Nej til 8 etager på Frederiksberg Allé 41

I uge 47 blev der på forsiden af Frederiksberg Bladet præsenteret det projekt, som har vundet en byggeherrekonkurrence udskrevet af Frederiksberg Kommune om et nyt byggeri ovenpå Metrostationen. Af fem udvalgte forslag blev projektet ”Madkulturens Hus” konkurrencens vinder.

I avisartiklen fremhæver borgmester Jørgen Glenthøj, at ”vinderprojektet vil glide forbilledligt ind i rækken af de smukke gamle ejendomme på Frederiksberg Allé.” Andet steds i bladet udtaler formand for By- og Miljøudvalget Jan E. Jørgensen: ”Med det nye flotte byggeri vil vi også gøre op med vores forgængeres synder med de grimme bygninger på Platanvej”.

Det nye byggeri er på ingen måde et opgør med fortidens synder. Tværtimod er det blot en fortsættelse af de utilpassede byggerier, som byen er fuld af – ingen nævnt, ingen glemt.
Vi kan som borgere undre os over hele processen omkring valget af så højt et byggeri, når det entydigt fremgik af dialogen, på et såkaldt borgerdialogmøde i kælderen under Restaurant Promenaden den 24.6. 2015, at der IKKE ønskedes et højhusbyggeri på grunden.
Med Metroindgang i gadeplan, madkulturhus på 1. og 2. sal og fra 3. sal boligdelen, vil det tilsammen medføre, at bygningen kommer op på 8 etager og dermed rage 3 etager op over Alléens øvrige bygninger.

Ud over at være alt for høj i forhold Frederiksberg Allés øvrige bygninger, så er projektets søjlekonstruktioner ud mod Frederiksberg Alle særdeles afvigende fra Alléens andre hjørneejendomme. Ligesom facadeudtrykket strider imod farvetonen og formen i den eksisterende arkitektur.

Det handler om at bygge med respekt. Frederiksberg Allé består også, når vi ikke er her mere. Vi skylder vore efterkommere at værne om det, der er i vores varetægt i disse år.