NEJ til GMO-afgrøder i DK, JA til mærkning af GMO-fødevarer

Monsanto, verdensomspændende firma, der udvikler og sælger frø til Genmodificerede planter, har p.t. trukket følehornene til sig i Danmark.
Men eftersom det er en frivillig tilbagetrækning, kan de til enhver tid komme tilbage, når de ønsker det. Genmodificerede planter er nemlig ikke ulovlige i Danmark. Lad os gøre noget ved det og komme Monsanto og andre tilsvarende firmaer i forkøbet og bede vore lovgivere om helt at forbyde dyrkning af GMO-afgrøder.
.
P.t. arbejder firmaet FOR en lovgivning i EU-regi, der skal gøre det ulovligt at dyrke frø, der ikke er godkendte fra centralt hold. Det betyder at det f.eks. kan blive ulovligt selv at indsamle frø og dyrke planter derfra, hvilket dels kan sætte verdens befolkning i en  meget sårbar situation, hvis disse godkendte planter angribes af nye sygdomme der ikke kan kureres, dels kan det give Monsanto eneret til at handle med frø på sigt.
Oftest genmodificerer man planterne, så de kan modstå skadedyr eller pesticider, men det kan også være for at tilføre andre egenskaber.
.
Førstnævnte har dog visse steder allerede givet problemer i form af såkaldte "superweeds", altså ukrudt, der også kan modstå pesticiderne der sprøjtes med, og så ender man med endnu større problemer end de, man forsøgte at undgå oprindeligt. Nogle steder er man nødt til at sprøjte dagligt med Round-up for at holde ukrudtet nede med kæmpe omkostninger til følge. Desuden diskuterer videnskaben stadig om det, at der sprøjtes mere fordi GMO-planterne kan tåle f.eks. roundup, ender med at give pesticidrester i det færdige produkt. Med andre ord; ender mennesket med at optage f.eks. roundup og hvordan påvirker det os?
.
Der skal godt nok mærkes for GMO, men der er nogle væsentlige undtagelser;
hvis produktet var på markedet før 2004 eller hvis produktet tilfældigvis er et kødprodukt ("Produkter som f.eks. kød, æg og mælk fra dyr, der har fået genetisk modificeret foder, skal ikke godkendes eller mærkes... Tilsvarende er produkter fra ikke-genmodificerede dyr, der er behandlet med GM lægemidler, ikke omfattet af reglerne om mærkning og godkendelse. Dette svarer til, at oplysninger om, hvilket foder et dyr har fået, eller oplysninger om anvendelse af medicin heller ikke er omfattet af de generelle krav i mærkningsdirektivet om mærkning til den endelige forbruger." citat http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/FA/FA4/Gmovejledning0205041.pdf).
.
Det betyder at alle dyr/kødprodukter, der er fodret med f.eks. GMO-majs, ikke behøver at blive mærket med GMO. Ligeledes forarbejdede fødevarer, der indeholder f.eks. geleringsmidler fra kød e.l. Problemet er bare at spiser et dyr en afgrøde, der er dyrket for sin evne til at overleve f.eks. Roundup, vil disse dyr komme til at indeholde pesticidrester. Om staten eller diverse videnskabelige undersøgelser så vurderer indeholdet til at være over eller under en eller anden vurderet grænseværdi er lidt ligegyldigt, da der er meget få undersøgelser der går cocktaileffekten af alle de stoffer, der har en grænseværdi og det i praksis nok er umuligt at undersøge samtlige mulige kombinationer.

Pr. 28/10/2011 var der 43 GMO-afgrøder godkendt i EU. Det tal er så vidt vides blevet højere siden da. En kommission til bedømmelse af GMO problematikken indenfor EU skønnede dengang at der kun ville blive flere afgrøder og flere der dyrkede disse afgrøder. Man skønnede også at der ville opstå problemer med forurening af ikke GMO-afgrøder (som det også har vist sig at være tilfældet i USA, hvor ikke-GMO-afgrøder er blevet krydset med GMO-afgrøder via bestøvning). Desuden foreslog man dengang en frivillig mærkning med "indeholder ikke GMO" hvilket i mine øjne indikerer at dette ville være undtagelsen, fremfor standarden og at der dermed er langt mere GMO i vore fødevarer end de fleste er klar over.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/FA/FA4/G
Vi vil derfor have at GMO-fødevarer bliver mærket, så vi som forbrugere har mulighed for at tage en beslutning om hvorvidt vi ønsker at udsætte os selv for de farer, der kan være forbundet med indtagelse af GMO.
Støt os, skriv under og del, del, DEL. Så sender vi resultatet videre til miljøministeren og fødevareministeren.
På forhånd tak, "Et bedre miljø"  https://www.facebook.com/etbedremiljo

https://www.facebook.com/etbedremiljo    Kontakt forfatteren af dette andragende