Mest populære underskriftsindsamlinger i 2012 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

red_dagplejen_i_Esbjerg

Esbjerg kommune har besluttet at nednormere dagplejen med 303 pladser, 232 pladser i 2012 og de resterende 71 pladser i 2013. For os der bliver berørt, vil det betyde følgene: - Dit barn bliver "tvangsflyttet" til en vuggestue - Dit barn bliver revet ud af sine trygge rammer og overgivet til en pasningsform, som helt aktuelt er under stærk kritik for ikke at tjene børnenes tarv. - Du mister din ret til selv at bestemme hvad der er bedst for dit barn - Vuggestuepladser er dyrere end dagplejeplads

Oprettet: 2012-05-24 Statistik

Bevar atletikken i Lyngby

Trongårdens IF – atletikklubben i Lyngby – håber på din hjælp og støtte. Som du måske allerede har set i dagspressen, har de kommunale beslutningstagere i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at Lyngby Stadion langt om længe skal renoveres. Formålet med renoveringen er dels at skabe et superliga stadion til Lyngby Boldklub og dels at reetablere de faciliteter, der må nedrives på grund af forekomst af skimmelsvamp. Du kan læse mere om etableringen af Lyngby Idrætsby på: http://www.lyngbyidraetsby.lt

Oprettet: 2012-06-16 Statistik

LØSLAD POLITISK AKTIVE KURDERE NU! & Release political Kurds now!

I et land som Danmark, der ellers bliver kaldt for foreningernes land oplever jeg som kurder, at mine demokratiske rettigheder, herunder retten til at organisere sig i foreninger bliver truet i den seneste tid. 7 af vores politiske aktive venner, som medlem af Dansk Kurdisk Kulturcenter anklages i dag for alvorlige handlinger og de behandles af dansk retssystem som terrorister. Med denne underskrift erklærer hermed jeg min fulde støtte til disse venner samt at jeg hermed erklærer mig medskyldig

Oprettet: 2012-10-18 Statistik

Bevar dagplejen

Kære forældre, På baggrund af artiklen ”60 dagplejere truet i ny fyringsrunde” (JydskeVestkysten d. 11-08-2012) har forældrerådet valgt at starte en underskriftsindsamling. Vi vil ikke af med vores dagplejere, der i hverdagen gør et fantastisk stykke arbejde for vores børn! Hjælp os med at hjælpe dem!

Oprettet: 2012-08-23 Statistik

FJERN LOFTET OVER SYGEDAGPENGENE

Syge danske statsborgere skal blive raske inden 52 uger, hvis de vil have sygedagpenge. De som ikke kan nå det indenfor fristen, kan få forlænget deres sygedagpengeperiode, men ikke på et lægeligt skøn. Beslutningen tages alene af sagsbehandleren i den kommune, der udbetaler dagpengene. Borgere med livstruende, længerevarende sygdomme skal efter 52 uger på kontanthjælp, men mange (cirka 25%) er henvist til at miste al hjælp, fordi de er gift eller har en pensionsopsparing. Der er ingen mærkbar b

Oprettet: 2012-09-28 Statistik

Tvangsindlæggelser i Region Hovedstaden

”Forstil dig en situation, hvor du kan tale, tænke og føle som alle andre mennesker, men kroppen sidder ubevægelig i en elkørestol, og du trækker vejret med en respirator. Du kan lige præcis bevæge tommel– og pegefinger, og med det kan du selv styre elkørestolen og klikke på en computermus. Alt, hvad du ellers skal og vil, udføres af forskellige hjælpere, der følger dig døgnet rundt.” Sådan er realiteten for respiratorbrugere i Region Hovedstaden. Mange af os er rigtig glade for vores handicaphj

Oprettet: 2012-08-10 Statistik

Bevar Baghuset

Nogle naboer er begyndt at brokke sig over larmen fra Baghuset. Bak op om Martins fremsynede arrangementer som gør at Ringsted By ikke dør helt.   Bor man i byen må man acceptere at der er arrangementer kørende.

Oprettet: 2012-09-10 Statistik

Stop politi chikane mod hestefolk!

De sidste par år har den danske færdselspoliti chikaneret danske konkurrence rytter og avlere med fuldstændig uhensigtmæssige razziaer ved større arrangementer ! Der bliver lavet nye reglesæt løbende som ikke bliver send fx til DRF eller DV så de kan informere deres medlemmer. Men bøden skal der betales fra dag 1. Ingen advarsel, nej direkt til aksse 1! Hvis du har glemt din kompetencebevis er bøden 7.500.-kr! Hvis du transporterer en hest af en kammerat skal han være med ellers er det professio

Oprettet: 2012-09-08 Statistik

Støtteperson til sagsøgerne i Lissabonsagen

BLIV STØTTEPERSON I LISSABONSAGEN FOR HØJESTERET. I begyndelsen af 2013 skal Højesteret tage stilling til, om grundloven blev overtrådt, da regeringen tiltrådte EU's Lissabon-traktat i 2008. En række borgere har rejst spørgsmålet på vegne af den danske befolkning ved at sagsøge den daværende regering for grundlovsbrud. Sagen drejer sig ifølge Højesteret om ”forhold, som er af indgribende betydning for den danske befolkning i almindelighed”. Enhver dansk borger må være interesseret i, at gru

Oprettet: 2012-11-21 Statistik

Danmark Mod FjernvarmeTVANG

Skriv under hvis du er modstander af TVANG!!!! STOP anvendelsen af tilslutningspiligt og forblivelsspligt! DET ER DIT HUS - DET SKAL VÆRE DIT VALG! DEL på facebook - TWETT - mail den rundt 1 underskrift per gang!!

Oprettet: 2012-04-30 Statistik