Fjern forældelsesfristen

I dag er loven sådan sat sammen, at når du er blevet seksuelt krænket eller misbrugt, så kan du ikke længere melde det efter de fyldte 28 år (for Færøerne) og 31 år (for Danmark) Så er beviserne blevet så minimale at der ikke menes at kunne lave en sag ud af det.

Problemet med den lov, er at ved seksuelle krænkelser og misbrug, så er det sjældent at nogen står frem, ensidig husker overgrebet/overgrebene, før de er omkring 30-40 års alderen, eller mere. At de der kan være parate til at fortælle om overgrebet/overgrebene, er ikke ensbetydende med at de er klar til at anmelde. Det er en lang og meget følelsesmæssig proces.

Ofre for seksuelle krænkelser og misbrug skal til enhver tid kunne anmelde deres krænkere, sådan så de kan få den oprejsning de har fortjent. Der kan ikke sættes et bestemt antal år på, hvor lang tid det tager for hver enkelt at nå frem til det stadie, hvor de er klar til at anmelde, og skulle igennem hele den juridiske mølle. Det er individuelt, og derfor skal loven fjernes helt!

Et andet problem med den lov, og argumentet for at den skal blive, er at i mange tilfælde findes der ingen beviser! Det er ikke kun voldelige krænelser og misbrug der finder sted. Langt fra. Det skal ikke hindre nogen i at anmelde, og det skal heller ikke hindre politiet i at vende hver eneste sten, indtil der ikke er flere tilbage, for at finde de beviser/vidner der måtte være. Der er altid noget eller nogen der kan kaste lys over en sag, og ingen ved hvilke teknikker der findes til at finde spor om nogle ganske få år, måneder, uger eller dage! Derfor bør en efterforskning af seksuelle krænkelser og misbrug, sidestilles med mordefterforskninger, som de feks gør i Norge

Hjælp os med at råbe politikerne op omkring dette meget følsomme emne.