Nye P-regler bør laves om!!

""I Københavns Kommune er der regler for parkering af motorcykler.

Folketinget har vedtaget ændringer i færdselsloven, der er trådt i kraft den 1. marts 2014. Det har bl.a. medført ændringer for parkering af motorcykler. Da den endelige nationale bekendgørelse ikke er færdig, vil der kunne komme yderligere ændringer. Den nationale bekendtgørelse forventes at være klar i løbet af marts.

Efter bekendtgørelse om anvendelse af parkeringsbilletter, parkeringslicenser mv. er motorcykler ikke længere undtaget betalingskravet indenfor betalingsområdet. Bekendtgørelsen § 2, stk. 2 siger, at parkeringsbilletten skal anbringes umiddelbart inden for forruden. Efter § 2, nr. 3 påhviler det den, der parkerer at sikre, at parkeringsbilletten tydeligt skal kunne aflæses udefra.

Når det gælder betaling for motorcykler i Københavns Kommune, kan der af åbenlyse årsager ikke placeres en p-billet inden for forruden, jf. bekendtgørelse om anvendelse af parkeringsbilletter, parkeringslicenser mv. § 2, stk. 1, hvorfor kommunens parkeringskontrol, Center for Parkering, på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at håndhæve kravet om betaling for motorcykler i Københavns Kommune.

Der bliver i øjeblikket arbejdet på at finde en tilfredsstillende løsning for motorcykler. Den skulle gerne være ligeså smidig og fleksibel som for biler – herunder mulighed for beboerlicens - når dette er tilfældet vil der i rimelig tid blive annonceret på kommunens hjemmeside, hvorefter kravet om betaling for parkering vil blive håndhævet

Det skal du være opmærksom på

Du må ikke standse og parkere motorcykler på fortove, men du må gerne stille cykler og tohjulede knallerter (jf. færdselslovens § 28). P-vagterne kan pålægge en afgift ved overtrædelse af dette forbud (Jf. færdselslovens § 121).

Du må parkere motorcyklen i en afmærket MC-bås, parallelparkere den langs kantstenen samt i alle øvrige parkeringsbåse, der ikke er afmærket til andre typer af køretøjer.""

 

 

 

Her pr. 1/3 2014 er parkeringsreglerne lavet om!!

Skriv under her på at motorcykler skal have mulighed for at parkere på fortove, hvor det ikke er til gene eller fare for andre og at motorcykler skal være undtaget betalingskrav indenfor betalingsområder.

  • Det bliver umuligt at placere parkeringsbillet eller parkeringslicens på en motorcykel.

  • Det bliver umuligt for os alle, både for biler og motorcykler, at parkere i København, eller andre byer, med så få parkeringspladser der er.
    Det er svært nok i forvejen at finde en parkeringsplads til en bil.
    Skal biler og motorcykler til at konkurrere om de få pladser der er, bliver det kaos!!

Skriv under her og lad os få nogle mere lempelige regler, så der er plads til os alle!!!

Jeg går selvfølgelig videre med underskrifterne til rette instans, så vi kan få lavet reglerne om!

 

Mvh Helle Bang

Vesterbro, København

 

PS: Husk at verificeret den email du modtager - før gælder din underskrift ikke!!