Bevar 7.-9. klasserne på Langå skole

Randers kommune arbejder med en ny skolemodel, hvor alle kommunens 7.-9. klasser skal samles i Randers by.

Det synes vi IKKE er hverken en god eller gennemtænkt idé!

-Dels vil det betyde at vores store børn skal tilbringe 1-2 timer i en skolebus hver dag. Timer der kunne bruges på lektier, fritidsjob, fritidsinteresser mm.

-Ændringen har ingen dokumenteret effekt i forhold til bedre læringsmiljøer for vores store byer - så hvorfor skal de flyttes fra et sted (Langå Skole), hvor de har?

-Dels mener vi at det er en klar forringelse af de frivillige foreningers muligheder i de mindre byer. De store børn vil ikke længere kunne deltage, da de ikke kan nå det. Det er ikke fair overfor foreningerne - og det er ikke fair overfor vores børn!

Dels skaber det nogle åbenlyse problematikker i forhold til trafik. Der er i forvejen pres på trafikken i Randers i myldretiden - hvordan ser det så ikke ud, hvis flere hundrede elever skal transporteres ind og ud af byen oveni - både i skolebusser og privatkørsel....!

Der fokuseres i tilbuddet meget på at styrke ungemiljøet i kommunen - men hvad med ungemiljøet i de mindre byer? Betyder det ingenting? Det mener vi at det gør!

Argumenterne imod tilbuddet er mange - der er desværre ikke plads til dem alle her. Men du er velkommen til at dele dine synspunkter i debatten!

Debatten kan ligeledes følges på vores facebookgruppe - "Bevar 7.-9. klasserne på langå Skole", og meld dig meget gerne ind!!

Link til gruppen: https://www.facebook.com/#!/groups/303000436461139/

Kommunens forslag kan findes her:

http://fremtidensskole.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=25166

Hjælp os med at vise politikkerne i Randers kommune, at deres forslag rammer helt forbi elevernes, forældrenes og den almene Langå borgers ønsker.

Skriv under på at DU ER IMOD FORSLAGET - og del budskabet til alle du mener også vil være det!

Husk kun at skrive under 1 gang - så har du allerede gjort det på papirindsamlingen skal du ikke gøre det igen - men del stadig gerne :)

Tak!