Stop den livsfarlige partikelforurening fra gamle lokomotiver

Bor du tæt på jernbanen?

Så er du en af de uheldige, der hver dag udsættes for massiv og ekstrem sundhedsskadelig dieselforurening. DSB kører hver eneste dag de stærkt forurenende diesellokomotiver gennem tætbefolkede boligområder. Diesellokomotiver udleder enorme mængder af ultrafine partikler, NOx og andre giftstoffer, som er så små, at de kan trænge ind i blodbanerne via lungerne og fæstne sig i organer som hjerte, lever og hjerne. Her forårsager partiklerne astma, allergi, hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Til eksempel forurener hvert ME diesellokomotiv, der kører gennem bla. hovedstadområdet i omegnen af 100 gange i døgnet, det samme som 1000 personbiler.

Vær med til at lægge pres på Miljøministeriet, Transportministeriet og ikke mindst på DSB - som bryster sig af at være en grøn virksomhed med miljørigtig trafik - for at få stoppet denne trussel mod vores helbred.