter er nemlig ikke ulovlige i Danmark. Lad os gøre noget ved det og komme Monsanto og andre tilsvarende firmaer i forkøbet og bede vore lovgivere om helt at forbyde dyrkning af GMO-afgrøder. . P.t. arbejder firmaet FOR en lovgivning i

Oprettet: 2013-05-30 Statistik