1millionnej - til kæmpevindmøller på land

 

 

Kære alle

 

Vores underskriftindsamling er for alle som er imod at kæmpevindmøller opstilles på land uden ordentlige og rimelige hensyn til omkringboende eller natur.

 

Der sker en meget ensidig positiv markedsføring af de store vindmøller. Et væld af enslydende historier om helbredsproblemer hos mennesker og dyr bliver igen og igen bremset på deres vej ud i medierne. Helt anderledes står det til nu i Australien, som længe har været ynglings legepladsen for ”danske” Vestas onshore havvindmøller. Debatten og de politiske initiativer snerper dog kraftigt til – det kan snart ikke længere forties hvad som foregår.

I Australien, som i visse egne et tæt tilgroet af store vindmøller, holder de senatshøringer hvor bl.a. eksperter i lyd bliver hørt. I modsætning til Danmark, hvor man valgte at fyre Henrik Møller fra Aalborg Universitet da han forskede i vindmøllestøj og ville have de videnskabelige fakta frem, så lytter man til eksperter Down Under.  Her er en senatshøring med en ekspert i lavfrekvent lyd og den er virkelig værd at læse (de første 3 afsnit er dog meget ”australske” og indforståede, men senatshøringen er ok engelsk ;) :

http://stopthesethings.com/2015/07/09/dr-bruce-rapley-tells-senate-wind-farm-nocebo-story-nefarious-pseudoscience-an-insult-to-intelligence/

Det ser ud til at vindmølleindustriens argumenter om at baggrundsstøjen udvisker vindmøllestøjen også snart må slutte i Danmark, ligesom argumentet om at man ikke kan måle vindmøllestøjen pga. baggrundsstøj. Hvis baggrundstøjen skal tælle med i støjbilledet i folks ører i stedet for imod, så har vi en helt omvendt situation. Det er underligt at det ikke er kommet frem før nu, men det skyldes vel først og fremmest at forskere, som vil tale imod og forske imod pengestrømmen i den mere og mere privatiserede forskerverden, er sjældne i dag.

At vindmølleindustrien samtidigt er sluppet afsted med at støjen kan beregnes må dog uddø af sig selv lige så snart den danske regering tvinges til at anerkende eksistensen af viden som bl.a. nu er offentliggjort i Australien. Rent lavpraktisk er der allerede brænde i ovnen i form af konkrete støjmålinger som viser at vindmølleindustriens beregninger ikke passer. Inde i folks huse får nogle op til 16 gange mere støj end det max som reglerne sætter og som vindmølleinvestorerne beregner sig frem til. Ifølge den viden som nu er kommet frem slår støjen voldsomt ned hos nogle naboer og slet ikke hos andre – uberegneligt. Et juridiske pres på den danske regering er også i gang:

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/miljoeekspert-klager-over-vindmoeller-boer-proeves-i-retten

Handsken skal nok blive taget op alle steder fra og vi kan alle sammen gøre noget hver især. Australien har slået hårdt ned allerede:

http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-07-12-premierminister-stopper-pengestroem-til-grimme-vindmoeller

Vi er 835 personer nu i dette forum og vi er fordelt på hele landet. Læserbreve med krav om at der skal ske konkrete støjmålinger i folks huse (og ikke beregninger som ikke passer alligevel) er guld værd. Selv bidrager jeg med det som jeg har forstand på nemlig hjælp til VVM klager over dårligt placerede vindmøller – skriv til mig   

 

Mange hilsen

Marie